వీడియో విశ్లేషణలు

వివిధ వీడియో విశ్లేషణలు మరియు ముఖ్యాంశాలు

నేరస్తులతో మథర్ థెరిస్సా సంబంధ భాంధవ్యాలు.

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/MeN8o2nXZio   నేరస్తులతో మథర్ థెరిస్సా సంబంధ భాంధవ్యాలు.

తమ మత గ్రంధం లో ఏముందో ఈ పాస్టర్ కి తెలియదా ??

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/-L_7TPhhyu0   తమ మత గ్రంధం లో ఏముందో ఈ పాస్టర్ కి తెలియదా ??

ఎవరిది నిస్వార్ధ సేవ మదర్ థెరిస్సాద? లేక?

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/ZswHCwb-2iw   ఎవరిది నిస్వార్ధ సేవ మదర్ థెరిస్సాద? లేక?

లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు ఆహార పంపిణీ

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/qqxbXid_3H4   లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు ఆహార పంపిణీ  

మదర్ తెరిస్సా గురించి నమ్మలేని నగ్నసత్యాలు

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/WDNvskRVXFo   మదర్ తెరిస్సా గురించి నమ్మలేని నగ్నసత్యాలు  

ఒక నియంత,క్రూరుడు పట్ల మథర్ థెరిస్సా వైఖరి

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/Np-VwXgaiH8   ఒక నియంత,క్రూరుడు పట్ల మథర్ థెరిస్సా వైఖరి

ఎడారి మతాలు,సనాతనధర్మం. అసలు నిజాలు (కులవ్యవస్థ)

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/QhJOxGTRUIg   ఎడారి మతాలు,సనాతనధర్మం. అసలు నిజాలు (కులవ్యవస్థ)