కరోనా వైరస్ గురించి విస్తుపోయే విషయాలు చెప్పిన పాస్టర్ విజయ్ కుమార్….

దేన్నైనా వాళ్లకి అనుకూలంగా మార్చుకునే పాస్టర్లు..
అది నమ్మి మోసపోయే అమాయక ప్రజలు..

పగబట్టిన దేవుడు..
అయన కరుణామయుడా?? కరోనా మయుడా??
కరుణాకర్ సుగ్గున గారి పంచ్ 👊🏻👊🏻👊🏻