వ్యాసాలు

శివశక్తి సభ్యుల ధర్మపోరాట వ్యాసాలు

 

దుర్గాష్టమి పర్వదిన సందర్భంగా శివశక్తి హనుమాన్ వ్యాయామశాల యందు ఆయుధపూజ

https://youtu.be/8nfG4NhbHWg   నిన్న గుంటూరు పట్టణంలో దుర్గాష్టమి పర్వదిన సందర్భంగా శివశక్తి హనుమాన్ వ్యాయామశాల యందు ఆయుధపూజ నిర్వహించడం జరిగింది. తదనంతరం కర్రసాము శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది.

By | నవంబర్ 7th, 2020|Categories: రాజకీయం|0 Comments

మతమాఫీయాని అడ్డుకున్న పెద్దాపురం గ్రామ శివశక్తి

https://youtu.be/pooZ-TM_Os0   మతమాఫీయాని అడ్డుకున్న పెద్దాపురం గ్రామ శివశక్తి

By | మార్చి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

సనాతన ధర్మం గురుంచి,అక్రమ మత ప్రచారాల గూర్చి అద్భుతమైన ప్రసంగం

https://youtu.be/MKrU2FDgFGg   సనాతన ధర్మం గురుంచి,అక్రమ మత ప్రచారాల గూర్చి అద్భుతమైన ప్రసంగం  

By | మార్చి 5th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

విదేశీ మత ప్రచారకులనుతరిమికొట్టిన శివశక్తి

https://youtu.be/OyX-C7xFHs4   విదేశీ మత ప్రచారకులనుతరిమికొట్టిన శివశక్తి  

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

మారుమూల పల్లె ప్రాంతాల్లో సైతం అక్రమ మతప్రచారాలని తిప్పికొడుతున్న శివశక్తి!

https://youtu.be/1gDfGcQSJTo మారుమూల పల్లె ప్రాంతాల్లో సైతం అక్రమ మతప్రచారాలని తిప్పికొడుతున్న శివశక్తి!

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

తప్పక చూడండి అక్రమ మత ప్రచారకులపై విజృంభించిన గుంటూరు శివశక్తి!

https://youtu.be/aRYUrPDpcU0 తప్పక చూడండి అక్రమ మత ప్రచారకులపై విజృంభించిన గుంటూరు శివశక్తి!  

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments