ఇతరాలు

శివశక్తి కార్యక్రమాలపై పరిన్ని వివరాలు కోరుతూ వచ్చిన విచారణలు.

 

వేద పాటశాల తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న రాజకీయ రాక్షసుడు బొమ్మక్ మురళి

భాగ్యనగర శివారులోని చెనిగచర్ల లో ఓ కాలనీలో అద్దె ఇంట్లో రెండేళ్లుగా 32 మంది విద్యార్థులతో నిర్వహిస్తున్న వేదపాఠశాల వల్ల ఇబ్బంది అవుతోందంటూ ఆ కాలనీ అధ్యక్షుడినంటూ బొమ్మక్ మురళి అనే వ్యక్తి పాఠశాల ట్రస్ట్ [...]