మదర్ థెరిస్సా చేసిన అద్భుతాలు, అందులోని నిజాలు

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/OfB0r5D-SBc మదర్ థెరిస్సా చేసిన అద్భుతాలు, అందులోని నిజాలు  

మదర్ థెరిస్సా ఆశ్రమాలలో వైద్య విధానం ఎలాఉండేదో తెలుసా? |

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/TeJriBEr8Eo   మదర్ థెరిస్సా ఆశ్రమాలలో వైద్య విధానం ఎలాఉండేదో తెలుసా? |

నేరస్తులతో మథర్ థెరిస్సా సంబంధ భాంధవ్యాలు.

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/MeN8o2nXZio   నేరస్తులతో మథర్ థెరిస్సా సంబంధ భాంధవ్యాలు.

తమ మత గ్రంధం లో ఏముందో ఈ పాస్టర్ కి తెలియదా ??

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/-L_7TPhhyu0   తమ మత గ్రంధం లో ఏముందో ఈ పాస్టర్ కి తెలియదా ??

ఎవరిది నిస్వార్ధ సేవ మదర్ థెరిస్సాద? లేక?

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/ZswHCwb-2iw   ఎవరిది నిస్వార్ధ సేవ మదర్ థెరిస్సాద? లేక?

లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు ఆహార పంపిణీ

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/qqxbXid_3H4   లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు ఆహార పంపిణీ