అభినందనలు

శివశక్తి కార్యక్రమాలపై వచ్చిన అభినందనలు.

 

వెంకటరమణ – రామారావ్ గార్ల సంభాషణ ( 2017.07.26)

శివశక్తి కార్యక్రమాలను అభినందిస్తూ, మార్గం చూయించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విశాఖపట్నం నుంచి వెంకటరమణ గారు.

By | జూలై 28th, 2017|Categories: ఆడియో - అభినందనలు|0 Comments

గోవింద్ మరియు కరుణాకర్ సంభాషణ (2017 – 06 – 17)

కరుణాకర్ గురుంచి తెలుసుకుని ఏంతో ఉత్సాహంతో గద్వాల్ నుంచి ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన గోవింద్.  గద్వాల్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న క్రైస్తవుల అరాచకాలను తన శక్తి మేరకు అడ్డుకుంటున్నానని, గద్వాల్ వచ్చి హిందూ యువకులను కలవాలని ఆహ్వానించారు. test