వీడియో విశ్లేషణలు

వివిధ వీడియో విశ్లేషణలు మరియు ముఖ్యాంశాలు

చరిత్ర మీద అవగాహన లేని ఉండవల్లి KARUNAKAR SUGGUNA COUNTER TO UNDAVALLI

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/MLXLnWNn4Js   చరిత్ర మీద అవగాహన లేని ఉండవల్లి KARUNAKAR SUGGUNA COUNTER TO UNDAVALLI

క్రైస్తవం పెరిగితే నేరాలు పెరుగుతాయా ?

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/KWHhLprzpvo   క్రైస్తవం పెరిగితే నేరాలు పెరుగుతాయా ?

క్రైస్తవం పెరిగితే అది రాజకీయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/654_Ze88ijk క్రైస్తవం పెరిగితే అది రాజకీయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?  

క్రైస్తవం ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ సర్వనాశనమే

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/x7zyTzmQeRo   క్రైస్తవం ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ సర్వనాశనమే

కల్వరి సతీష్ చేస్తున్న దోపిడీలు మోసాల గురించి కుండబద్దలు కొట్టిన మహాసేన రాజేష్

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/Gp2Vxiwg0_E   కల్వరి సతీష్ చేస్తున్న దోపిడీలు మోసాల గురించి కుండబద్దలు కొట్టిన మహాసేన రాజేష్

ఎటువంటి పర్మిషన్ లేని చర్చ్ పై పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన శివశక్తి టీం

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/oTt_QqWZFtw   ఎటువంటి పర్మిషన్ లేని చర్చ్ పై పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన శివశక్తి టీం

అన్యమత ప్రచారాన్ని ఆపి ఊరినుండి తరిమికొట్టిన శివశక్తి సభ్యులు

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/H9W5Mhzr-58   అన్యమత ప్రచారాన్ని ఆపి ఊరినుండి తరిమికొట్టిన శివశక్తి సభ్యులు

యేసు ఎంత పిరికివాడో చూడండి

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/Q7xkWi3NEnw యేసు ఎంత పిరికివాడో చుడండి. క్రింద పడిపోయి బట్టల్లో ఉచ్చ పోసుకుంది ఎవరు?? యేసు ధైర్యవంతుడా..? భగత్ సింగ్ ధైర్యవంతుడా..?  

ఫటాఫట్ ధనాధన్ Karunakar Sugguna Counters To Pastor Vijay Kumar

By | జనవరి 30th, 2021|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/PuOYgqyuW_s   ఫటాఫట్ ధనాధన్ Karunakar Sugguna Counters To Pastor Vijay Kumar