పసిపిల్లలను కాటేస్తున్న క్రైస్తవ మతమార్పిడి మాఫియా :
====================×××××====================

మొన్న చెన్నై లో ఒక మిషనరీస్కూల్ లో చదువుకుంటున్న హిందువుల పిల్లలు దీపావళి జరుపుకున్నారు అని అక్కడ క్రైస్తవ ప్రిన్సిపాల్ ఆ హిందూ పిల్లలు అందరిని యేసు క్రీస్తు ని క్షమాపణ అడగాలని పిల్లలని బెదిరించిన సంగతి తెలిసిందే !

నిన్న మన తెలంగాణ లో ఏకంగా ఒక కస్తూరీబా పాఠశాల లోనే ఈ క్రైస్తవ మతమార్పిడి మాఫియా హిందువుల పిల్లల్ని క్రైస్తవమతం లోకి మార్చే పనికి పూనుకుంది!

దేవరకద్ర లోని కస్తూరిభా పాఠశాల లో క్రైస్తవ ప్రిన్సిపాల్ నిస్సినిహారిక అక్కడి చదివే పిల్లలని బొట్టు పెట్టుకోవద్దు, పూజ చెయ్యొద్దు అని హింసిస్తూ ఉండేది..

దానికి తోడు ప్రతి రోజు బైబిల్ చదవాలని ఆ పసిపిల్లలపై ఒత్తిడి చేస్తున్నట్టు సమాచారం, అక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది కూడా ఈ క్రైస్తవ ప్రిన్సిపాల్ కి వత్తాసు పలకడం తో ఆ పసిపిల్లలకు ప్రతి రోజు నరకం లా ఉంది అని వాపోతున్నారు..!

మతఉన్మాదం తో క్రైస్తవులు ఎందుకు ఇలా దిగజారుతున్నారు ??
===================×××××××××××=====================

కారణం ఒకటే వాళ్ళ మతం,
వాళ్ళ దేవుడు,
వాళ్ళ బైబిల్
మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయిన బైబిల్ లో కింద వాక్యాలు ఉన్నాయి

◆ బైబిల్ దేవుడు అయిన యహోవా ని కాకుండా వేరే వాళ్ళని పూజిస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి

◆ బైబిల్ దేవుడు అయిన యహోవా ని కాకుండా సూర్యుణ్ణి, చంద్రుణ్ణి పూజిస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి

◆ బైబిల్ దేవుడు అయిన యహోవా అని కాకుండా వేరే దేవుళ్ళని పూజిద్దాం రా అని పిలిచిన వాడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి !

◆ విగ్రహాలు పూజించకూడదని, విగ్రహాలు పూజిస్తే నరకం లో వాళ్ళ దేవుడు అగ్ని వేసి కాలుస్తాడు !

ఈ క్రైస్తవ మతంలోకి మారిన వ్యక్తుల లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి
=======================××××==========================

★ మా మతమే గొప్పది, మా దేవుడు నిజం, మిగతా వాళ్ళ దేవుడు అబద్ధం, పక్క వాళ్ళ దేవుళ్ళు రాళ్లు రప్పలు సైతానులు

★ హిందువుల గుడికి వెళ్ళరు, వాళ్ళ ప్రసాదాలు తీసుకోరు, కానీ హిందువులని చర్చ్ కి రమ్మంటారు, క్రిస్మస్ కేక్ లు తినమంటారు !

★ క్రైస్తవ మతం లోకి రాకపోతే ఖచ్చితంగా నరకమే ఎవరన్నా సరే !

★ మరి కోన్చమ్ ఈ క్రైస్తవ మతపిచ్చి ముదిరిన వారు, సైన్స్ అంతా తప్పు.. బైబిల్ ఏది చెప్తే అదే కరెక్ట్ అంటారు..
దానికి ఫలితమే కొబ్బరి నునే తో ఎయుద్స్, కాన్సర్ ని నయం చేసినట్టు బయట అమయకుల్ని మోసం చేయటం

■ అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ : ఈ క్రైస్తవ మతం లోకి మారినవారు,
పైన చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్న వారు,
తమలోని ఈ వ్యాధిని, వేరొకరికి అంటించాలని ప్రతి రోజు అనుక్షణం ప్రయత్నిస్తుంటారు !

తల్లితండ్రులారా బహుపరాక్ !
మీ పిల్లలను ఈ క్రైస్తవ మతమార్పిడి మాఫియా కొరల నుండి కాపాడుకోండి,
ప్రతి రోజు అప్రమత్తమై ఉండండి..!
నిర్లక్ష్యం చూపించారో మీ పిల్లలు మీకు దూరమ్ అవుతారు, నిజ దేవుడు, జీవమున్న దేవుడు, పరలోకం అంటూ పగటి కలలు కంటూ జీవితాల్ని నాశనం చేసుకుంటారు !!

అన్ని మతాలు సమానం అనే భ్రమ నుండి హిందువుల బయటికి రాకపోతే ఈ దేశంలో హిందువులు అంతరించి పోతారు !!