ఆడియోలు

శివ శక్తి కార్యక్రమాలకు లభించిన వివిధ స్పందనలు

 

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

 

By | డిసెంబర్ 27th, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|0 Comments

కల్వరి సతీష్ దోపిడీలు గురించి వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే|| calvary temple satish kumar

 

By | డిసెంబర్ 27th, 2018|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

పాస్టర్ కి అక్షింతలు వేసిన శివశక్తి భాస్కర్ కిల్లి

 

పాస్టర్ కి అక్షింతలు వేసిన శివశక్తి భాస్కర్ కిల్లి

By | డిసెంబర్ 21st, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|0 Comments

భయ పెట్టింది ఎవరు భయ పడింది ఎవరు

 

భయ పెట్టింది ఎవరు భయ పడింది ఎవరు భారతీయ క్రైస్తవుడా భాస్కర్ కిల్లిన

By | డిసెంబర్ 19th, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|0 Comments

శివ శక్తి వల్ల నిజ దేవుడిని తెలుసుకున్న కడప చెన్నారెడ్డి గారు

శివ శక్తి వల్ల నిజ దేవుడిని తెలుసుకున్న కడప చెన్నారెడ్డి గారు

By | డిసెంబర్ 17th, 2018|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments