మారిన మనసులు

శివశక్తి వీడియోలద్వారా నిజాన్ని చూసిన వ్యక్తులనుంచి వచ్చిన స్పందన.

 

మాల మహిళ, బ్రాహ్మణ భర్త, అన్యోన్య దాంపత్యం – క్రైస్తవ బోధకుల అబద్దాలు

https://youtu.be/fohxgHEJM-c   మాల మహిళ, బ్రాహ్మణ భర్త, అన్యోన్య దాంపత్యం - క్రైస్తవ బోధకుల అబద్దాలు

By | ఫిబ్రవరి 11th, 2019|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

https://youtu.be/F1HI_gml5cQ ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి  

By | జనవరి 22nd, 2019|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

ఒకడు చెప్తే నమ్మడం వేరు తనకు తానుగా తెలుసుకున్నది వేరు అదే సత్యం,అదే నిత్యం.

https://youtu.be/CvVl2_vKVuY   ఒకడు చెప్తే నమ్మడం వేరు తనకు తానుగా తెలుసుకున్నది వేరు అదే సత్యం,అదే నిత్యం.

శివశక్తి పుస్తకాల ద్వారా సత్యాన్ని తెల్సుకొని స్వధర్మంలోకి వొచ్చిన సోదరుడితో ఫోన్ సంభాషణ

https://youtu.be/l2x_RdhTc3w శివశక్తి పుస్తకాల ద్వారా సత్యాన్ని తెల్సుకొని స్వధర్మంలోకి వొచ్చిన సోదరుడితో ఫోన్ సంభాషణ  

By | జనవరి 11th, 2019|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

కల్వరి సతీష్ దోపిడీలు గురించి వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే|| calvary temple satish kumar

https://youtu.be/yD7oMnKgDPM  

By | డిసెంబర్ 27th, 2018|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments

శివ శక్తి వల్ల నిజ దేవుడిని తెలుసుకున్న కడప చెన్నారెడ్డి గారు

https://youtu.be/sH0OlDojRTU శివ శక్తి వల్ల నిజ దేవుడిని తెలుసుకున్న కడప చెన్నారెడ్డి గారు

By | డిసెంబర్ 17th, 2018|Categories: ఆడియో – మారిన మనసులు|0 Comments