ఆడియో – ఇతరాలు

శివ శక్తి కార్యకలాపాలపై మరిన్ని వివరాలకోసం విచారణ.

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

By | డిసెంబర్ 27th, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|

https://youtu.be/K2Msw9rzDdE  

పాస్టర్ కి అక్షింతలు వేసిన శివశక్తి భాస్కర్ కిల్లి

By | డిసెంబర్ 21st, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|

https://youtu.be/qOgtDaLUmyI   పాస్టర్ కి అక్షింతలు వేసిన శివశక్తి భాస్కర్ కిల్లి

భయ పెట్టింది ఎవరు భయ పడింది ఎవరు

By | డిసెంబర్ 19th, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|

https://youtu.be/IHHJUHZrUp0   భయ పెట్టింది ఎవరు భయ పడింది ఎవరు భారతీయ క్రైస్తవుడా భాస్కర్ కిల్లిన 2,006 views

ప్రపంచ దేశాల్లో ఆంతరించిపోతున్న క్రైస్తవ్యం

By | డిసెంబర్ 17th, 2018|Categories: ఆడియో - ఇతరాలు|

https://youtu.be/4U1LpDXnHJo   ప్రపంచ దేశాల్లో ఆంతరించిపోతున్న క్రైస్తవ్యం౹౹ రంజిత్ వడియాల/Ranjith vadiyala౹౹shivashakthi