శివుడు ఉన్నా లేడని చెప్తున్నారు ఈ గాడ్దె కొడుకులు :

Tanikella Bharani

(భరణి గారు)

🔸 హర్ట్ ఐన హేతువాదులు…. 🔸
Babu Gogineni (బాబు గోగినేని) బ్యాచ్ కి కౌంటర్ ఇచ్చిన

Kalyan Kumar Chatlapally Page

(కళ్యాణ్ కుమార్ చట్లపల్లి)