మతపిచ్చితో మంటలో కలిసిన మానవత్వం !
******************************************
(Video పూర్తిగా చూడండి)

ఇటీవల విశాఖపట్నం, గాజువాకలో జరిగిన సంఘటన ఇది !

ఒక కొడుకు (పేరు అప్పారావు) క్రైస్తవ పాస్టర్లు చెప్పే మాయమాటలు నమ్మి క్రైస్తవమతంలోకి మారాడు,                        మతం మారినాక తనని ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి పెంచిన తండ్రి చనిపోతే కనీసం ఆ కన్నతండ్రి చివరి చూపు చూడటానికి గాని, అతని మృత దేహానికి దహన సంస్కారాలు చేయటానికి కూడా రాలేదు !!

క్రైస్తవమతంలోకి మారిన కొడుకు
తన తండ్రి శవం అలా వదిలేయటంతో
ఎండకి ఎండి, వానకు తడిచి ఆ తండ్రి శవం అనాధగా మారింది !

చివరికి, ఆ తండ్రి యొక్క మనవరాలు తండ్రి యొక్క శవానికి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసింది !!

ఆ కన్న తండ్రి యొక్క శవం అలా అనాధగా మారడానికి కారణం, అప్పారావు క్రైస్తవమతంలోకి మారటమే ! నేను క్రైస్తవమతంలోకి మారాను కాబట్టి ఈ తలకొరివి పెట్టటం, దహనసంస్కారాలు చెయ్యటం లాంటి హిందూ మత ఆచారాలు పాటించకూడదు,

నా తండ్రి శవమ్ అనాధగా మిగిలిపోయినా, శవాన్ని రాబందులు, గ్రద్దలు పీక్కుతిన్నా నాకేం సంబంధమ్ లేదు అని జవాబు ఇచ్చాడు ఆ మతం మారిన కొడుకు !

చూసారా… మిత్రులారా…!
హిందువుగా ఉన్న వ్యక్తి
మాయ మాటలు నమ్మి,
మతం మార్పిడికి గురి అయ్యి
క్రైస్తవమతంలోకి మారిన తరువాత
ఎలా నాశనం అవుతున్నాడో..!!!

చూసారా… ఈ క్రైస్తవ మతమార్పిడి మాఫియా స్వర్గం పేరు చెప్పి, నరకం అని భయపెట్టి
అమయకుల్ని మతం మార్చి
ఎలా కుటుంబాలని కూలుస్తుందో..!!
ఎలా మనుషులను జంతువులుగా మారుస్తుందో..!!