విమర్శలు & బెదిరింపులు

శివశక్తి కార్యక్రమాలద్వారా వెలుగులోకి వస్తున్న నిజాలను భరించలేక, కాబోయే మిత్రులు చేసిన విమర్శలు మరియు బెదిరింపులు.

 

భాస్కర్ మరియు పెరుచెప్పుకోలేని పిరికి గొర్రె(2017 10 17)

పరిపూర్ణానంద స్వామి వారి ఫోన్ నెంబర్ కావాలా? అయితే పోప్ గాడి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు ముందు.

కువైట్ క్రైస్తవ గొర్రె మరియు కరుణాకర్ (2017-10-14)

కరుణాకర్ ను కువైట్ రప్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా పాస్పోర్ట్ మరియు ఇతర వివరాలు గురుంచి మాట్లాడటానికి ఫోన్ చేసిన క్రైస్తవ (మహాసేన) గొర్రె. అప్పటికే శ్రేయోభిలాషులద్వారా విషయం నిర్దారించుకున్న కరుణాకర్ అంతర్జాతీయస్తాయి నటన. కువైట్ క్రైస్తవ గొర్రె [...]

కువైట్ క్రైస్తవ గొర్రె తాటతీసిన కరుణాకర్ – (2017 10 16)

తనని కువైట్ రప్పించి హాని చేయాలనే మహాసేన సంస్థ కుట్రలో భాగస్తుడైన ఒక కువైట్ క్రైస్తవ గొర్రె తాటతీసిన కరుణాకర్. కువైట్ క్రైస్తవ గొర్రె ఫోన్ నెంబర్: +965 50185653