మత ప్రచారం

మత ప్రచారానికి సంబందించిన వ్యాసాలు

మీ మొగుళ్లకు మగతనం లేదు,మీతో భోగిస్తాను” అని దుర్మార్గంగా దూషిస్తున్న పాస్టర్ !

By | జనవరి 12th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/BHlHjK1SkTA   మీ మొగుళ్లకు మగతనం లేదు,మీతో భోగిస్తాను" అని దుర్మార్గంగా దూషిస్తున్న పాస్టర్ !

దారితప్పి వొచ్చిన గొర్రెను శివశక్తి సభ్యులు చంద్రాస్ మరియుశ్రీనివాసరావు కలసి కాలనీ అవతలదాకా తరిమారు

By | జనవరి 12th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/wNkRSBJzsx8   దారితప్పి వొచ్చిన గొర్రెను శివశక్తి సభ్యులు చంద్రాస్ మరియుశ్రీనివాసరావు కలసి కాలనీ అవతలదాకా తరిమారు

గుంటూరు మార్కేట్‌ ఏరియాలో కరపత్రాలు పంచుతూ వేళుతున్నారు #శివశక్తి సభ్యులు ప్రశ్నించగా పారిపొయినారు

By | జనవరి 12th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/rZtJccQqZRE   గుంటూరు మార్కేట్‌ ఏరియాలో కరపత్రాలు పంచుతూ వేళుతున్నారు #శివశక్తి సభ్యులు ప్రశ్నించగా పారిపొయినారు

మత ప్రచారకులు అడ్డుకున్న శివశక్తి హిందూ సైన్యం

By | జనవరి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/izgC4dpzihs   మత ప్రచారకులు అడ్డుకున్న శివశక్తి హిందూ సైన్యం

ప్రభుత్వ స్థలంలో అనుమతి లేని క్రైస్తవ మత ప్రార్దనలని తిప్పికొట్టిన శివశక్తి

By | జనవరి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/iVjNdYj7PtQ ప్రభుత్వ స్థలంలో అనుమతి లేని క్రైస్తవ మత ప్రార్దనలని తిప్పికొట్టిన శివశక్తి

అనుమతి లేని మతప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టి తరిమేసిన శివశక్తి ప్రకాశం జిల్లా హిందూ వీరులు

By | జనవరి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/q3CcN62-PTw   అనుమతి లేని మతప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టి తరిమేసిన శివశక్తి ప్రకాశం జిల్లా హిందూ వీరులు

#క్రైస్తవ మాఫియా కట్టిన ప్లెక్సీలు కాల్స్ చేసి తీయించిన శివశక్తి సైన్యం

By | జనవరి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/aIOYDD714Kc   #క్రైస్తవ మాఫియా కట్టిన ప్లెక్సీలు కాల్స్ చేసి తీయించిన శివశక్తి సైన్యం

గుంటూరులో ఇంటింట మతప్రచారం చేస్తున్న క్రైస్తవ మాఫియాను అడ్డుకున్న శివశక్తి

By | డిసెంబర్ 22nd, 2018|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/KkA3ZYcfD-s

గుంటూరులో మత ప్రచారాన్ని అడ్డుకున్న శివశక్తీ సభ్యులు

By | డిసెంబర్ 21st, 2018|Categories: మత ప్రచారం|

https://youtu.be/rZtJccQqZRE     గుంటూరు మార్కేట్‌ ఏరియాలో కరపత్రాలు పంచుతూ వేళుతున్నారు #శివశక్తి సభ్యులు ప్రశ్నించగా పారిపొయినారు