అభినందనలు

శివశక్తి కార్యక్రమాలపై వచ్చిన అభినందనలు.

 

గోపాలపట్నం నుంచి దేవరాజు గారు పంచుకున్న మంచి విషయం 2017-12-30

క్రిస్టమస్ సందర్భంగా కరుణాకర్ పుస్తకాల ప్రభావంతో మూడు కుటుంబాలు తిరిగి స్వధర్మానికి (హిందూధర్మం) తిరిగి వచ్చారు.

By | డిసెంబర్ 31st, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|0 Comments

భాస్కర్ మరియు జొన్నలగడ్డ దుర్గ (2017-11-06)

కరుణాకర్ పుస్తకాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఓ క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడిని నిలువరించిన జొన్నలగడ్డ దుర్గ

By | నవంబర్ 13th, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|0 Comments