అభినందనలు

శివశక్తి కార్యక్రమాలపై వచ్చిన అభినందనలు.

 

కాళేశ్వర్ & పాస్టర్ – 2 వ భాగం (2017-08-24)

ప్రశ్నలు అడగనంతవరకే పాస్టర్. అడిగితే పరార్. ప్రశ్నలతో పాస్టర్ గారి తాట తీసిన కాళేశ్వర్.  భాగం 2/2

By | సెప్టెంబర్ 5th, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|0 Comments

కాళేశ్వర్ & పాస్టర్ – 1 వ భాగం (2017-08-24)

ప్రశ్నలు అడగనంతవరకే పాస్టర్. అడిగితే పరార్. ప్రశ్నలతో పాస్టర్ గారి తాట తీసిన కాళేశ్వర్.  భాగం 1/2

By | సెప్టెంబర్ 5th, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|0 Comments

పురుషోత్తం మరియు కరుణాకర్ సంభాషణ (2017-09-03)

పుస్తకాన్ని ప్రచురించినందుకు కరుణాకర్ ను అభినందిస్తూ పురుషోత్తం గారి సంభాషణ.

By | సెప్టెంబర్ 4th, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|2 వ్యాఖ్యలు

సూర్యనారాయణ & కరుణాకర్ సంభాషణ (2017-08-24)

పుస్తకాన్ని ప్రచురించినందుకు కరుణాకర్ ను అభినందిస్తూ దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడిన సూర్యనారాయణ.

By | ఆగస్ట్ 25th, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|0 Comments