కార్యక్రమాలు

శివశక్తి సభ్యుల ధర్మపోరాట కార్యక్రమాలు

 

హిందూ ధర్మ రక్షా సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ గవరయ్య గారి ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలోని ప్రసంగం

https://youtu.be/4NBBs9JJVmk   హిందూ ధర్మ రక్షా సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ గవరయ్య గారి ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలోని ప్రసంగం

By | జనవరి 28th, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments

ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలో గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు సెడింబిప్రసాద్ గారి ప్రసంగం

https://youtu.be/6rAqnTM5MUc   ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలో గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు సెడింబిప్రసాద్ గారి ప్రసంగం

By | జనవరి 28th, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments

అవ్వారు శ్రీనివాస్ రావు గారి ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలోని ఆలోచనాత్మకమైన ప్రసంగం

https://youtu.be/Fzw5QL73xSc అవ్వారు శ్రీనివాస్ రావు గారి ధర్మరక్షా ఉక్కుదీక్ష సభలోని ఆలోచనాత్మకమైన ప్రసంగం

70 వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్బంగా శివశక్తి హెడ్ ఆఫీసు నందు జెండా వందన కార్యక్రమం ..

https://youtu.be/N_bXgJ9gLAE   70 వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్బంగా శివశక్తి హెడ్ ఆఫీసు నందు జెండా వందన కార్యక్రమం ..

By | జనవరి 28th, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments

శివశక్తి అంటే కరుణాకర్ ‘వన్ మ్యాన్ షో’ అనేవారి కోసం

  శివశక్తి అంటే కరుణాకర్ 'వన్ మ్యాన్ షో' అనేవారి కోసం.. గత నాలుగు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలలో శివశక్తి నిర్వహించిన కార్యక్రమాలు. 👉 జడ్చర్ల లో శబరిమల విషయం పై ర్యాలీ.. 👉 ప్రకాశం జిల్లా [...]

By | జనవరి 22nd, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు|0 Comments