దివ్యవాణి మతఉన్మాదం – కరుణాకర్ సుగ్గున హితప్రబోధం*
సినిమాల్లో అవకాశాలు లేకనో, రాజకీయాల్లోకి ఎవరు రానివ్వకో మరి ఈ ఉన్మాద మతంలోకి చేరింది ఈ పాపి…
ఈ పాపి మారడమే కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్నవారందర్నీ కుడా మతమార్పిడి చేయించాలనుకుంటుందట….
ఆ పాపపు మతంలోకి మారగానే వేదాల గురించి ఇతర మతగ్రంధాల గురించి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడతారు…
మరి ఇంకెదుకు ఆలస్యం దివ్యవాణి పాపికి కరుణాకర్ ఇచ్చిన జ్ఞానం చుడండి…