మత ప్రచారం

మత ప్రచారానికి సంబందించిన వ్యాసాలు

మతమాఫీయాని అడ్డుకున్న పెద్దాపురం గ్రామ శివశక్తి

By | మార్చి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/pooZ-TM_Os0   మతమాఫీయాని అడ్డుకున్న పెద్దాపురం గ్రామ శివశక్తి

సనాతన ధర్మం గురుంచి,అక్రమ మత ప్రచారాల గూర్చి అద్భుతమైన ప్రసంగం

By | మార్చి 5th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/MKrU2FDgFGg   సనాతన ధర్మం గురుంచి,అక్రమ మత ప్రచారాల గూర్చి అద్భుతమైన ప్రసంగం  

విదేశీ మత ప్రచారకులనుతరిమికొట్టిన శివశక్తి

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/OyX-C7xFHs4   విదేశీ మత ప్రచారకులనుతరిమికొట్టిన శివశక్తి  

మారుమూల పల్లె ప్రాంతాల్లో సైతం అక్రమ మతప్రచారాలని తిప్పికొడుతున్న శివశక్తి!

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/1gDfGcQSJTo మారుమూల పల్లె ప్రాంతాల్లో సైతం అక్రమ మతప్రచారాలని తిప్పికొడుతున్న శివశక్తి!

తప్పక చూడండి అక్రమ మత ప్రచారకులపై విజృంభించిన గుంటూరు శివశక్తి!

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/aRYUrPDpcU0 తప్పక చూడండి అక్రమ మత ప్రచారకులపై విజృంభించిన గుంటూరు శివశక్తి!  

దొరక్క దొరక్క శివశక్తి సింహలకే దొరుకుతారేమిరా! మనోడి మాటలకే గుండె హడలిపోయి ఉంటది !

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/ughBg8nrbqc   దొరక్క దొరక్క శివశక్తి సింహలకే దొరుకుతారేమిరా! మనోడి మాటలకే గుండె హడలిపోయి ఉంటది !

తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరం మండలం కోరుమిల్లి గ్రామం లో మత ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన శివశక్తి !!

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/4SwFTx4ghAQ   తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరం మండలం కోరుమిల్లి గ్రామం లో మత ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన శివశక్తి !!

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మత ప్రచారకులకు చెమటలు పట్టించిన శివశక్తి మరియు గ్రామ సభ్యులు

By | ఫిబ్రవరి 13th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/QXk1v_Apd08   తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మత ప్రచారకులకు చెమటలు పట్టించిన శివశక్తి మరియు గ్రామ సభ్యులు

క్రైస్తవ మాఫీయాకి ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న శివశక్తి ప్రస్థానం

By | ఫిబ్రవరి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/9QzHPvYasnI క్రైస్తవ మాఫీయాకి ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న శివశక్తి ప్రస్థానం  

హిందూ దేవతలను దూషించిన వ్యక్తికి బుద్ధి చెప్పి క్షమాపణ చెప్పించిన తాడేపల్లి మండల శివశక్తి.

By | ఫిబ్రవరి 7th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/Y19AgP9DaI8   హిందూ దేవతలను దూషించిన వ్యక్తికి బుద్ధి చెప్పి క్షమాపణ చెప్పించిన తాడేపల్లి మండల శివశక్తి.