ప్రచురణలు

“క్రైస్తవుల దేవుడు పౌల్” అనే పుస్తకం

By | ఫిబ్రవరి 11th, 2019|Categories: కార్యక్రమాలు, ప్రచురణలు|

    "క్రైస్తవుల దేవుడు పౌల్" అనే పుస్తకం నేను రాస్తానని, గత సంవత్సరం డిసెంబర్ లో రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించాను. ఈ ఆలోచన నా మదిలోనే నిక్షిప్తం అయిపోయింది. చాలావరకు అందరూ మర్చిపోయారు కూడా. కారణం నేనే. సమయాభావం వలన, పని ఒత్తిడి వలన, ఉద్యోగ భాగం లో వేరే రాష్ట్రంనకు వెళ్లడం వలన ఇలా పలురకాల కారణాలతో ఈ పుస్తకం వాయిదా వేస్తూ వచ్చాను. కరుణాకర్ రాసిన రెండు పుస్తకాలు, 1. యహోవా మీద, 2. [...]

“లోకమెరుగని ఏసు మరోరూపం” పుస్తకం విడుదల.

By | జూలై 24th, 2017|Categories: ప్రచురణలు|

క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా దాచిపెడుతున్న బైబిల్ దేవుని విషయాలను ఎత్తి చూపుతూ మాజీ క్రైస్తవుడు కరుణాకర్ సుగ్గున రచించిన రెండవ పుస్తకం లోకమెరుగని ఏసు మరోరూపం. అసత్య ప్రచారంతో మత మార్పిడి చేస్తున్నవారి ఆటకట్టించడానికి ప్రతిఒక్కరూ చదవవలసిన మరో పుస్తకం. పుస్తక పంపిణీదారుల వివరాలు

“బైబిల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు” పుస్తకం – రెండవ ముద్రణ

By | ఫిబ్రవరి 25th, 2017|Categories: ప్రచురణలు|

క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా దాచిపెడుతున్న బైబిల్ దేవుని విషయాలను ఎత్తి చూపుతూ మాజీ క్రైస్తవుడు కరుణాకర్ సుగ్గున రచించిన పుస్తకం బైబిల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు. అసత్య ప్రచారంతో మత మార్పిడి చేస్తున్నవారి ఆటకట్టించడానికి ప్రతిఒక్కరూ చదవవలసిన పుస్తకం. పుస్తక పంపిణీదారుల వివరాలు