విమర్శలు & బెదిరింపులు

శివశక్తి కార్యక్రమాలద్వారా వెలుగులోకి వస్తున్న నిజాలను భరించలేక, కాబోయే మిత్రులు చేసిన విమర్శలు మరియు బెదిరింపులు.

 

హిందువులను నరుకుతా అంటూ బెదిరిస్తున్న చర్చి బృందం

https://youtu.be/yPSd0mkmsBg   హిందువులను నరుకుతా అంటూ బెదిరిస్తున్న చర్చి బృందం

క్రైస్తవులు మన దేశానికి ఎలా అన్యాయం చేసారో,మరో క్రైస్తవునికి వివరిస్తున్న కళ్యాణ్ కుమార్ చెట్లపల్లీ ,28-01-2018

ముందునుంచి నీతులు, వెనకనుంచి గోతులు. మాకు నీతులు చెప్పేముందు మీ చేతలు చూసుకోండి.      

కరుణాకర్ మరియు పరిసుద్ధాత్మ పర్సనల్ సెక్రటరీ, 2017-11-27

ముందునుంచి నీతులు, వెనకనుంచి గోతులు. మాకు నీతులు చెప్పేముందు మీ చేతలు చూసుకోండి.      

కరుణాకర్ మరియు యేసుదాసు, విజయవాడ, 2017-11-27

ఒక ప్రక్క హిందూ దేవుళ్ళను తిడుతూ, మరోప్రక్క హిందువుల ఇళ్ళకు వచ్చి క్రైస్తవ మతాన్ని భోదిస్తున్నపుడు ఏమైంది ఈ బుద్ధి, యేసుదాసు గారు? ఈ నీతి సూక్తులు మీ క్రైస్తవ పాస్టర్లకు చెప్పి వారేమన్నారో ఆడియో రికార్డింగ్ [...]

వేద పాటశాల తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న రాజకీయ రాక్షసుడు బొమ్మక్ మురళి

భాగ్యనగర శివారులోని చెనిగచర్ల లో ఓ కాలనీలో అద్దె ఇంట్లో రెండేళ్లుగా 32 మంది విద్యార్థులతో నిర్వహిస్తున్న వేదపాఠశాల వల్ల ఇబ్బంది అవుతోందంటూ ఆ కాలనీ అధ్యక్షుడినంటూ బొమ్మక్ మురళి అనే వ్యక్తి పాఠశాల ట్రస్ట్ [...]