వీడియో విశ్లేషణలు

వివిధ వీడియో విశ్లేషణలు మరియు ముఖ్యాంశాలు

గోపికలు శ్రీకృషుడి భార్యలు అనితప్పుడు ప్రచారంచేస్తున్న పాస్టర్.వాస్తవాన్ని బోధించిన కరుణాకర్ సుగ్గున

By | ఏప్రిల్ 17th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/dpK72pyYLM0 గోపికలు శ్రీకృషుడి భార్యలు అనితప్పుడు ప్రచారంచేస్తున్న పాస్టర్.వాస్తవాన్ని బోధించిన కరుణాకర్ సుగ్గున  

ఇశ్రాయేలు అనే పేరు వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది

By | ఏప్రిల్ 17th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/B306JjoL1pM   ఇశ్రాయేలు అనే పేరు వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది

సమాజానికి తమ సేవలను అందిస్తున్న గుడివాడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/jNQSvkN-mUk      

శివశక్తి మండల అధ్యక్షుడు ప్రశ్నిస్తుంటే పారిపోయిన పాస్టర్

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/1aGVaHbJO9w    

శివశక్తి భోజనం అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/DymXDO93ibw    

శివశక్తి భోజన సరఫరా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/4PzcsVvvHA0    

లాక్ డౌన్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న నిరాశ్రయులకు,పేదవారికి భోజన కార్యక్రమం

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/TFCKGGthwhI    

లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో రోజువారి కూలీలు ,ముసలివాళ్ళకి నిరాశ్రయులుగా ఉన్న వాళ్లకి భోజనపంపిణి

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/BhNPdsDkCpQ   లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో రోజువారి కూలీలు ,ముసలివాళ్ళకి నిరాశ్రయులుగా ఉన్న వాళ్లకి భోజనపంపిణి

నిరాశ్రయులైన పేదవారికి, కూలీలకు ఆహరం అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా

By | ఏప్రిల్ 11th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|

https://youtu.be/fApgggZJZ5o