కార్యక్రమాలు

శివశక్తి సభ్యుల ధర్మపోరాట కార్యక్రమాలు

 

“క్రైస్తవుల దేవుడు పౌల్” అనే పుస్తకం

    "క్రైస్తవుల దేవుడు పౌల్" అనే పుస్తకం నేను రాస్తానని, గత సంవత్సరం డిసెంబర్ లో రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించాను. ఈ ఆలోచన నా మదిలోనే నిక్షిప్తం అయిపోయింది. చాలావరకు అందరూ మర్చిపోయారు కూడా. కారణం [...]

By | ఫిబ్రవరి 11th, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు, ప్రచురణలు|7 వ్యాఖ్యలు

ధార్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గుంటూరు శివశక్తి

https://youtu.be/uSSOnf90Ar8 ధార్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గుంటూరు శివశక్తి

By | ఫిబ్రవరి 7th, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments

వినుకొండ లో ఒక కుటుంబాన్ని స్వధర్మం లోకి తీసుకు వచ్చిన శివశక్తి

https://youtu.be/79XE_IavbIw   వినుకొండ లో ఒక కుటుంబాన్ని స్వధర్మం లోకి తీసుకు వచ్చిన శివశక్తి

By | ఫిబ్రవరి 1st, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments

VR పురం మండలం లో దేవాలయంపై ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా శివశక్తి ఊరేగింపు.

https://youtu.be/wVJ9GPi-o4U VR పురం మండలం లో దేవాలయంపై ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా శివశక్తి ఊరేగింపు.

By | ఫిబ్రవరి 1st, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments

ESI హాస్పటల్ విజయవాడలో శివశక్తి ఆధ్త్యాత్మిక కార్యక్రమం.

https://youtu.be/Uwua7U8tKEg ESI హాస్పటల్ విజయవాడలో శివశక్తి ఆధ్త్యాత్మిక కార్యక్రమం.

By | ఫిబ్రవరి 1st, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments