శాంతి కాముకులైన హిందువుల సహనాన్ని, స్నేహభావాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని, ఆదరించిన చేతినే నరకడానికి చూస్తున్న పరమత ప్రచారకుల ఆటకట్టించడానికి నడుంకట్టిన యువకుల సంగమమే శివశక్తి.  ఎవరో వస్తారు – ఏదో చేస్తారనే వినాశకర ధోరణి మాని, కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్న మన గురువుల సూచనను అనుసరించి పోరాటం సాగిస్తున్న సంస్థ శివశక్తి. హిందూధర్మం పై జరుగుతున్న సిద్ధాంతపరమైన దాడిని, అసత్య ప్రచారాలను అత్యంత చాకచక్యంగా చర్చల ద్వారా, ప్రసంగాల ద్వారా, పుస్తకాల ద్వారా, ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా ఎదుర్కుంటున్న యుక్తి శివశక్తి.  హిందువులుగా నటిస్తూ ప్రభుత్వ రాయితీలను దొంగిలిస్తున్న అన్యమతస్తుల ఆట కట్టిస్తున్న శక్తి శివశక్తి.

తమ ఆర్ధిక పరిస్తితి అంతంతమాత్రమైనప్పటికీ ధర్మరక్షణ కోసం ఓ గుప్పెడు స్వయంసేవకులు ప్రారంభించిన ఈ ప్రతిఘటన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉద్యమంగా మారడానికి, ఓ సోదరా, నీ సహాయం అవసరం.

విరాళాలు అందించిన సోదరసోదరీమణులకు మా ధన్యవాదాలు. క్రింది వివరాలలో మార్పులు చేయవలిస్తే  dharmam@shivashakthi.org ద్వారా సంప్రదించండి.

తేదీ
పేరు
మొత్తం (రూ.)
నిర్ధారణ
19/03/29Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-908822725983-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx8482-APRIL2019
19/03/29Basvaraj Patil500.00NEFT Cr-UTIB0000538-BASVARAJ PATIL-shiva shakti adyamika-AXIR190880487251
19/03/28Jagadeeshkumar China1,500.00IMPS-908717317761-JAGADEESHKUMAR CHINA-HDFC-xxxxxxxxxxx7296-shivsakthi mar fund 2019
19/03/28Madhu Sudhan Murthy (8404)1,000.00IMPS-908717235454-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-Marchtransfer
19/03/28Anonymous Donor500.00UPI-00000034352652840-9490903540@sbi-908711756126-pay
19/03/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
19/03/27Kalyan Phanindra Balij1,116.00IMPS-908616501101-KALYANPHANINDRABALIJ-HDFC-xxxxxxxxxx1642-SHIVASHAKTU
19/03/26Kyber Technology Services Private Ltd100,000.00CHQ DEP - TRANSFER OW 1 - VIJAYAWADA
19/03/26Anonymous Donor20,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
19/03/26Anonymous Donor1,000.00CASH DEP VIZIANAGARAM
19/03/26B Raghavender Reddy500.00NEFT Cr-UTIB0000008-B RAGHAVENDER REDDY-shivashakti-AXMB190859452866
19/03/26Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-908515363670-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-xxxxxxxx6510-March transfer
19/03/25Chintamani B500.00CASH DEP CHINTAMANI B
19/03/25Chollangi Hari Babu500.00NEFT Cr-SBIN0016315-Mr. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN419084316912
19/03/25K Rakesh1.00IMPS-908408683183-K Rakesh-HDFC-xxxxxxx2015-
19/03/24S Kavuri1,116.00UPI-004001569551-skavuri@upi-908316260535-K.Srinivas
19/03/24Anonymous Donor558.00UPI-00000020006996050-9490907787@upi-908309075077-Siva sakti Donation
19/03/24Giri Mounis500.00UPI-00000030220849347-girimounis@ybl-908324661823-Payment from PhonePe
19/03/23Gemini EEE500.00UPI-00000031261184658-gemini.eee@oksbi-908219865334-Siva sakthi programs
19/03/23Anonymous Donor300.00UPI-00000003499886236-9030489441@ybl-908221859309-Payment from PhonePe
19/03/23Sai Ram Kunchan201.00IMPS-908219878350-Mr SAI RAM KUNCHAN-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0744-MOBUA0150635929
19/03/23Rajasekhar Cherukupalli100.00UPI-131010100178885-rajasekhar.cherukupalli70@okhdfcbank-PAY-908219074002-Contribution
19/03/22Anonymous Donor6,000.00CASH DEP JUBILEE HILL
19/03/22Anonymous Donor6,000.00CASH DEP MLA COLONY
19/03/22Laxman Rao Shagabandi500.00NEFT Cr-IBKL0001275-LAXMAN RAO SHAGABANDI-SHIVASHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-IBKL190322726493
19/03/22Ajay Chimmfrf500.00IMPS-908120653450-AJAY CHIMMFRF-HDFC-xxxxxxxx1012-
19/03/21Ravi Kiran Muthineni5,001.00IMPS-908006385402-RAVI KIRAN MUTHINENI-HDFC-xxxxxxxx5315-Ravi kiran
19/03/21Anonymous Donor1,800.0008111530002336 NET BANKING SI -Donation
19/03/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN19941911456
19/03/21Prabhakara Sarma Jammalamadaka1,000.00NEFT Cr-CBIN0280836-Mr. PRABHAKARA SARMA JAMMALAMADAKA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-CBINH19080108365
19/03/20Nari 1438351911,016.00UPI-00000037824894996-nari143835191-1@oksbi-907911445058-Jai sri ram
19/03/20Anonymous Donor300.00UPI-232101500051-hskhyd8@okicici-907914831235-UPI
19/03/19Anonymous Donor5,000.0050100211986701 -TPT-donation
19/03/19Bandipecholla Thirum2,000.00IMPS-907819992109-BANDIPECHOLLA THIRUM-HDFC-xxxxxxxx6680-Shiva shakthi f
19/03/19Anonymous Donor1,500.00UPI-00000020196299721-9966294340@ybl-907816507709-Payment from PhonePe
19/03/19Ajith Kartheek1,000.00UPI-00000062464458698-ajithkartheek@okaxis-907820973841-UPI
19/03/19Mettu Venkata R1,000.00UPI-00000030810135922-venkataramireddymettu-1@oksbi-907812578214-Donation
19/03/19Gujarathi Gangadhar300.00UPI-171100050300858-gujarathigangadhar-1@okaxis-907818181258-UPI
19/03/19Saibaba116.00UPI-00000030324874344-saibaba@ybl-907809612249-Payment from PhonePe
19/03/18Anonymous Donor39,000.00UPI-209710100021620-8886669423@ybl-907736062393-Payment from PhonePe
19/03/18Anonymous Donor5,000.00UPI-00421050265083-9849447308@upi-907715923746-5000
19/03/18Tattaboyina Surya1,000.00IMPS-907715704206-TATTABOYINA SURYA LA-HDFC-xxxxxxxxxxxx7143-
19/03/16Anonymous Donor5,000.0050100255777383-TPT-Mar2019 Jai Sri Ram
19/03/16Anonymous Donor500.00UPI-00000020070496415-8099454675@ybl-907536684938-Payment from PhonePe
19/03/15Anonymous Donor15,000.00IMPS-907410038661-33540423-HDFC-xxxxxxxx4766-
19/03/15Anonymous Donor500.00UPI-235310100025282-9515132742@ybl-907412084954-Payment from PhonePe
19/03/15Mahesh Palakuru500.00NEFT Cr-SBIN0014168-Mr MAHESH PALAKURU-SHIVASHAKTHI-SBIN619074553018
19/03/15Anonymous Donor300.00UPI-00000032791228530-9535473086@ybl-907436323354-Payment from PhonePe
19/03/15Srikanth 5767251.00UPI-055801511798-srikanth5767@okicici-907422225936-Srikanth N
19/03/15AM Naidu200.00UPI-00000020150786444-am.naidu@ybl-907432130534-Payment from PhonePe
19/03/14Ananta Varam1,500.00UPI-33100110008973-uco-anantavaram@axisbank-907315608962-UPI
19/03/14Anil Kumar N V S1,000.00NEFT Cr-SBIN0040546-Mr ANIL KUMAR N V S-shiv shakti-SBIN619073374530
19/03/14Mokshith Sai1,000.00UPI-216310100024238-mokshithsai362@okicici-907317207470-UPI
19/03/14Mallikalapati Ragu500.00UPI-267510100015373-mallikalapati@okicici-907320298963-For siva sakti
19/03/14Neni S500.00IMPS-907316467882-NENI S-HDFC-xxxxxxxxxxx1310-Books
19/03/14Dr Kottakota Srini500.00IMPS-907315611344-Dr KOTTAKOTA SRINI-HDFC-xxxxxxxxxxxxx2400-MOBUA0148107060
19/03/14Rapeti Govinda500.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-907332331998-Payment from PhonePe
19/03/14P Vaibhav500.00IMPS-907317536130-p vaibhav-HDFC-xxxxxxxxxxx0539-
19/03/14Santu (4222)300.00UPI-00000062070580190-santu.4222@okicici-907315917807-March month contribution
19/03/14Krishna Murali (293)200.00UPI-00000030330992450-krishnamurali293@oksbi-907316935551-UPI
19/03/13Anonymous Donor5,000.00CASH DEP S R NAGAR
19/03/13Srikant (5892)501.00UPI-01022191005892-srikant539359@okhdfcbank-PAY-907210780863-UPI
19/03/13Siriparapu Prasad500.00UPI-055410100114744-siriparapuprasad@okaxis-907222148501-UPI
19/03/13Dhavara Ravi500.00UPI-00000010725347184-dhavararavi@oksbi-907217351930-March
19/03/13Jayaprakash500.00IMPS-907221966741-JAYAPRAKASH-HDFC-xxxxxx3686-MB: TO SS MARCH MONTH
19/03/13Dagguupati Kisho500.00IMPS-907211644950-Mr DAGGUUPATI KISHO-HDFC-xxxxxxxxxxxxx4612-INETIMPS00079599856
19/03/13Rajeswari Banda500.00IMPS-907208633049-RAJESWARI BANDA-HDFC-xxxxxxxxxx0673-
19/03/13Hari Naga Jitendra Sailesh Ayinapa500.00NEFT Cr-UTIB0000027-HARI NAGA JITENDRA SAILESH AYINAPA-shivashakthi-AXIR190725841494
19/03/13Kishore Varanasi333.00UPI-138410100001194-kishore.varanasi1@okicici-907222006074-Fund
19/03/13Gopal Polagoni200.00UPI-00000062095408767-gopalpolagoni0506@oksbi-907218584628-Fund
19/03/13Chandhu Hari100.00UPI-00000032609532744-chandhu2hari@oksbi-907211302805-UPI
19/03/12Darapureddi Babi25,000.00NEFT Cr-UTIB0000425-DARAPUREDDI BABI-Shiva Sakthi-AXMB190715402662
19/03/12Anonymous Donor2,000.0008331140009991-TPT-Trf
19/03/12Hari Prasad D1,116.00IMPS-907110851039-HARI PRASAD D-HDFC-xxxxxxxx2749-Hari2ShivaShakt
19/03/12Anonymous Donor200.00UPI-00000031622463510-9121731798@ybl-907112300299-Payment from PhonePe
19/03/12Naveen 71155200.00UPI-00000036243829149-naveen71155@oksbi-907120113880-UPI
19/03/11Anonymous Donor13,500.00CASH DEP KPHB COLONY
19/03/11Chaganti Ambareesha11,000.00IMPS-907020858212-CHAGANTI AMBAREESHA-HDFC-xxxxxxxxxxx8322-Ambareesha Chaganti Short Film
19/03/11Somanadh Babloo10,000.00UPI-50100056493084-somanadh.babloo@okhdfcbank-PAY-907012698852-Sastry
19/03/11Praneeth Kumar Chand2,000.00IMPS-907018944356-PRANEETH KUMAR CHAND-HDFC-xxxxxxxx5155-NA
19/03/11Anonymous Donor2,000.0005231610060340-TPT-donation
19/03/11Nagi Reddy Myla1,500.00NEFT Cr-UTIB0000008-NAGI REDDY MYLA-Shiva Shakti Adhyatmika Chaithanya-AXIR190704732790
19/03/11Anonymous Donor1,000.00CASH DEP S R NAGAR
19/03/11Anonymous Donor500.00UPI-00000020204186245-9989812595@ybl-906963718126-March
19/03/11Anonymous Donor500.0050100122352934 -TPT-Donation
19/03/11Anonymous Donor500.0000211050331346-TPT-Feb month donation
19/03/10Chadalapaka S N492.00IMPS-906900529541-Mr CHADALAPAKA S N-HDFC-xxxxxxxxxxxxx6678-MOBUA0146715483
19/03/09Tadisetty Jaya Chand5,000.00IMPS-906809647597-TADISETTY JAYA CHAND-HDFC-xxxxxxxxxxx4964-fund
19/03/09Kambala Hari Rama Kr2,000.00IMPS-906812673728-KAMBALA HARI RAMA KR-HDFC-xxxxxxxx2325-NA
19/03/09Mr Appagunta Seena501.00IMPS-906820988988-Mr APPAGUNTA SEENA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx5359-MOBUA0146670672
19/03/09Chalapathirao T (4681)501.00IMPS-906808421858-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-ToShivaShakti
19/03/09Sameer Kulkarni500.00IMPS-906800705892-SAMEER KULKARNI-HDFC-xxxxxxxx6535-Madhumathi
19/03/09Anonymous Donor500.00UPI-00000062147822387-9030630168@upi-906820684521-from rachanna
19/03/09Anonymous Donor500.00UPI-0136104000150545-8096565566@paytm-906844279310-NA
19/03/09Nagababu Mummidivarapu251.00UPI-157001000012044-nagababumummidivarapu@oksbi-906814393955-UPI
19/03/08Gaddi Annaram5,000.00CASH DEPOSIT-XXXXXXXXXX9646-Gaddiannaram
19/03/08Venugopal Makam1,000.00IMPS-906718582280-VENUGOPAL MAKAM-HDFC-xxxxxxx5694-MOBLT0803181327604
19/03/08Gopi Reddy 5161,000.00UPI-50100119567001-gopireddy516@okhdfcbank-PAY-906716900264-Donation for shivashakthi
19/03/08N Shankara Chary500.00IMPS-906712446337-N SHANKARA CHARY-HDFC-xxxxxx4266-MB: FUND
19/03/08Dangeti Mallikha500.00IMPS-906718594526-Mr DANGETI MALLIKHA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0213-MOBUA0146325700
19/03/08Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB190674361547
19/03/07Dr Mantena Suryanarayana Raju10,000.00NEFT Cr-SBIN0011665-Dr MANTENA SURYANARAYANA RAJU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN819065945265
19/03/07Uddagiri991,000.00UPI-105610027900000-uddagiri99@oksbi-906613519950-fund raise for Development of Hinduism
19/03/07Anonymous Donor1,000.00IMPS-906613561477-ALLAHABAD-HDFC-xxxxxxx1651-Mar 2019
19/03/07Suresh Kumar P (2878)500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SURESH KUMAR P-SHIVASHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIKA-1657986506
19/03/07Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@upi-906615134078-NO REMARKS
19/03/07Anonymous Donor500.00UPI-00000030273259856-8464866854@ybl-906636111609-March contribution
19/03/07Dr Kottakota Srini500.00IMPS-906613639652-Dr KOTTAKOTA SRINI-HDFC-xxxxxxxxxxxxx2400-MOBUA0145707031
19/03/07Giridhar Marichetty300.00IMPS-906618877250-GIRIDHAR MARICHETTY-HDFC-xxxxxx2558-Others
19/03/07Anonymous Donor200.00UPI-00000032672355350-8801314493@ybl-906642676822-Payment from PhonePe
19/03/06Krishna Mohan Vutuku40,000.00IMPS-906502130202-KRISHNA MOHAN VUTUKU-HDFC-xxxxxxxx7786-
19/03/06Srinivas Vagasena10,000.00IMPS-906510340479-SRINIVAS VAGASENA-HDFC-xxxxxxxx2159-Srini Vegasena
19/03/06Tummidi Naga Venkata Krishna10,000.00NEFT Cr-ICIC0000249-TUMMIDI NAGA VENKATA KRISHNA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-000062039648
19/03/06Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-906510324349-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx8482-FEB 2019
19/03/06Sridhar Rao1,016.00UPI-000901114647-sridhar.rao123@okicici-906516222196-Krishnarpanam
19/03/06Venkata Seshagiri Rao Anumalasetty1,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-VENKATA SESHAGIRI RAO ANUMALASETTY-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIK-1656773761
19/03/06Raksha Suda500.00UPI-00000010243627655-rakshasuda@oksbi-906519488664-Donation
19/03/06Vinod Kakarla500.00UPI-02641610005967-kvinod.kakarla@okaxis-906511517643-Jai Sri Ram
19/03/05Dr Tangirala Suryanarayana5,000.00IMPS-906422707498-DR TANGIRALA SURYANA-HDFC-xxxxxxxx6233-
19/03/05Manikya Veena P C2,000.00NEFT Cr-CITI0000004-MANIKYA VEENA P C-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN19933830726
19/03/05P Muralidhar Advocate1,000.00NEFT Cr-CNRB0002540-P MURALIDHAR ADVOCAT-SHIVASHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIKA-P19030535816697
19/03/05Anonymous Donor500.00UPI-00000030837963570-8074351778@ybl-906442614552-Payment from PhonePe
19/03/05Anonymous Donor201.00UPI-00000030091115795-dvr.tnl@okhdfcbank-PAY-906401180974-UPI
19/03/04Sravanthi Kotte4,000.00NEFT Cr-BARB0TILHYD-SRAVANTHI KOTTE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYAV-BARBQ19063390307
19/03/04Anonymous Donor3,000.0008331140009991-TPT-Trf
19/03/04Marchandapri2,000.00Payzapp - CREDIT - 9066983094 - marchandapri
19/03/04Srinivas Reddy Yalal2,000.00IMPS-906309281116-SRINIVAS REDDY YALAL-HDFC-xxxxxxxx0823-For Dharma
19/03/04Pratyush M1,500.00IMPS-906314425251-PRATYUSH M-HDFC-xxxxxxxx9950-Sivasakthi
19/03/04Anonymous Donor1,000.00UPI-000801009647-9440579870@upi-906316025193-NO REMARKS
19/03/04Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-906316395432-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-xxxxxxxxxxx1866-march
19/03/04Lokasani Shashidhar Reddy500.00NEFT Cr-UTIB0000016-LOKASANI SHASHIDHAR REDDY-Shiva Shakthi-AXMB190632552458
19/03/04Sai Ganesh Bhuvanagiri400.00UPI-00000036429325596-saiganeshbhuvanagiri@oksbi-906312871243-Jai Shri ram
19/03/04Bongi Sudheer300.00NEFT Cr-UTIB0001413-BONGI SUDHEER-Shiva Shaktji-AXMB190632435031
19/03/04Anonymous Donor250.00UPI-00000020023104368-9949495022@paytm-906336135950-NA
19/03/04Anthannagari Ganesh200.00UPI-1346104000079772-anthannagariganesh463@oksbi-906316672619-Shiva shakthi
19/03/04Anonymous Donor190.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-906338178292-NA
19/03/03Gangadhar Raju Vegesana100,000.00IMPS-906205890930-GANGADHAR RAJU VEGES-HDFC-xxxxxxxx2659-RajuVegesana
19/03/03Anonymous Donor5,000.0050100240705426 -TPT-Jai Sriram
19/03/03Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-906210800747-SHASHI G M KIRAN-HDFC-xxxxxxxx6636-fromNimittekam
19/03/03Anonymous Donor1,016.00UPI-00000011226614458-8886876645@sbi-906214534999-Pay to account XXXXXX9646
19/03/03Anonymous Donor1,000.0003171610061345-TPT-Jai Sri Ram
19/03/03Y Nagesh Kumar1,000.00IMPS-906217568886-Y NAGESH KUMAR-HDFC-xxxxxx7554-Others
19/03/03Bonam Gopi Kishore500.00IMPS-906207335247-BONAM GOPI KISHORE-HDFC-xxxxxxxxxxx3836-other
19/03/03Anonymous Donor500.00UPI-018301561626-9948599009@upi-906123017664-NO REMARKS
19/03/02Anonymous Donor10,000.0003541610096129-TPT-Meeru Vardhillali
19/03/02Anonymous Donor5,000.00UPI-00000003153528230-8522829743@upi-906114647870-NO REMARKS
19/03/02Anonymous Donor2,000.0050100113074390-TPT-Donation
19/03/02Master Loka1,116.00UPI-50100029221068-masterloka@okhdfcbank-PAY-906119509152-Donation
19/03/02Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB190611994985
19/03/02N V Satya Ramku1,000.00IMPS-906115717702-Mr N V SATYA RAMKU-HDFC-xxxxxxxxxxxxx3176-MOBUA0143971351
19/03/02Venkatesh HJS516.00UPI-30342180000578-venkateshhjs@andb-906116096821-JAISREERAM
19/03/02A Arjun516.00IMPS-906119689437-A ARJUN-HDFC-xxxxxx4825-MB: 516
19/03/02Anilkumar Immadi516.00IMPS-906116407203-ANILKUMARIMMADI-HDFC-xxxxxxxxxx0436-sivashakthi
19/03/02Sri Pada Residency500.00IMPS-906107728677-SRI PADA RESIDENCY-HDFC-xxxxxxxxxxxx2073-March contribution
19/03/02Anonymous Donor500.0006421050014050 -TPT-March
19/03/02A Ganesh500.00UPI-193901000002068-aganesh.vizag@okhdfcbank-PAY-906117215616-Jai Shri Ram
19/03/02Sreekanth K PC500.00UPI-00000030166500308-sreekanth.k.pc@okaxis-906116030405-Jai sreeram
19/03/02Ravi Kiran 99300.00UPI-43510411961-ravikiran99@ybl-906160392291-Payment from PhonePe
19/03/02Gade Vamshi Krishna250.00IMPS-906115332211-GADE VAMSHI KRISHNA-HDFC-xxxxxxxxx0161-Shivashakthi
19/03/02Joshi Sachinkumar100.00UPI-00000062187359769-joshisachinkumar37@oksbi-906116014368-Sabhyathva Namodu
19/03/02Lavi Krishna100.00UPI-131701507830-www.lavikrishna@okicici-906115605758-UPI
19/03/01Varma Satya Dantuluri10,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-VARMA SATYA DANTULURI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-1652048610
19/03/01Kiran Kumar Musuku2,500.00IMPS-906010927405-KIRAN KUMAR MUSUKU-HDFC-xxxxxxxx6332-4monthly2Shivsh
19/03/01Praveen Kumar Bellam2,000.00IMPS-906021406654-PRAVEEN KUMAR BELLAM-HDFC-xxxxxx5556-
19/03/01B T Baji Rao2,000.00IMPS-906008361060-B T BAJI RAO-HDFC-xxxxxxxxxx7461-Don
19/03/01Anonymous Donor1,500.00FT19062995238657
19/03/01Sravanthi Kotte1,001.00NEFT Cr-BARB0TILHYD-SRAVANTHI KOTTE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYAV-BARBP19060500386
19/03/01Anonymous Donor1,000.00IMPS-906019342450-01032019 19:58:33-HDFC-xxxxxxxxxxxx4408-trust
19/03/01Challa Madhu1,000.00IMPS-906010096861-CHALLA MADHU-HDFC-xxxxxx7955-MB: MARCH CONTRIBUTION
19/03/01Ravi - SS Bangalore1,000.0050100103339210-TPT-Ravi SS Bangalore
19/03/01Anonymous Donor501.00UPI-00000020033842009-9908778291@ybl-906022612974-Payment from PhonePe
19/03/01Anonymous Donor500.00UPI-00000030828002754-9700824719@paytm-906039007039-NA
19/03/01Sharan Jayanti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1652006650
19/03/01Sudhakar Kondapally500.00IMPS-906009297720-SUDHAKAR KONDAPALLY-HDFC-xxxxxx2555-
19/03/01Anonymous Donor500.0050100010538053-TPT-Mar Contribution
19/03/01KrishSai300.00UPI-917010084620307-krishsaikrish124@okaxis-906015717915-Monthly fund
19/03/01Praveen Kumar Bellam116.00IMPS-906018386882-PRAVEEN KUMAR BELLAM-HDFC-xxxxxx5556-TRANSFER TO FAMILY OR FRIENDS
19/02/28Anonymous Donor20,000.00UPI-00000052022787700-9959923527@ybl-905969083349-Payment from PhonePe
19/02/28UK Hindu Friends15,000.0010141000005362-TPT-UK HinduFrnds
19/02/28Anonymous Donor1,000.00UPI-50100242845431-8056429537@ybl-905913356172-Payment from PhonePe
19/02/28Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-Venkatesh Punnam
19/02/28Anonymous Donor300.00UPI-232101500051-hskhyd8@okicici-905911284216-UPI
19/02/28Gangadhar Raju Vegesana100.00IMPS-905909961970-GANGADHAR RAJU VEGES-HDFC-xxxxxxxx2659-Raju Vegesana
19/02/27Amarnath J16,000.00NEFT Cr-SBIN0003357-AMARNATH J-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN119058321262
19/02/27Yagnapraveen Kumar A5,000.00IMPS-905820406386-YAGNAPRAVEEN KUMAR A-HDFC-xxxxxxxx2335-Jai Sri Ram
19/02/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
19/02/27Anonymous Donor200.00UPI-00000032647844170-9700477659@ybl-905812137184-Payment from PhonePe
19/02/26Pilli Devi Vidyasagar500.00NEFT Cr-SBIN0040675-Mr PILLI DEVI VIDYASAGAR-Shivashakthi-SBIN919057065829
19/02/26Ajay Chimmfrf500.00IMPS-905712351676-AJAY CHIMMFRF-HDFC-xxxxxxxx1012-
19/02/26Bull Kondayya101.00UPI-00000062120766668-bullkondayya-1@oksbi-905712064076-UPI
19/02/25Parameshakkala Devi1,000.00UPI-020610027003427-parameshakkaladevi@okhdfcbank-PAY-905609377843-Charity
19/02/25Madhu Sudhan Murthy1,000.00IMPS-905611319879-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-Feb2019
19/02/25Anonymous Donor250.00UPI-00000010859928970-9440270087@ybl-905588744832-Payment from PhonePe
19/02/24Nikhil Spandana50.00UPI-111901513234-nikhil.spandana@okicici-905514029603-Trf
19/02/23Anonymous Donor2,000.00UPI-00000062408652421-9908778039@upi-905416522371-NO REMARKS
19/02/23Sri Laxmi Narasimha500.00IMPS-905417479769-SRI LAXMI NARASIMHA -HDFC-xxxxxxxxxxxxx8180-IMPS P2A null
19/02/23Sandeep Chary200.00UPI-00000034645350109-sandeepchary@ybl-905412913133-Payment from PhonePe
19/02/22Kalyan Phanindra Balij1,116.00IMPS-905317730703-KALYANPHANINDRABALIJ-HDFC-xxxxxxxxxx0093-KALYAN
19/02/22Mandapalli Anil Kumar1,116.00IMPS-905312637043-MANDAPALLI ANIL KUMA-HDFC-xxxxxxxxxxx8546-
19/02/22Rameshbabu Chinta1,000.00IMPS-905314089958-RAMESHBABU CHINTA-HDFC-xxxxxxxx4579-from Ramesh bab
19/02/22Venkateshwar Reddy501.00NEFT Cr-SBIN0017745-Mr VENKATESHWAR REDDY R-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN519053699654
19/02/22Anonymous Donor500.00UPI-235310100025282-9515132742@ybl-905364596528-Payment from PhonePe
19/02/22Dhavara Ravi500.00UPI-00000010725347184-dhavararavi@oksbi-905317494739-Feb
19/02/21Doradla Surendr9,000.00IMPS-905215746770-Mr DORADLA SURENDR-HDFC-xxxxxxxxxxxxx1985-MOBUA0141337340
19/02/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN19926323890
19/02/21Anonymous Donor78.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-905246076894-NA
19/02/19Anonymous Donor1,800.0008111530002336-TPT-Donation
19/02/19N Shivaraju1,000.00NEFT Cr-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN19050442297
19/02/19Nidhra Sampath Kumar500.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB190507235333
19/02/18Prakash (5362)5,000.00IMPS-904915192567-REMMA-HDFC-xxxxxxxxxxx5362-Prakash
19/02/18Y Kalpana5,000.00NEFT Cr-PUNB0068700-Y KALPANA-Shiva Shakti-PUNBH19049939520
19/02/18Tattaboyina Surya2,000.00IMPS-904916756512-TATTABOYINA SURYA LA-HDFC-xxxxxxxxxxxx7143-
19/02/18Eswar Charan Saripal1,000.00IMPS-904910213962-ESWAR CHARAN SARIPAL-HDFC-xxxxxxxx1311-toshivashakti
19/02/18Narender Reddy Y501.00NEFT Cr-UTIB0000369-NARENDER REDDY Y-shivashakthi-AXMB190497160421
19/02/18Anonymous Donor500.00UPI-00000020033842009-9908778291@ybl-904922312945-Payment from PhonePe
19/02/18Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@upi-904911675969-NO REMARKS
19/02/18Mohan Yengani116.00UPI-30832200052661-mohanyengani@okaxis-904917556199-shiva shakthi
19/02/17Anonymous Donor1,000.00UPI-01401140017726-9886928862@upi-904810189481-jai shiva Shakti
19/02/17Nagasatishbabu Marak1,000.00IMPS-904723129751-NAGASATISHBABU MARAK-HDFC-xxxxxxxxxxx7547-
19/02/17Vasudhaagr516.00UPI-214104000003858-vasudhaagri@okicici-904800135859-Donation
19/02/17Chalapathirao T (4681)501.00IMPS-904807571947-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-ToShivaShakti
19/02/16Kuwait Team Fund46,000.0050100072168540-TPT-KUWAIT TEAM FUND - Help to kid who was burnt badly by muslim terrorist
19/02/16Anonymous Donor5,000.0050100255777383-TPT-February Shiva Shakti_ Jai Sree Ram
19/02/16Bharat2,000.0005231610060340-TPT-donation from bharat
19/02/16Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB190476654406
19/02/15Anonymous Donor10,000.0050100191680620-TPT-Donaton
19/02/15Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020260379035-8121760812@paytm-904630406655-NA
19/02/15Chintamani B500.00CASH DEP CHINTAMANI B
19/02/15KVR Samsung Venkatarao500.00UPI-00000020204186245-kvrsamsung@oksbi-904617282091-February
19/02/15A Suresh Rao116.00UPI-038201517019-asureshrao@okicici-904612087575-Registration fee
19/02/14Amruthaluri Prashant500.00IMPS-904522768028-AMRUTHALURI PRASHANT-HDFC-xxxxxxx7655-MOBLT1402224658403
19/02/14Krishna Murali (293)500.00UPI-00000030330992450-krishnamurali293@oksbi-904514967253-Family
19/02/14Rajeshkumar Jakkula500.00UPI-50100147220020-rajeshkumar.jakkula@okhdfcbank-PAY-904515554052-Jai Sriram
19/02/14Rachuri Gopee300.00UPI-00000032295286744-rachurigopee@okicici-904517761613-Pay
19/02/13Sri Rama Sivaji Saladi2,000.00NEFT Cr-SBIN0006846-SRI RAMA SIVAJI SALADI-SHIVA SHAKTI ADHYATIMKA CHAITAMIKA-SBIN719044930402
19/02/13G M Chandra Sekhar500.00NEFT Cr-CNRB0009999-G M CHANDRA SEKHAR-shivsakthi-P19021312995021
19/02/13Kamaraju (317)500.00UPI-50100120217220-kamaraju317@okhdfcbank-PAY-904415638720-Movie making
19/02/13Kishore Varanasi333.00UPI-138410100001194-kishore.varanasi1@okicici-904414549625-Fund
19/02/13Santu (4222)300.00UPI-00000062070580190-santu.4222@okicici-904416886293-Monthly Contribution
19/02/13Gopal Polagoni200.00UPI-00000062095408767-gopalpolagoni0506@oksbi-904410495121-Shiva Shakthi
19/02/12Kiran Kumar Musuku2,000.00IMPS-904323727681-KIRAN KUMAR MUSUKU-HDFC-xxxxxxxx6332-Donation
19/02/12Dagguupati Kisho500.00IMPS-904313876148-Mr DAGGUUPATI KISHO-HDFC-xxxxxxxxxxxxx4612-INETIMPS00076827918
19/02/12G Kishore Kumar500.00IMPS-904320555910-G KISHORE KUMAR-HDFC-xxxxxxx2834-MOBLT1202204099886
19/02/12Srikant (539359)500.00UPI-01022191005892-srikant539359@okaxis-904322926979-UPI
19/02/12Chandhu Hari100.00UPI-00000032609532744-chandhu2hari@oksbi-904315580475-UPI
19/02/11Lavanyakanth and Kalyani2,500.0050100189546305-TPT-Lavanyakanth and kalyani
19/02/11Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-904122615026-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx8482-JAN2019
19/02/11Devaraj 00279500.00UPI-00000020181358016-devaraj.00279@oksbi-904212270377-UPI
19/02/10Anonymous Donor1,000.00UPI-000801009647-9440579870@upi-904110204839-NO REMARKS
19/02/10Anonymous Donor100.00UPI-10412010075690-9581004949@upi-904110203046-NO REMARKS
19/02/09Anonymous Donor58.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-904044266921-NA
19/02/08Manikya Veena P C5,000.00IMPS-903914372932-MANIKYA VEENA P C-HDFC-xxxxxx0806-OTHERS
19/02/08Y Kalpana4,000.00NEFT Cr-PUNB0068700-Y KALPANA-Shiva Shakti-PUNBH19039351448
19/02/08Hari Prasad D1,116.00IMPS-903906335445-HARI PRASAD D-HDFC-xxxxxxxx2749-Hari2ShivaShakt
19/02/08Jayaprakash Vellore500.00NEFT Cr-KKBK0000958-JAYAPRAKASH VELLORE-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA-KKBKH19039804813
19/02/08Anonymous Donor500.00UPI-018301561626-9948599009@upi-903921452276-NO REMARKS
19/02/08Nagababu Mummidivarapu251.00UPI-157001000012044-nagababumummidivarapu@oksbi-903916623188-UPI
19/02/07Anonymous Donor1,000.00CASH DEP S R NAGAR
19/02/07Anonymous Donor1,000.00IMPS-903813891520-ALLAHABAD-HDFC-xxxxxxx1651-Feb 2019
19/02/07Pallavi Plastic Industries1,000.00IMPS-903814376494-PALLAVI PLASTIC INDU-HDFC-xxxxxxxxxxx1130-shivadhkti
19/02/07Anonymous Donor500.0000211050331346-TPT-Feb month donation
19/02/07Dangeti Mallikha500.00IMPS-903815659694-Mr DANGETI MALLIKHA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0213-MOBUA0137314691
19/02/07Suresh Kumar P (2878)500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SURESH KUMAR P-SHIVASHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIKA-1637187824
19/02/07Nidhra Sampath Kumar500.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB190383365429
19/02/07Rapeti Govinda500.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-903872254300-Payment from PhonePe
19/02/06Venkata Seshagiri Rao Anumalasetty3,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-VENKATA SESHAGIRI RAO ANUMALASETTY-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIK-1636360463
19/02/06Anonymous Donor2,000.0008331140009991-TPT-Trf
19/02/06Mohanarao Gummadi1,000.00UPI-247501501157-mohanaraogummadi@okicici-903707061756-Feb from mohan
19/02/06Sarandeep Malyavanth (6510)600.00IMPS-903717503524-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-xxxxxxxx6510-Jan Feb Fund tr
19/02/06Rajeswari Banda500.00IMPS-903708651267-RAJESWARI BANDA-HDFC-xxxxxxxxxx0673-no
19/02/06Chadalapaka S N492.00IMPS-903708539766-Mr CHADALAPAKA S N-HDFC-xxxxxxxxxxxxx6678-MOBUA0136783935
19/02/06Anonymous Donor300.00UPI-00000032791228530-9535473086@ybl-903745499110-For Hinduism
19/02/06Anonymous Donor300.00UPI-00000034352652840-9490903540@sbi-903708076291-pay
19/02/06Rapeti Govinda200.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-903772112820-Payment from PhonePe
19/02/05Venkata Krishna Sanisetty2,001.00NEFT Cr-SBIN0012918-Mr. VENKATA KRISHNA SANISETTY-Shiva Shakthi Adhyatmika Vedika-SBIN119036933084
19/02/05Manikya Veena P C2,000.00NEFT Cr-CITI0000004-MANIKYA VEENA P C-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN19918656270
19/02/05Anonymous Donor500.00UPI-909010032066200-ahnjs@axisbank-903619802236-feb 2019 donation
19/02/05Giridhar Marichetty300.00IMPS-903619201992-GIRIDHAR MARICHETTY-HDFC-xxxxxx2558-
19/02/05Anonymous Donor300.00UPI-00000073115175811-9030489441@ybl-903621028121-Payment from PhonePe
19/02/04Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-903509372399-SHASHI G M KIRAN-HDFC-xxxxxxxx6636-fromNimittekam
19/02/04Anonymous Donor1,500.00UPI-00000020138159920-sbi.thullur@axisbank-903421439236-UPI
19/02/04Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-Monthly
19/02/04Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-903520219873-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-xxxxxxxxxxx1866-transfer
19/02/04Anonymous Donor500.00UPI-00000030273259856-8464866854@ybl-903542879296-Jai hind
19/02/04Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-For Dharma Pracharam
19/02/04Anonymous Donor500.00CASH DEP SANTACRUZ(EA
19/02/04Bongi Sudheer300.00NEFT Cr-UTIB0001413-BONGI SUDHEER-Shiva Shaktji-AXMB190352036779
19/02/04AM Naidu200.00UPI-00000020150786444-am.naidu@ybl-903520053114-Payment from PhonePe
19/02/04Anthannagari Ganesh200.00UPI-1346104000079772-anthannagariganesh463@oksbi-903519548237-shiva shakthi
19/02/04Venkata Krishna Sanisetty10.00NEFT Cr-SBIN0012918-Mr. VENKATA KRISHNA SANISETTY-Shiva Shakthi Adhyatmika Vedika-SBIN919034930164
19/02/03Praneeth Kumar Chand1,000.00IMPS-903416748949-PRANEETH KUMAR CHAND-HDFC-xxxxxxxx5155-NA
19/02/03Pratyush M1,000.00IMPS-903420925843-PRATYUSH M-HDFC-xxxxxxxx9950-Siva Shakti Jan
19/02/03Manish (191095)1,000.00UPI-50100186835701-manish191095@okhdfcbank-PAY-903412769717-UPI
19/02/03Ch Trinath (8558)500.00IMPS-903416014483-CH TRINATH-HDFC-xxxxxx8558-Others
19/02/02Anonymous Donor6,000.00UPI-00101610090668-hac292-2@okhdfcbank-PAY-903317362256-UPI
19/02/02Rama Krishna (9498)1,000.00UPI-0412428720-lotusrk786@okaxis-903320349498-Amount From RAMA KRISHNA for DHARMA PARIRAKSHANA
19/02/02Vasudhaagr516.00UPI-214104000003858-vasudhaagri@okicici-903315492753-Donation
19/02/02Sameer Kulkarni500.00IMPS-903314669166-SAMEER KULKARNI-HDFC-xxxxxxxx6535-Madhumathi Febr
19/02/01Anonymous Donor3,000.0000211050277461-TPT-Books
19/02/01Anonymous Donor2,000.0050100113074390-TPT-monthly donation
19/02/01Ravi - SS Bangalore1,000.0050100103339210-TPT-Ravi SS Bangalore
19/02/01Anonymous Donor1,000.00FT19034983007430
19/02/01Y Nagesh Kumar1,000.00IMPS-903215819010-Y NAGESH KUMAR-HDFC-xxxxxx7554-OTHERS
19/02/01Challa Madhu1,000.00IMPS-903217765419-CHALLA MADHU-HDFC-xxxxxx7955-MB: FOR FEBRUARY 2019
19/02/01Kiran Kumar Musuku1,000.00IMPS-903217942746-KIRAN KUMAR MUSUKU-HDFC-xxxxxxxx6332-4Shivashakthi
19/02/01V Rama Krishna Rao1,000.00IMPS-903219849044-V RAMA KRISHNA RAO -HDFC-xxxxxxxxxxxxx8882-MOBUA0135257481
19/02/01Anonymous Donor500.0006421050014050-TPT-donationfeb2019
19/02/01Sudhakar Kondapally500.00IMPS-903211783673-SUDHAKAR KONDAPALLY-HDFC-xxxxxx2555-Others
19/02/01A Arjun500.00IMPS-903212490913-A ARJUN-HDFC-xxxxxx4825-MB: 500
19/02/01Bsreekanth500.00IMPS-903218848098-MR.BSREEKANTH-HDFC-xxxxxx1630-IB:SENT TO Shiva Shakthi 50200027609646 IMPS 71212
19/02/01Sri Pada Residency500.00IMPS-903222797089-SRI PADA RESIDENCY-HDFC-xxxxxxxxxxxx2073-
19/02/01Sharan Jayanti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1631553004
19/02/01A Ganesh500.00UPI-00000032268655401-aganesh.vizag@oksbi-903222897239-Jai Shree Ram
19/02/01Anonymous Donor500.00UPI-0136104000150545-8096565566@paytm-903240811934-My February payment
19/02/01Uddagiri99500.00UPI-105610027900000-uddagiri99@oksbi-903221610157-fund for development of Hinduism
19/01/31Anonymous Donor5,000.0050100005177922-TPT-DONATION
19/01/31Nanapuram Vinod1,000.00UPI-3631000100100179-nanapuramvinod24167@okicici-903116950639-Contribute to our dharma
19/01/31Anonymous Donor500.0050100114731393-TPT-Jai Hind
19/01/31Chollangi Hari Babu500.00NEFT Cr-SBIN0016315-Mr. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN719031585801
19/01/31Kallepalli Lakshmipati Raju100.00IMPS-903112496871-KALLEPALLI LAKSHMIPA-HDFC-xxxxxx1819-IB: FROM K.LAKSHMIPATHI R
19/01/31Anonymous Donor50.00UPI-00000052009141141-9542662307@paytm-903132024159-NA
19/01/30Chalasani Balaramaiah2,500,000.00CHQ DEP - MICR CLG - BANK HOUSE WBO HYDE
19/01/30UK Hindu Friends15,000.0010141000005362-TPT-ukHINDUfriends
19/01/30Anonymous Donor2,000.00CASH DEP VIZIANAGARAM
19/01/30Anonymous Donor1,500.00UPI-00000020196299721-9966294340@ybl-903011593158-Payment from PhonePe
19/01/30Giridhar Marichetty1,000.00IMPS-903019580123-GIRIDHAR MARICHETTY-HDFC-xxxxxx2558-Others
19/01/30Prabhakara Sarma Jammalamadaka1,000.00NEFT Cr-CBIN0280836-Mr. PRABHAKARA SARMA JAMMALAMADAKA-SHIVA SHAKTHI A C-CBINH19030128916
19/01/30Anusha500.00IMPS-903022229481-ANUSHA-HDFC-xxxxxx9591-MB: SRINI
19/01/30KVR Samsung Venkatarao500.00UPI-00000020204186245-kvrsamsung@oksbi-903006453607-Venkatarao
19/01/30A Ganesh500.00UPI-00000032268655401-aganesh.vizag@oksbi-903011101750-Jai Shree Ram
19/01/30Ravi Ramech004100.00UPI-00000034474987254-raviramech004@oksbi-903016025490-UPI
19/01/29Rapeti Govinda200.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-902926824202-Payment from PhonePe
19/01/29AM Naidu200.00UPI-00000020150786444-am.naidu@ybl-902922768842-Payment from PhonePe
19/01/28Kambala Hari Rama Kr2,000.00IMPS-902819049309-KAMBALA HARI RAMA KR-HDFC-xxxxxxxx2325-NA
19/01/28Kalyan Phanindra Balij1,116.00IMPS-902813037125-KALYANPHANINDRABALIJ-HDFC-xxxxxxxxxx0384-KALYANDONATUON
19/01/28G Vinod Kumar1,000.00FT - Cr - 00211040017595 - G VINOD KUMAR
19/01/28Nagarjun Akula1,000.00IMPS-902814117228-NAGARJUN AKULA-HDFC-xxxxxxxxxx0402-Feb donation
19/01/28M Sreechakradhar500.00IMPS-902817186282-M SREECHAKRADHAR-HDFC-xxxxxxxxxx8053-Feb Contribution
19/01/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
19/01/26Amritha Krishna71,000.00UPI-2012962048-amrithakrishna7@oksbi-902612579814-This month
19/01/25Jalagam Tejomurthy1,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-JALAGAM TEJOMURTHY-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1627236309
19/01/24Dr Tangirala Suryanarayana5,000.00IMPS-902422158345-DR TANGIRALA SURYANA-HDFC-xxxxxxxx6233-
19/01/24Anonymous Donor2,000.00Payzapp - CREDIT - 9066983094 - janandfeb
19/01/24Tattaboyina Surya1,000.00IMPS-902415779000-TATTABOYINA SURYA LA-HDFC-xxxxxxxxxxxx7143-
19/01/24Lokasani Shashidhar Reddy500.00NEFT Cr-UTIB0000016-LOKASANI SHASHIDHAR REDDY-Shiva Shakthi-AXMB190248428842
19/01/24P M Muneendraiah100.00UPI-00000030966020174-9894550053@upi-902415385729-P M MUNEENDRAIAH
19/01/23Anonymous Donor1,116.00CASH DEP CHARMINAR
19/01/23Anonymous Donor500.00UPI-50100146585360-9393331795@paytm-902338597434-NA
19/01/23Anonymous Donor27.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-902325688168-NA
19/01/22Anonymous Donor1,500.00UPI-50200032395037-9848069588@ybl-902212298406-Deposited
19/01/22Kotni Surya Prakasa Rao1,000.00NEFT Cr-SBIN0008829-KOTNI SURYA PRAKASA RAO-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA-SBIN919022516022
19/01/22Kalapu Ajaykumar1,000.00UPI-50100192123156-kalapuajaykumar@okhdfcbank-PAY-902217276473-UPI
19/01/22Geetha N100.00IMPS-902210490805-GEETHA N-HDFC-xxxxxxxxxx0280-To ShivaShakti ShivaShakthi
19/01/22Vijay Paduchuri100.00UPI-12251140010426-vijay.paduchuri@okhdfcbank-PAY-902223869494-Donation
19/01/21D Hemasundara Rao5,000.00NEFT Cr-SBIN0006057-D HEMASUNDARA RAO-SIVASAKTI-SBIN819021991574
19/01/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN19909412056
19/01/21Anonymous Donor500.00UPI-00000010442425154-9000212475@paytm-902145689411-NA
19/01/21Basvaraj Patil500.00NEFT Cr-UTIB0000538-BASVARAJ PATIL-shiva shakti adyamika-AXIR190217460177
19/01/21Ajay Konapala200.00IMPS-902114471772-AJAY KONAPALA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx1200-
19/01/21Neha Sri111.00UPI-409301011001219-9581081381@ybl-902144364932-fram neha sri
19/01/20Teja 8100.00UPI-919676600401-teja8@paytm-902027367324-NA
19/01/19Dr Mantena Suryanarayana Raju6,000.00NEFT Cr-SBIN0011665-Dr MANTENA SURYANARAYANA RAJU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN819019218163
19/01/19Maloth Santhosh300.00IMPS-901917501996-Mr MALOTH SANTHOSH-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0190-MOBUA0131855321
19/01/18Anonymous Donor5,000.0050100255777383-TPT-January 2019 _ Jai Sree Ram
19/01/18Sateesh Kumar Hanuma5,000.00IMPS-901814207761-SATEESH KUMAR HANUMA-HDFC-xxxxxxxx0051-Donation
19/01/17Ravi Kiran Muthineni5,000.00IMPS-901708372630-RAVI KIRAN MUTHINENI-HDFC-xxxxxxxx5315-Ravikiran M
19/01/17Sri Kala1,000.0050100103339210-TPT-Sri Kala BLR
19/01/17Kasarla Kaleswararao961.00IMPS-901719154437-Kasarla Kale-HDFC-xxxxxx2657-comments
19/01/17Anonymous Donor500.00UPI-00000062464458698-8125383797@ybl-901740278529-Payment from PhonePe
19/01/17Kishore Varanasi333.00UPI-138410100001194-kishore.varanasi1@okicici-901709330310-Fund
19/01/16Tirupathi (9646)2,000.00CASH DEPOSIT-XXXXXXXXXX9646-Tirupathi
19/01/16Laxhmi Ramanuj Dasi500.00IMPS-901607927201-16012019 07:19:39-HDFC-xxxxxxxxxxxx4408-laxhmi ramanuj dasi
19/01/16Palakollu Brahma200.00IMPS-901619274447-PALAKOLLU BRAHMA RED-HDFC-xxxxxxxxxxx5384-formembers
19/01/15Vasudhaagr516.00UPI-214104000003858-vasudhaagri@okicici-901522999872-Donation
19/01/15Anonymous Donor14.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-901536421938-NA
19/01/14A Arjun1,000.00IMPS-901414040737-A ARJUN-HDFC-xxxxxx4825-MB: 1000
19/01/14A Arjun1,000.00IMPS-901414042524-A ARJUN-HDFC-xxxxxx4825-MB: 1000
19/01/14Chandhu Hari500.00UPI-00000032609532744-chandhu2hari@oksbi-901423801190-UPI
19/01/13Anonymous Donor3,000.00UPI-00000003153528230-8522829743@ybl-901301532043-Payment from PhonePe
19/01/13Kiran Kumar Musuku2,113.00IMPS-901308768775-KIRAN KUMAR MUSUKU-HDFC-xxxxxxxx6332-2Shivashathi
19/01/13Gujarathi Gangadhar300.00UPI-171100050300858-gujarathigangadhar-1@okaxis-901318455575-Gangadhar
19/01/12Raksha Suda1,000.00UPI-919985139819-rakshasuda@okicici-901211442841-Donation
19/01/12Pavan Hari516.00UPI-7412509183-pavan.hari@ybl-901244334369-Payment from PhonePe
19/01/12Alluru Dilip500.00UPI-131010100163379-allurudilip@okaxis-901210939851-Donation
19/01/12Jayaprakash500.00IMPS-901213732733-JAYAPRAKASH-HDFC-xxxxxx3686-MB: TO SHIVASHAKTHI
19/01/12Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-srikant539359@okhdfcbank-PAY-901213445505-January 2019
19/01/12Kiran Kumar Musuku106.00IMPS-901222995162-KIRAN KUMAR MUSUKU-HDFC-xxxxxxxx6332-Donation
19/01/11Anonymous Donor2,000.00UPI-235310100025282-9515132742@ybl-901160134022-Payment from PhonePe
19/01/11Anonymous Donor1,000.0001851140089008-TPT-Hinduism
19/01/11Anonymous Donor500.00IMPS-901111574193-Unregistered-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0037-donetion
19/01/11Dhavara Ravi500.00UPI-00000010725347184-dhavararavi@oksbi-901118390577-Jan
19/01/11Anonymous Donor500.00UPI-00000034059492424-8096565566@paytm-901132164969-My monthly Subscription for my Dharma
19/01/10Eswar Charan Saripal3,000.00IMPS-901009252588-ESWAR CHARAN SARIPAL-HDFC-xxxxxxxx1311-shivashakthi
19/01/10Venkateshwar Reddy1,002.00NEFT Cr-SBIN0011658-Mr VENKATESHWAR REDDY R-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN219010979595
19/01/10Kasarla Kaleswararao961.00IMPS-901015776568-Kasarla Kale-HDFC-xxxxxx2657-comments
19/01/10Chintala Meghanatha500.00IMPS-901009418873-CHINTALA MEGHANATHA -HDFC-xxxxxxxx7778-fund
19/01/10Lokasani Shashidhar Reddy500.00NEFT Cr-UTIB0000016-LOKASANI SHASHIDHAR REDDY-Shiva Shakthi-AXMB190104071401
19/01/10Anonymous Donor500.00UPI-50100047114927-9160819046@ybl-901039326079-Payment from PhonePe
19/01/09Anonymous Donor3,000.00CASH DEP TIRUPATHI
19/01/09Hari Prasad D2,000.00IMPS-900911486662-HARI PRASAD D-HDFC-xxxxxxxx2749-Hari2ShivaShakt
19/01/09Kurucheti Sai Prasad1,000.00IMPS-900911444383-KURUCHETI SAI PRASAD-HDFC-xxxxxxxx5835-NA
19/01/09Anonymous Donor1,000.00UPI-000801009647-9440579870@upi-900912524720-NO REMARKS
19/01/09Uddagiri991,000.00UPI-105610027900000-uddagiri99@oksbi-900921709722-UPI
19/01/09Aditya Tripathi1500.00UPI-378502010411720-adityatripathi1@okicici-900916829299-Donation
19/01/09Anonymous Donor300.00UPI-00000020334204315-9154616566@ybl-900920530624-Payment from PhonePe
19/01/08Anonymous Donor2,000.00CASH DEP TARNAKA
19/01/08Sri Rama Sivaji Saladi2,000.00NEFT Cr-SBIN0006846-SRI RAMA SIVAJI SALADI-SIVA SAKTHI ADHYATHMIK VEDHIKA-SBIN119008439427
19/01/08Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT Cr-ALLA0211975-Mr. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH19008447461
19/01/08Anonymous Donor500.00UPI-00000032791228530-9535473086@ybl-900807274451-Payment from PhonePe
19/01/08Pyprashu123500.00UPI-00000064107977069-pyprashu123@oksbi-900817570861-UPI
19/01/08Mohan Yengani500.00UPI-30832200052661-mohanyengani@okaxis-900822545560-jai sri ram
19/01/08Murali Hindu200.0003771050067411-TPT-Murali_Hindu
19/01/08Rapeti Govinda200.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-900811068218-Payment from PhonePe
19/01/08Kasarla Kaleswararao115.00IMPS-900821338043-Kasarla Kale-HDFC-xxxxxx2657-comments
19/01/07Anonymous Donor1,116.00UPI-00000010860002628-8143723801@ybl-900752848559-Payment from PhonePe
19/01/07P Vaibhav1,000.00IMPS-900713907854-p vaibhav-HDFC-xxxxxxxxxxx0539-shiva shakti
19/01/07R Ravi 87481,000.00UPI-00000062342103857-rravi8748@oksbi-900712531676-Dharma
19/01/07Anonymous Donor500.0006421050014050-TPT-donation
19/01/07Anonymous Donor500.00UPI-00000020076098044-9032501302@ybl-900714706908-Payment from PhonePe
19/01/07Mallikalapati Ragu500.00UPI-267510100015373-mallikalapati@okicici-900722040700-From raghu
19/01/07Gidda Satyanarayana500.00UPI-36313070000850-giddasatyanarayana@oksbi-900715126427-UPI
19/01/07Ravi Rarma 833500.00UPI-50100122352934-ravivarma833@ybl-900748045901-Jan donation
19/01/07Chadalapaka S N492.00IMPS-900623913373-Mr CHADALAPAKA S N-HDFC-xxxxxxxxxxxxx6678-MOBUA0128247880
19/01/07Anonymous Donor200.00IMPS-900715502161-32355585-HDFC-xxxxxxxx8142-
19/01/07Anonymous Donor200.00UPI-00000062258578351-8885237555@ybl-900748636165-Payment from PhonePe
19/01/07Anthannagari Ganesh200.00UPI-1346104000079772-anthannagariganesh463@oksbi-900715149939-Shiva shakthi
19/01/07Anonymous Donor200.00UPI-1476155000040808-9640601817@ybl-900730302209-Payment from PhonePe
19/01/07akalamkam150.00UPI-00000020094361242-akalamkam@sbi-900716239639-Pay to account XXXXXX9646
19/01/07R Ravi 8748100.00UPI-00000062342103857-rravi8748@oksbi-900712525173-Darma
19/01/05Manikya Veena P C2,000.00NEFT Cr-CITI0000004-MANIKYA VEENA P C-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN19902720457
19/01/05Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-Monthly
19/01/05Prasad S L V1,000.00IMPS-900509984168-PRASAD S L V-HDFC-xxxxxxxxxx2527-Donation
19/01/05Pilli Devi Vidyasagar1,000.00NEFT Cr-SBIN0040675-Mr PILLI DEVI VIDYASAGAR-ShivaShakthi-SBIN819005453719
19/01/05Anonymous Donor1,000.00UPI-50100242845431-8056429537@ybl-900538750571-Payment from PhonePe
19/01/05Kasarla Kaleswararao961.00IMPS-900518603196-Kasarla Kale-HDFC-xxxxxx2657-comments
19/01/05Chalapathirao T (4681)516.00IMPS-900511914327-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-ToShivaShakti
19/01/05Chintamani B500.00CASH DEP CHINTAMANI B
19/01/05Anonymous Donor500.00UPI-00000020172216673-7013487304@ybl-900545893668-Please continue the good work
19/01/05Sailesh2007500.00UPI-00000037193448731-sailesh2007@oksbi-900512082443-Donation for Jan2019
19/01/05Rent A Driver500.00UPI-30812250001901-rentadriver3@okaxis-900523905740-Jan 19
19/01/05Anonymous Donor200.00UPI-00000031835978446-9700329441@ybl-900517348313-R
19/01/05Anonymous Donor116.00UPI-00000037089967017-8341470050@ybl-900540799040-Payment from PhonePe
19/01/05Anonymous Donor100.00IMPS-900514327355-32681029-HDFC-xxxxxxxx5347-
19/01/05Anonymous Donor11.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-900546533692-NA
19/01/04Srinivas Satish Peyyeti5,116.00NEFT Cr-IBKL0NEFT01-SRINIVAS SATISH PEYYETI-SHIVA SHAKTI-190104i196965435
19/01/04Nagasatishbabu Marakani1,000.00NEFT Cr-UTIB0000333-NAGASATISHBABU MARAKANI-Shiva Shakthi Adhyatmika Chait-AXMB190041917078
19/01/04Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB190041991558
19/01/04Anonymous Donor500.0050100010538053 -TPT-Jan2019 contribution
19/01/04Dangeti Mallikha500.00IMPS-900414508476-Mr DANGETI MALLIKHA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0213-MOBUA0127386373
19/01/04Challa Madhu500.00IMPS-900419572320-CHALLA MADHU-HDFC-xxxxxx7955-MB: I WILL TRY TO DONATE REGULARLY GOOD JOB ANNA
19/01/04TV Kartikeya500.00UPI-018301574231-tvkartikeya@okicici-900417727889-Jai sree ram
19/01/04Anonymous Donor300.00UPI-9700477659-9700477659@ybl-900438882843-Payment from PhonePe
19/01/04Anonymous Donor250.00UPI-10412010075690-9581004949@paytm-900445919282-NA
19/01/04Tatiparthi Soma200.00IMPS-900412937310-Mr TATIPARTHI SOMA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx5732-MOBUA0127320012
19/01/04Girish Capric200.00UPI-400801011001343-girishcapric@okicici-900415194306-UPI
19/01/03Yagnapraveen Kumar A6,000.00IMPS-900316245925-YAGNAPRAVEEN KUMAR A-HDFC-xxxxxxxx2335-Vandanam
19/01/03K Bhaskar (4390)2,000.00IMPS-900311100950-K BHASKAR-HDFC-xxxxxxxxxx4390-Donation
19/01/03Mangalagiri Anantha1,236.00UPI-860010110014469-mangalagirianantha@oksbi-900314368714-UPI
19/01/03Madhu Sudhan Murthy1,000.00IMPS-900316263723-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-
19/01/03Prabhakara Sarma Jammalamadaka1,000.00NEFT Cr-CBIN0280836-Mr. PRABHAKARA SARMA JAMMALAMADAKA-SHIVA SHAKTI AC VEDIKA-CBINH19003149866
19/01/03Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020196299721-9966294340@ybl-900322806419-Payment from PhonePe
19/01/03Anonymous Donor1,000.00UPI-179610100003332-7989664405@ybl-900352464327-Donations
19/01/03Mohan Gummadi1,000.00UPI-247501501157-mohanaraogummadi@okicici-900313532936-From Mohan Gummadi
19/01/03Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-900318555388-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-xxxxxxxxxxx1866-jan19
19/01/03Anonymous Donor500.00UPI-018301561626-9948599009@upi-900311104178-NO REMARKS
19/01/03Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-For Dharma Pracharam
19/01/03Suresh Kumar P (2878)500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SURESH KUMAR P-SHIVASHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIKA-1611675663
19/01/03Lavanya Komati Reddy500.00NEFT Cr-UTIB0000008-LAVANYA KOMATI REDDY-shiva shakti adhyatmika chaita-AXMB190031190870
19/01/03Nagaraju Vankadaru500.00UPI-1795102000002073-nagaraju.vankadaru-1@okicici-900315636574-UPI
19/01/03Anonymous Donor300.00UPI-00000020023104368-9949495022@paytm-900334521637-NA
19/01/03Ravikiran P300.00UPI-43510411961-p.ravikiran579@oksbi-900316702315-Ravikiran
19/01/03Giridhar Marichetty250.00IMPS-900318386115-GIRIDHAR MARICHETTY-HDFC-xxxxxx2558-
19/01/03Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB190031566068
19/01/03Anonymous Donor100.00UPI-917010047583456-9966288809@ybl-900310548300-Payment from PhonePe
19/01/03Anonymous Donor83.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-900339182318-NA
19/01/02Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-900214864243-SHASHI G M KIRAN-HDFC-xxxxxxxx6636-fromNimittekam
19/01/02Anonymous Donor2,000.0008331140009991-TPT-Trf
19/01/02Anonymous Donor2,000.00UPI-33100110008973-uco-anantavaram@axisbank-900218180496-UPI
19/01/02Y Nagesh Kumar1,000.00IMPS-900211224483-Y NAGESH KUMAR-HDFC-xxxxxx7554-FUND TRANSFER
19/01/02Lakshmana Kumar Veda1,000.00IMPS-900213479032-LAKSHMANA KUMAR VEDA-HDFC-xxxxxxxxxxx1295-donation
19/01/02Konduru Venkata Seet1,000.00IMPS-900216576061-KONDURU VENKATA SEET-HDFC-xxxxxxxxxxxxx8567-shiva shakti
19/01/02Anonymous Donor500.0000211050331346-TPT-Jan month donation Jai sri ram
19/01/02Sameer Kulkarni500.00IMPS-900215402323-SAMEER KULKARNI-HDFC-xxxxxxxx6535-Madhumathi
19/01/02Bongi Sudheer300.00NEFT Cr-UTIB0001413-BONGI SUDHEER-Shiva Shaktji-AXMB190021014844
19/01/01Pratyush M2,000.00IMPS-900111635579-PRATYUSH M-HDFC-xxxxxxxx9950-siva sakthi
19/01/01Anonymous Donor1,000.00FT19001084084351
19/01/01Sharan Jayanti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1609446196
19/01/01Gopils339500.00UPI-00000030309764907-gopils339@oksbi-900122406085-UPI
18/12/31Ravi and Akhilesh1,500.0050100103339210-TPT-Ravi and Akhilesh
18/12/31Anonymous Donor1,000.00UPI-32523070000158-9989009929@ybl-836500180736-Payment from PhonePe
18/12/31Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-Venkatesh Punnam
18/12/31Sudhakar Kondapally500.00IMPS-836517036804-SUDHAKAR KONDAPALLY-HDFC-xxxxxx2555-FUND TRANSFER
18/12/31Chollangi Hari Babu500.00NEFT Cr-SBIN0016315-Mr. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN318364624085
18/12/31Anonymous Donor500.00UPI-00000034352652840-9490903540@sbi-936421056407-pay
18/12/30Anonymous Donor3,500.0002391140125887-TPT-for books distribtn.
18/12/30Anonymous Donor2,000.0005231610060340-TPT-donation
18/12/30Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-836407496716-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx8482-JAN2019
18/12/30Anonymous Donor1,000.00IMPS-836416566968-30122018 16:00:37-HDFC-xxxxxxxxxxx6250-Money transfer
18/12/30Anonymous Donor500.0050100010538053 -TPT-Dec contribution
18/12/29UK Hindu Friends10,000.0010141000005362 NET BANKING SI -UK Hindu Frnds
18/12/29Santhosh Narayana1,000.00IMPS-836313877252-SANTHOSH NARAYANA-HDFC-xxxxxx2802-PERSONAL
18/12/29Anonymous Donor500.0006421610030531-TPT-Jai Shri Ram
18/12/29Bsreekanth500.00IMPS-836304116583-MR.BSREEKANTH-HDFC-xxxxxx1630-IB: December Expenses
18/12/29Anonymous Donor100.00UPI-50100248200122-8790275578@ybl-836327723974-Payment from PhonePe
18/12/28Sri Rama Sivaji Saladi5,000.00NEFT Cr-SBIN0006846-SRI RAMA SIVAJI SALADI-SHIVA SHAKTI ADHYATHIMIKA CHAITANYA-SBIN218362238378
18/12/28Bachala Ramesh (4926)600.00IMPS-836217668647-BACHALA RAMESH-HDFC-xxxxxxxx4926-Ramesh
18/12/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
18/12/27Madhu Sudhan Murthy1,000.00IMPS-836115247066-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-DharmaDec18
18/12/26Anonymous Donor1,000.00CASH DEP S R NAGAR
18/12/26N S Murthy1,000.00NEFT Cr-UTIB0000008-N S MURTHY-NS MURTHY-AXMB183608277913
18/12/25Prakash N C5,000.00IMPS-835915386478-PRAKASH N C-HDFC-xxxxxxxxxx5296-Donation
18/12/25Anonymous Donor2,116.00UPI-00000052191785130-9392241365@sbi-835921346866-donation
18/12/25Vasudhaagr1,016.00UPI-214104000003858-vasudhaagri@okicici-835900695635-Nov 2018 Payment
18/12/25Anonymous Donor116.00UPI-00000052197268343-9701656500@ybl-835964150594-Payment from PhonePe
18/12/25Srinu Bhsr100.00UPI-000201616301-srinu.bhsr@okicici-835907167448-Donation
18/12/24Pratyush M2,000.00IMPS-835819542748-PRATYUSH M-HDFC-xxxxxxxx9950-Donation to Siv
18/12/24Anonymous Donor2,000.00UPI-07432000003967-7095028850@ybl-835854243664-Payment from PhonePe
18/12/24Anonymous Donor500.0001841140059037-TPT-My respect on Shivashakthi
18/12/24Meesanagandla Madhusudhana Raj500.00NEFT Cr-SBIN0020677-Mr MEESANAGANDLA MADHUSUDHANA RAJ-Shiva Shakti ACV-SBIN918358573439
18/12/24Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB183587981520
18/12/24Anonymous Donor21.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-835840180288-NA
18/12/23Anonymous Donor1,000.00UPI-00000037452440002-9989603135@ybl-835756407742-Payment from PhonePe
18/12/22Anonymous Donor5,000.0050100191680620-TPT-Donation
18/12/22Draksharam Kumar Ma2,000.00IMPS-835614233727-DRAKSHARAM KUMAR MA-HDFC-xxxxxxxx9812-
18/12/22Sandeep Chary300.00UPI-00000034645350109-sandeepchary@ybl-835610817697-Payment from PhonePe
18/12/21Raju Jampana20,814.00IMPS-835517386316-RAJU JAMPANA(JT)-HDFC-xxxxxxxx8044-Donation
18/12/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18967321263
18/12/21Meesanagandla Madhusudhana Raj1.00NEFT Cr-SBIN0020677-Mr MEESANAGANDLA MADHUSUDHANA RAJ-Shiva Shakti ACV-SBIN818355358893
18/12/20Sitaram Kotnis Palap3,000.00IMPS-835417520138-SITARAM KOTNIS PALAP-HDFC-xxxxxx7803-NO REMARKS
18/12/19Anonymous Donor5,000.0050100255777383-TPT-Dec 2018 Jai Sree Ram
18/12/19Addada V S Narayana1,116.00IMPS-835316102871-ADDADA V S NARAYANA-HDFC-xxxxxxxxxxx9281-
18/12/19Amritha Krishna71,000.00UPI-2012962048-amrithakrishna7@oksbi-835316184438-December donation
18/12/19Kasarla Kaleswararao960.00IMPS-835312682585-Kasarla Kale-HDFC-xxxxxx2657-comments
18/12/19Chalapathirao T (4681)501.00IMPS-835311061824-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-NA
18/12/19Nagarjun Akula500.00IMPS-835313159136-NAGARJUN AKULA-HDFC-xxxxxxxxxx1172-My January Donation
18/12/19Anonymous Donor34.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-835335996119-NA
18/12/18Ajay Konapala1,000.00IMPS-835215072913-AJAY KONAPALA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx1200-
18/12/18Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-srikant539359@okhdfcbank-PAY-835210905345-December 2018
18/12/18Rent A Driver500.00UPI-30812250001901-rentadriver3@okaxis-835216416718-Dec month contri
18/12/17Anonymous Donor10,000.00CASH DEP PIDUGURALLA
18/12/17Kaleswara Rao K (4725)2,000.00IMPS-835116662639-Mr KALESWARA RAO K-HDFC-xxxxxxxxxxxxx4725-MOBUA0122020093
18/12/17Vijaya K1,000.00NEFT Cr-SBIN0002786-VIJAYA K-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA-SBIN418351731509
18/12/17Sameer Kulkarni500.00IMPS-835119904231-SAMEER KULKARNI-HDFC-xxxxxxxx6535-Madhumathi Dece
18/12/16Anonymous Donor1,000.0008331140009991-TPT-Trf
18/12/15Jalagam Tejomurthy2,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-JALAGAM TEJOMURTHY-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1598856681
18/12/15Anonymous Donor500.00CASH DEPOSIT-XXXXXXXXXX9646-Parrys Corner
18/12/15Akkineni Rajendra500.00IMPS-834910506586-AKKINENI RAJENDRA-HDFC-xxxxxxx1770-MOBLT1512104776658
18/12/14Giridhar Marichetty250.00IMPS-834820307008-GIRIDHAR MARICHETTY-HDFC-xxxxxx2558-PERSONAL
18/12/13L M Exchange L L C10,000.00NEFT Cr-FDRL0009997-L M EXCHANGE L L C-KARUNAKAR SUGGUNA SHIVASHAKTI-FFTT18347001859
18/12/13Thota Phani Kumar516.00IMPS-834709556094-THOTA PHANI KUMAR-HDFC-xxxxxxxxxxx0829-SivaSakthi
18/12/137continentz Retail500.00NEFT Cr-UTIB0001319-7CONTINENTZ RETAIL-Shivashati adyatmikachaitanya-AXMB183475357791
18/12/13Jayaprakash500.00IMPS-834714843675-JAYAPRAKASH-HDFC-xxxxxx3686-MB: TO SS
18/12/13Pathivada Satyanarayana300.00NEFT Cr-SBIN0001457-Mr PATHIVADA SATYANARAYANA-Sivasakthi-SBIN218347424703
18/12/12N P Rao Yerramsetti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-S N P RAO YERRAMSETTI-Shiva Shakti adyatmika vedika-1597167721
18/12/11Bommareddy Vijay1,116.00IMPS-834510106215-BOMMAREDDY VIJAY-HDFC-xxxxxxxx3063-IB: Donation from B Vijay
18/12/11Ajith Kartheek500.00UPI-00000062464458698-ajithkartheek@okaxis-834519072493-UPI
18/12/11Bongi Sudheer300.00IMPS-834513641916-BONGI SUDHEER-HDFC-xxxxxxxxxxx1232-
18/12/10Nagi Reddy Myla4,500.00NEFT Cr-UTIB0000008-NAGI REDDY MYLA-Shiva Shakti Adhyatmika Chaithanya-AXIR183444173883
18/12/10Y Kalpana2,000.00NEFT Cr-PUNB0068700-Y KALPANA-Shiva Shakti-PUNBH18344425850
18/12/10Anonymous Donor1,000.00CASH DEP AMEERPET
18/12/10Anonymous Donor500.0050100016693295 -TPT-MY DONATION
18/12/10KrishSai300.00UPI-917010084620307-krishsaikrish124@okaxis-834413308559-Monthly fund
18/12/10Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB183443925598
18/12/09Dr Tangirala Suryanarayana5,000.00IMPS-834320982141-DR TANGIRALA SURYANA-HDFC-xxxxxxxx6233-donation
18/12/09Gunda Vihar500.00IMPS-834310962354-Mr GUNDA VIHAR-HDFC-xxxxxxxxxxxxx2714-MOBUA0119540299
18/12/08Anonymous Donor3,000.00UPI-00000020244655553-8522829743@upi-834215378724-NO REMARKS
18/12/08Anonymous Donor2,000.00IMPS-834212615824-08122018 12:01:10-HDFC-xxxxxxxxxxx2689-donation
18/12/08Anonymous Donor1,000.00UPI-916010062213957-9160819046@ybl-834252001593-Payment from PhonePe
18/12/08Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-Dharma pracharam
18/12/07Parameshakkala Devi1,000.00UPI-020610027003427-parameshakkaladevi@okhdfcbank-PAY-834113479446-Donation
18/12/07Anonymous Donor1,000.00CASH DEP SATYANARAYAN
18/12/07Sarandeep Malyavanth (6510)600.00IMPS-834118648518-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-xxxxxxxx6510-Nov dec fund
18/12/07Dangeti Mallikha500.00IMPS-834122521363-Mr DANGETI MALLIKHA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0213-MOBUA0119135734
18/12/07Anonymous Donor50.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-834145316546-NA
18/12/06Mettu Venkata R10,000.00IMPS-834013942018-Mr METTU VENKATA R-HDFC-xxxxxxxxxxxxx5922-MOBUA0118604064
18/12/06Anonymous Donor2,000.00UPI-00000020138159920-sbi.thullur@axisbank-834015114215-UPI
18/12/06Lokasani Shashidhar Reddy2,000.00NEFT Cr-UTIB0000016-LOKASANI SHASHIDHAR REDDY-Shiva Shakthi-AXMB183402804008
18/12/06Nagarjun Akula1,000.00IMPS-834010145566-NAGARJUN AKULA-HDFC-xxxxxxxxxx1185-My December fund
18/12/06Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020196299721-9966294340@ybl-834045384639-Payment from PhonePe
18/12/06Anonymous Donor1,000.00UPI-018301561626-9948599009@upi-834012573676-NO REMARKS
18/12/06Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT Cr-ALLA0211975-Mr. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18340367327
18/12/05Manikya Veena P C1,500.00NEFT Cr-CITI0000004-MANIKYA VEENA P C-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN18959644000
18/12/05Kalyan Phanindra Balij1,116.00IMPS-833917016459-KALYANPHANINDRABALIJ-HDFC-xxxxxxxxxx0093-MONTHLYCONTIBUTIONKALYAN
18/12/05Anonymous Donor1,000.00UPI-00000033446520803-7207439643@upi-833919154403-NO REMARKS
18/12/05Venkatesh (07951610035001)1,000.0007951610035001-TPT-Venkatesh Dec18
18/12/05Ch Trinath (8558)500.00IMPS-833907807779-CH TRINATH-HDFC-xxxxxx8558-FUND TRANSFER
18/12/05Kurucheti Sai Prasad500.00IMPS-833918768437-KURUCHETI SAI PRASAD-HDFC-xxxxxxxx5835-NA
18/12/05Bachala Ramesh (4926)400.00IMPS-833912120728-BACHALA RAMESH-HDFC-xxxxxxxx4926-Rameshb
18/12/04Anonymous Donor4,000.00UPI-07432000003967-7095028850@ybl-833842746943-Payment from PhonePe
18/12/04Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-833815327915-SHASHI G M KIRAN-HDFC-xxxxxxxx6636-fromNimittekam
18/12/04Donor (00000030273259856)1,116.00UPI-00000030273259856-8464866854@ybl-833856900251-Dec n jan contribution
18/12/04Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB183382269517
18/12/04Anonymous Donor1,000.00UPI-000801009647-9440579870@upi-833811616178-NO REMARKS
18/12/04Praveen Kumar Naga Aravapalli1,000.00NEFT Cr-CITI0000003-PRAVEEN KUMAR NAGA ARAVAPALLI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CAHINTHANYA VEDI-CITIN18959029274
18/12/04Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-833814125281-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-xxxxxxxxxxx1866-Dectransfe
18/12/04Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@upi-833813785658-NO REMARKS
18/12/04Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-833817678449-SURESH KUMAR P-HDFC-xxxxxxxx2878-NA
18/12/04Yenumula Reddy500.00UPI-711402010000440-yenumulareddy3778@upi-833816008997-NO REMARKS
18/12/04Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-dec-18 donation`
18/12/04Sheikaliali101.00UPI-00000062073528285-sheikaliali161@oksbi-833816767093-UPI
18/12/04Santosh Sriram100.00UPI-10412010075690-9581004949@upi-833818124386-santosh sriram
18/12/04Anonymous Donor50.00UPI-00000033063466939-8985696754@ybl-833821989308-Payment from PhonePe
18/12/04Anonymous Donor30.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-833845658004-NA
18/12/04Anonymous Donor1.00UPI-00000033063466939-8985696754@ybl-833821669437-Payment from PhonePe
18/12/03Anonymous Donor1,116.00UPI-330702010015908-7013095455@ikwik-PAY-833708406417-donation
18/12/03Venugopal Kumma1,000.00IMPS-833711581147-Mr VENUGOPAL KUMMA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx8279-MOBUA0117363888
18/12/03Jammalamadaka Vijaya Lakshmi1,000.00NEFT Cr-BKID0000200-JAMMALAMADAKA VIJAYA LAKSHMI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITA-BKIDN18337327723
18/12/03Mohana Rao Gummadi1,000.00UPI-247501501157-mohanaraogummadi@okicici-833713460755-For December
18/12/03N Shivaraju1,000.00NEFT Cr-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18337506940
18/12/03Uddagiri99500.00UPI-105610027900000-uddagiri99@oksbi-833710875833-Funding for Hinduism Jai sriram
18/12/03Rapeti Govinda500.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-833736786259-Payment from PhonePe
18/12/03Anonymous Donor200.00UPI-00000020023104368-9949495022@paytm-833731566890-my donation of Nov
18/12/02K Bhaskar (4390)2,000.00IMPS-833618142477-K BHASKAR-HDFC-xxxxxxxxxx4390-Donation
18/12/02Anonymous Donor2,000.0005231610060340-TPT-hindu donation
18/12/02Bsreekanth500.00IMPS-833607002199-MR.BSREEKANTH-HDFC-xxxxxx1630-IB: For November Expenses
18/12/01Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-833510492429-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx0367-DECEMBER
18/12/01B Sreenivasulu1,000.00IMPS-833423685953-Mr B SREENIVASULU -HDFC-xxxxxxxxxxxxx6314-MOBUA0116502642
18/12/01Y Nagesh Kumar1,000.00IMPS-833512453198-Y NAGESH KUMAR-HDFC-xxxxxx7554-FUND TRANSFER
18/12/01Ravi - SS Bangalore1,000.0050100002133082-TPT-Ravi - SS Bangalore
18/12/01Anonymous Donor1,000.00FT18336564296549
18/12/01Madhu Sudhan Murthy (8404)1,000.00IMPS-833516197044-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-ForDharma
18/12/01K Vamshee Krishna1,000.00IMPS-833512939929-K VAMSHEE KRISHNA-HDFC-xxxxxxxxxxx2551-
18/12/01Sri Laxmi Narasimha501.00IMPS-833514044725-SRI LAXMI NARASIMHA -HDFC-xxxxxxxxxxxxx8180-IMPS P2A null
18/12/01Sharan Jayanti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1587773412
18/12/01Anonymous Donor500.00UPI-00000034059492424-8096565566@paytm-833534113419-NA
18/12/01Anonymous Donor50.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-833447019286-NA
18/11/30Kasarla Kaleswararao3,850.00IMPS-833405140883-KASARLA KALESWARARAO-HDFC-xxxxxx2657-comments
18/11/30Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-Jai Sree Ram
18/11/29Anonymous Donor500.0050100010538053-TPT-amount transfer
18/11/28Dr Mantena Suryanarayana Raju5,000.00NEFT Cr-SBIN0011665-Dr MANTENA SURYANARAYANA RAJU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN718332482559
18/11/28N Vinod2,000.00IMPS-833209697942-N VINOD-HDFC-xxxxxx9421-comments
18/11/27UK Hindu Friends10,000.0010141000005362-TPT-UK HinduFrndsSupport
18/11/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
18/11/27Anonymous Donor500.0006421610030531-TPT-Om Namah Sivayah
18/11/26Anonymous Donor2,500.0010341530008897-TPT-Donation
18/11/26Anonymous Donor500.00UPI-00000064103694789-8904228100@ybl-833038501906-Payment from PhonePe
18/11/25A Ganesh500.00UPI-193901000002068-aganesh.vizag@okhdfcbank-PAY-832920286693-Jai Shree Ram
18/11/24Pranav16425,000.00UPI-00000030600959325-pranav1642@okhdfcbank-PAY-832810007218-Indira Devi donation
18/11/23Dayita Bujji3,000.00UPI-00000030407985095-dayitabujji@oksbi-832714851421-UPI
18/11/23Anonymous Donor43.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-832746733927-NA
18/11/22Kyber Technology Services Private Ltd100,000.00FT - Cr - 01092020002901 - KYBER TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LTD
18/11/22Lanka Srinivas6,000.00UPI-00000031100837057-lankasrinivas@sbi-832610968531-Pay to account XXXXXX9646
18/11/22Anonymous Donor6,000.00CASH DEPOSIT-XXXXXXXXXX9646-Nellore - Andhra Pradesh
18/11/22Anonymous Donor1,116.00IMPS-832609394606-WESTERN UNION FINANC-HDFC-xxxxxxxxxxx0322-Western Union money transfer
18/11/22MG Prathyusha500.00NEFT Cr-IOBA0002974-MG PRATHYUSHA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA-IOBAN18326695970
18/11/21Anonymous Donor2,000.00UPI-00000032823240189-9741742656@upi-832512008023-NO REMARKS
18/11/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18951214473
18/11/20Nagarjun Akul3,278.69TT CPM861B50-INWRemit-NAGARJUN AKUL
18/11/19Neni S5,100.00IMPS-832310599009-NENI S-HDFC-xxxxxxxxxxx1310-For Books
18/11/19Siva Prasad Lanka5,000.00NEFT Cr-UTIB0000016-SIVA PRASAD LANKA-SivaShakthi-AXIR183236988201
18/11/19Donor (50100255777383)5,000.0050100255777383-TPT-November 2018
18/11/19Uddagiri99500.00UPI-105610027900000-uddagiri99@oksbi-832322009216-Fund for Development of Hinduism to Siva shakthi
18/11/19TVR Vikash500.00UPI-00000034289607911-tvrvikash@oksbi-832315935600-TVR VIKAS
18/11/19Rajasekhar Cherukupalli100.00UPI-131010100178885-rajasekhar.cherukupalli70@okhdfcbank-PAY-832308868638-Contributions
18/11/19Anonymous Donor10.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-832347944127-NA
18/11/19Anonymous Donor1.00UPI-00000062147822387-9030630168@upi-832312588999-NO REMARKS
18/11/18Chalapathirao T (4681)501.00IMPS-832214759738-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-ToShivaShakti
18/11/18AM Naidu200.00UPI-00000020150786444-am.naidu@ybl-832219469233-Payment from PhonePe
18/11/18Anonymous Donor200.00UPI-00000020023104368-9949495022@paytm-832239494223-NA
18/11/18Anonymous Donor100.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-832241182585-NA
18/11/18Nikhil Spandana50.00UPI-00000031759805809-nikhil.spandana@oksbi-832219303735-UPI
18/11/17Anonymous Donor1,000.00UPI-00000032025394090-9963716317@sbi-832112523478-Pay to account XXXXXX9646
18/11/17Anonymous Donor30.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-832124413396-NA
18/11/16Girish Vazzalwar10,000.00IMPS-832010784728-GIRISH VAZZALWAR-HDFC-xxxxxxxx7965-
18/11/16Y Kalpana5,430.00NEFT Cr-PUNB0068700-Y KALPANA-Shiva Shakti-PUNBH18320818984
18/11/15Jampana Agrotech Private Limited10,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-JAMPANA AGROTECH PRIVATE LIMITED-Shiva Shakthi Adhyatmika Chaitanya Vedi-20817271091DC
18/11/15Jithendranath Reddy5,000.00IMPS-831919247967-JITHENDRANATH REDDY -HDFC-xxxxxxxx1261-Charity
18/11/15Rammohan3,000.00UPI-04812210002081-rammohan101@oksbi-831918573570-Donation
18/11/15Anonymous Donor1.00UPI-00000032025394090-9963716317@sbi-831913960022-Pay to account XXXXXX9646
18/11/14Pilli Devi Vidyasagar5,000.00NEFT Cr-SBIN0040675-Mr PILLI DEVI VIDYASAGAR-Shiva Shakthi-SBIN918318646544
18/11/14Anonymous Donor5,000.0050100191680620-TPT-donation
18/11/14Anonymous Donor2,000.0005231610060340-TPT-donation to shivasha
18/11/14Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT Cr-ALLA0211975-Mr. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18318889165
18/11/13Nagasatishbabu Marak10,000.00IMPS-831720995472-NAGASATISHBABU MARAK-HDFC-xxxxxxxxxxx7547-
18/11/13Anonymous Donor3,000.00UPI-00000020244655553-8522829743@upi-831700328476-NO REMARKS
18/11/13Meegada Venu Ma2,000.00IMPS-831714760482-Mr MEEGADA VENU MA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx2858-INETIMPS00068619025
18/11/12Anonymous Donor2,000.00CASH DEP SANTACRUZ(EA
18/11/12Praveen Kumar Naga Aravapalli1,000.00NEFT Cr-CITI0000003-PRAVEEN KUMAR NAGA ARAVAPALLI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CAHINTHANYA VEDI-CITIN18946848746
18/11/12Venkatesh (07951610035001)1,000.0007951610035001-TPT-Venkatesh Nov18
18/11/12Anonymous Donor501.00UPI-00000010031250610-9900095176@upi-831613884137-Shivashakti donatiin
18/11/12Dangeti Mallikha500.00IMPS-831615942358-Mr DANGETI MALLIKHA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx0213-MOBUA0111688485
18/11/12Anonymous Donor10.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-831640998764-NA
18/11/12Anonymous Donor10.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-831640991762-NA
18/11/11Draksharam Kumar Ma500.00IMPS-831520440899-DRAKSHARAM KUMAR MA-HDFC-xxxxxxxx9812-
18/11/10Anonymous Donor5,001.00UPI-00000011475166511-9885151589@ybl-831432391345-Payment from PhonePe
18/11/09Anonymous Donor500.00UPI-00000020172273256-9704370427@sbi-831313249796-Pay to account XXXXXX9646
18/11/09Anonymous Donor500.00UPI-1408155000057209-9640824314@upi-831313989680-NO REMARKS
18/11/09Anonymous Donor50.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-831344305802-NA
18/11/08Dr Tangirala Suryanarayana10,000.00IMPS-831218327056-DR TANGIRALA SURYANA-HDFC-xxxxxxxx6233-
18/11/08Ajith Kartheek500.00UPI-00000062464458698-ajithkartheek@upi-831221670738-NO REMARKS
18/11/07V Venkat Reddy1,116.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-V VENKAT REDDY-SHIVASHAKTIADHYATMIKACHAITHANYAVEDIK-1572697368
18/11/07Madikonda Ashokkumar501.00UPI-00000031134604998-madikondaashokkumar@upi-831108597615-Shiva shakthi member ship
18/11/07Anonymous Donor500.00CASH DEPOSIT-XXXXXXXXXX9646-Parrys Corner
18/11/07Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-srikant539359@okhdfcbank-PAY-831110844812-November 2018
18/11/07Anonymous Donor60.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-831135032287-NA
18/11/06N Sudheer Babu4,750.00NEFT Cr-CITI0000004-N SUDHEER BABU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN18945398436
18/11/06Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB183104109567
18/11/06Anonymous Donor50.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-831041578562-NA
18/11/06Anonymous Donor30.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-831041528309-NA
18/11/05Manikya Veena P C10,000.00IMPS-830912234353-MANIKYA VEENA P C-HDFC-xxxxxx0806-PERSONAL
18/11/05Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB183092887971
18/11/05N Shivaraju1,000.00NEFT Cr-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18309600784
18/11/05Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-Nov month donation
18/11/05Anonymous Donor50.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-830845970687-NA
18/11/04Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-Nov month
18/11/04Anonymous Donor516.00UPI-00000062207746634-9490124262@ybl-830830528379-Payment from PhonePe
18/11/04Rent A Driver500.00UPI-30812250001901-rentadriver3@okaxis-830816629722-Nov 18
18/11/03Pratyush M2,000.00IMPS-830717059599-PRATYUSH M-HDFC-xxxxxxxx9950-Sivasakthi
18/11/03Y Kalpana2,000.00NEFT Cr-PUNB0068700-Y KALPANA-Shiva Shakti-PUNBH18307834534
18/11/03Anonymous Donor2,000.00FT18308927020500
18/11/03Jayaprakash1,000.00IMPS-830718220436-JAYAPRAKASH-HDFC-xxxxxx3686-MB: TO SS OCT NOV
18/11/03Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-830708557056-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-xxxxxxxxxxx1866-NOVEMBER
18/11/03B Chennakeshavulu100.00IMPS-830700507126-B CHENNAKESHAVULU-HDFC-xxxxxx7762-comments
18/11/02Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-830609298337-SHASHI G M KIRAN-HDFC-xxxxxxxx6636-fromNimittekam
18/11/02Anjaneyulu Chikkula1,500.00IMPS-830609895166-ANJANEYULU CHIKKULA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx1269-MOBUA0108412489
18/11/02Y Nagesh Kumar1,000.00NEFT Cr-CITI0000007-Y NAGESH KUMAR-SHIVASHAKTHI-CITIN18942571729
18/11/02Venkata Seshagiri RA1,000.00IMPS-830607803918-VENKATA SESHAGIRI RA-HDFC-xxxxxxxx3032-charity
18/11/02Srinivasa Murthy500.00IMPS-830613556646-Mr SRINIVASA MURTHY-HDFC-xxxxxxxxxxxxx2055-INETIMPS00067635157
18/11/02Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@upi-830615301756-NO REMARKS
18/11/02Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-For Dharma Pracharam
18/11/02Anonymous Donor500.00CASH DEP PEDDAPALLE
18/11/01Insta Kit5,000.00NEFT Cr-UTIB0000110-INSTA KIT NO. 093344-Shiva Shakti Adhyatmika Chaithanya-AXIR183051063279
18/11/01ERS Mulagala Srinivasa Rao5,000.00NEFT Cr-SBIN0001611-ERS MULAGALA SRINIVASA RAO-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA-SBIN118305211186
18/11/01Anonymous Donor2,000.00UPI-00000020138159920-sbi.thullur@axisbank-830516504843-UPI
18/11/01K Bhaskar (4390)2,000.00IMPS-830514199782-K BHASKAR-HDFC-xxxxxxxxxx4390-tr
18/11/01Anonymous Donor1,016.00FT18305583577896
18/11/01Anonymous Donor1,000.00UPI-000801009647-9440579870@upi-830516230674-NO REMARKS
18/11/01Medicharla Krishna1,000.00NEFT Cr-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18227237209
18/11/01Anonymous Donor516.00UPI-00000037089967017-8341470050@ybl-830513882574-Payment from PhonePe
18/11/01Donor (00000030273259856)508.00UPI-00000030273259856-8464866854@ybl-830542957003-dharmo rakshathi rakshitaha jai sri ram
18/11/01Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-830513545650-SURESH KUMAR P-HDFC-xxxxxxxx2878-NA
18/11/01Sharan Jayanti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1567150194
18/11/01Prasad V300.00UPI-631601517118-prasadv18@pingpay-830511177973-varaprasad
18/10/31Jalagam Tejomurthy1,116.00IMPS-830417688174-JALAGAM TEJOMURTHY-HDFC-xxxxxxxx3334-Tejo
18/10/31Mohana Rao Gummadi1,000.00UPI-50100241148312-mohanaraogummadi@okhdfcbank-PAY-830418854903-November from Mohan Gummadi
18/10/31Lanka Srinivas1,000.00UPI-00000031100837057-lankasrinivas@sbi-830415419643-Pay to account XXXXXX9646
18/10/31Bongi Sudheer300.00IMPS-830408068319-BONGI SUDHEER-HDFC-xxxxxxxxxxx1232-
18/10/31Anonymous Donor100.00UPI-10412010075690-9581004949@paytm-830439072166-NA
18/10/31Anthannagari Ganesh100.00IMPS-830421721937-ANTHANNAGARI GANESH-HDFC-xxxxxxxxxxxx9772-Jai Hindu
18/10/30Jammalamadaka Vijaya Lakshmi1,000.00NEFT Cr-BKID0000200-JAMMALAMADAKA VIJAYA LAKSHMI-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAIT-BKIDN18303915655
18/10/30Bachala Ramesh (4926)800.00IMPS-830323594911-BACHALA RAMESH-HDFC-xxxxxxxx4926-Ramesh
18/10/29Anonymous Donor5,000.0000211020003720-TPT-Towards donation
18/10/29Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-830209982810-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx0367-NOVEMBER 2018
18/10/29M Srinivas Rao1,116.00NEFT Cr-SBIN0001437-Mr M SRINIVAS RAO-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA-SBIN518302836308
18/10/28Anonymous Donor5,000.00UPI-00000062397080981-9966220989@upi-830117949714-NO REMARKS
18/10/28Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020196299721-9966294340@ybl-830111229132-Payment from PhonePe
18/10/28Sudarshan88327116.00UPI-08111610037057-sudarshan88327@okhdfcbank-PAY-830101653899-UPI
18/10/28Anonymous Donor30.00UPI-032710100056574-8686117762@paytm-830144176129-NA
18/10/28Anonymous Donor10.00UPI-9284000100012724-8341470050@ybl-830168344285-Payment from PhonePe
18/10/27Poludasu Malleswararao10,000.00UPI-00000030396158188-poludasumalleswararao2626@oksbi-830011906221-UPI
18/10/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
18/10/27Madhu Sudhan Murthy1,000.00IMPS-830010313199-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-DharmaContribut
18/10/27Chalapathirao T (4681)501.00IMPS-830018853627-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-ToShivaShakti
18/10/27Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-830016533456-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-xxxxxxxx6510-Oct transfer
18/10/27V V Bhaskar100.00IMPS-830012613296-v v bhaskar-HDFC-xxxxxxxxxxx1450-
18/10/26Anonymous Donor5,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/10/26Anonymous Donor500.00UPI-00000034352652840-9490903540@sbi-829917804119-pay
18/10/26Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-Shiva Shakti
18/10/25Shivaya1,116.0007421070008649-TPT-Shivaya
18/10/25Anonymous Donor1,000.00UPI-00000033669131520-9618495823@ybl-829848212912-Payment from PhonePe
18/10/25Anonymous Donor1,000.00CASH DEP BALANAGAR
18/10/25Anonymous Donor500.0006421610030531-TPT-Jai SreeRam
18/10/24Anonymous Donor500.00UPI-00000032735207720-7396865095@ybl-829707033746-Payment from PhonePe
18/10/24Rent A Driver10.00UPI-30812250001901-rentadriver3@okaxis-829714874401-UPI
18/10/22Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18935320068
18/10/22Venkatesh (03681140015786)1,000.0003681140015786-TPT-Venkatesh PDP
18/10/21Donor (50100255777383)10,000.0050100255777383-TPT-October_2018
18/10/20Gopala Krishna Mukk300.00IMPS-829310952574-GOPALA KRISHNA MUKK-HDFC-xxxxxxxxxxxxx7442-MOBUA0104917292
18/10/16Anonymous Donor2,500.0050100002133082-TPT-SivaShakthi Bangalor
18/10/15Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1556024201
18/10/15Anonymous Donor3,000.00UPI-007601019107-9989490240@paytm-828824474754-NA
18/10/15Lata1,100.00NEFT Cr-ALLA0212162-Mrs. LATA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-ALLAH18288420288
18/10/15V Narsing Rao1,000.00IMPS-828819473700-v narsing rao-HDFC-xxxxxxxxxxx5972-donation
18/10/15Basvaraj Patil500.00NEFT Cr-UTIB0000538-BASVARAJ PATIL-shiva shakti adyamika-AXIR182885951405
18/10/15Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-srikant539359@okhdfcbank-PAY-828810361895-October 2018
18/10/15Anonymous Donor200.00UPI-520111028700968-9505655611@paytm-828845666224-NA
18/10/12Kalyan Phanindra Balij3,000.00IMPS-828517367362-KALYANPHANINDRABALIJ-HDFC-xxxxxxxxxx1642-TOWARDSCHAIRPURCHASE
18/10/12Anonymous Donor1,001.00IMPS-828520186118-PayNearby-HDFC-xxxxxxxxxxx0042-
18/10/11Anonymous Donor2,500.00CASH DEP SATYANARAYAN
18/10/11Praveen Kumar Naga Aravapalli1,000.00NEFT Cr-CITI0000003-PRAVEEN KUMAR NAGA ARAVAPALLI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CAHINTHANYA VEDI-CITIN18931530405
18/10/11mkola8175100.00UPI-2493101051825-mkola8175@okaxis-828421475821-UPI
18/10/10Anonymous Donor5,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/10/10Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020196299721-9966294340@ybl-828321902545-Payment from PhonePe
18/10/10Thota N L Varaprasad100.00NEFT Cr-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-shiva shakthi-AXMB182834773001
18/10/09Anonymous Donor5,001.00UPI-00000011475166511-9885151589@ybl-828245166265-Payment from PhonePe
18/10/09Ananth Jogi500.00UPI-00000032599714482-ananthjogi124@oksbi-828213874578-Donation
18/10/08Anonymous Donor3,000.00UPI-00000020026621985-sbap-982996976@sbi-828120967980-karunakar
18/10/08Anonymous Donor1,000.00CASH DEP QUTUBULLAPUR
18/10/08Anonymous Donor1,000.00IMPS-828117831235-ALLAHABAD-HDFC-xxxxxxx1651-Donation - October 2018
18/10/08Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-828112325156-SURESH KUMAR P-HDFC-xxxxxxxx2878-NA
18/10/08Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-Oct donation
18/10/08Kurucheti Sai Prasad500.00IMPS-828120317111-KURUCHETI SAI PRASAD-HDFC-xxxxxxxx5835-NA
18/10/07Pratyush M5,000.00IMPS-828017159527-PRATYUSH M-HDFC-xxxxxxxx9950-Donation to Siva sakthi
18/10/07Sree Gethanjali5,000.00IMPS-828018615136-Mr SREE GETHANJALI -HDFC-xxxxxxxxxxxxx2784-MOBUA0101601188
18/10/07Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@upi-828015194187-NO REMARKS
18/10/06Y Kalpana5,000.00NEFT Cr-PUNB0068700-Y KALPANA-Shiva Shakti-PUNBH18279963540
18/10/06Vasudhaagr1,016.00UPI-214104000003858-vasudhaagri@okicici-827911024825-Oct18 Donation
18/10/06Anonymous Donor1,000.00UPI-018301561626-9948599009@upi-827911249881-Sep oct amount
18/10/06Nagaraju Vankadaru1,000.00UPI-00000033774233860-nagaraju.vankadaru-1@oksbi-827921077474-Donation
18/10/06Anonymous Donor1,000.0007511610001488-TPT-SS
18/10/06Rapeti Govinda500.00UPI-00000010849956749-rapetigovinda@ybl-827976986670-Payment from PhonePe
18/10/06Anonymous Donor300.00UPI-00000034146149986-9553416122@ybl-827963351443-Payment from PhonePe
18/10/06Anonymous Donor250.00UPI-00000020023104368-9949495022@paytm-827942825258-donation
18/10/06Nikhil Spandana10.00UPI-00000031759805809-nikhil.spandana@oksbi-827918685994-Trf
18/10/06Nikhil Spandana10.00UPI-00000031759805809-nikhil.spandana@oksbi-827918692079-UPI
18/10/06Nikhil Spandana10.00UPI-00000031759805809-nikhil.spandana@oksbi-827918690870-UPI
18/10/05K V K And Co50,000.00IMPS-827811687530-K V K AND CO-HDFC--Shiva shakthi adhyatmika chaitanya vedika
18/10/05Srinivasacharyulu10,000.00UPI-035610013900786-9611611445@upi-827809296033-From Srinivasacharyulu 9611611445
18/10/04Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT Cr-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-Shiva Shakti Adhyathmika Chait-AXMB182771934384
18/10/04Venkata Kishore Podili1,000.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-VENKATA SESHAGIRI RAO ANUMALASETTY-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIK-1548542860
18/10/04Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-Dharma Pracharam
18/10/03Anjaneyulu Chikkula1,500.00IMPS-827615566590-ANJANEYULU CHIKKULA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx1269-MOBUA0100195641
18/10/03Gangikunta Krishna1,000.00NEFT Cr-UTIB0000070-GANGIKUNTA KRISHNA-Shiva Shakti Adhyatmika Chaithanya-AXIR182761630391
18/10/03N Shivaraju1,000.00NEFT Cr-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18276618553
18/10/03Anonymous Donor1,000.00FT18276760804615
18/10/03Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-827613136227-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-xxxxxxxxxxx1866-October
18/10/03Sahadev Kunapuli500.00UPI-000801009647-9440579870@upi-827619179003-SahadevK Oct 2018
18/10/03Balaji Meda500.00UPI-5768016803-balajimeda5@okicici-827610528670-Save hundus
18/10/03Medicharla Krishna500.00NEFT Cr-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18226244669
18/10/03Anonymous Donor200.00UPI-007501562543-9490219491@upi-827611692278-shiva shakthi
18/10/02Anonymous Donor5,195.26IMPS-827509145124-WESTERN UNION FINANC-HDFC-xxxxxxxxxxx0322-Western Union money transfer
18/10/02K Bhaskar (4390)2,000.00IMPS-827511112656-K BHASKAR-HDFC-xxxxxxxxxx4390-tr
18/10/02Rachuru Raghava Viswanath1,116.00IMPS-827516098906-RACHURU RAGHAVA VISW-HDFC-xxxxxxxxxxx0885-tr
18/10/02Uppara Raju1,000.00IMPS-827513714717-Mr UPPARA RAJU-HDFC-xxxxxxxxxxxxx4445-MOBUA99774244
18/10/01Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-827410948523-SHASHI G M KIRAN-HDFC-xxxxxxxx6636-FromNimittekam
18/10/01Anonymous Donor2,000.00UPI-00000020138159920-sbi.thullur@axisbank-827422880244-UPI
18/10/01Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-827420831085-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-xxxxxxxx0367-OCTOBER
18/10/01Prabhakara Sarma Jammalamadaka1,000.00NEFT Cr-IBKL0000335-PRABHAKARA SARMA JAMMALAMADAKA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAINTANYA-IBKL181001632613
18/10/01Mohana Rao Gummadi1,000.00UPI-247501501157-mohanaraogummadi@okicici-827418740992-UPI
18/10/01Donor (00000030273259856)1,000.00UPI-00000030273259856-8464866854@ybl-827440841505-sep to oct
18/10/01Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-Monthly
18/10/01Anonymous Donor500.00UPI-916010062213957-9160819046@ybl-827464874588-Payment from PhonePe
18/10/01Sharan Jayanti500.00NEFT Cr-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1545628823
18/09/30Lakshman GT1,000.00UPI-34990100001451-lakshmangt1973@okhdfcbank-PAY-827308359214-September contribution
18/09/29Lakshmipathy R3,000.00IMPS-827216884393-LAKSHMIPATHY R-HDFC-xxxxxxxxxx3933-null
18/09/28Dr Tangirala Suryanarayana10,000.00IMPS-827117909593-DR TANGIRALA SURYANA-HDFC-xxxxxxxx6233-
18/09/28Sandeep Chary300.00UPI-00000034645350109-sandeepchary@ybl-827138238559-Payment from PhonePe
18/09/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -donation
18/09/26Anil1,000.00CASH DEP ANIL BALANAGAR X
18/09/26Madhu Sudhan Murthy (8404)1,000.00IMPS-826913204164-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-xxxxxxxx8404-
18/09/26Chalapathirao T (4681)501.00IMPS-826914261207-CHALAPATHIRAO T-HDFC-xxxxxxxx4681-ShivaShakti
18/09/25Anonymous Donor5,000.0000451050045296 -TPT-charity
18/09/24Harish Kumar Yalagandala10,000.00NEFT Cr-SBIN0013482-Mr HARISH KUMAR YALAGANDALA-shiva shakthi chaitanya vedika-SBIN718267570134
18/09/24Kalyan Phanindra Balij1,116.00IMPS-826717216661-KALYANPHANINDRABALIJ-HDFC-xxxxxxxxxx1642-JAIHINDUTVA
18/09/24Chollangi Hari Babu500.00NEFT Cr-SBIN0016315-Mr. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN718265210108
18/09/23Anonymous Donor2,000.00UPI-07432000003967-7095028850@ybl-826615125288-Payment from PhonePe
18/09/22Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-826516335266-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-xxxxxxxx6510-Sep fund
18/09/22Siddhanth Yadav200.00UPI-00000020128268750-siddhanthyadav214@oksbi-826520882651-UPI
18/09/22B Chandrudu Naik100.00UPI-00000030902592895-mrbchandrudunaik@upi-826522638698-NO REMARKS
18/09/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT Cr-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18920530907
18/09/21Ravi Kiran B1,000.00IMPS-826400877951-RAVI KIRAN B-HDFC-xxxxxx6033-
18/09/21Ediga Lakshmina900.00IMPS-826419603474-Mr EDIGA LAKSHMINA-HDFC-xxxxxxxxxxxxx3943-MOBUA96965282
18/09/20Mannem Achyutanaga501.00IMPS-826323632177-MANNEMACHYUTANAGA-HDFC-xxxxxxx0846-52
18/09/20Anonymous Donor216.00UPI-00421050265083-9849447308@upi-826303064927-216
18/09/18K V K And Co25,000.00IMPS-826113521962-K V K AND CO-HDFC--SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA
18/09/17Srinivas1306722,000.00UPI-68026937969-SRINIVAS130672@SBI-826016180873-PAY TO ACCOUNT XXXXXX9646
18/09/17Praveen Kumar Naga Aravapalli2,000.00NEFT CR-CITI0000003-PRAVEEN KUMAR NAGA ARAVAPALLI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CAHINTHANYA VEDI-CITIN18918578246
18/09/15Kondaiah Thatib1,116.00IMPS-825815971509-MR KONDAIAH THATIB-HDFC-XXXXXXXXXXXXX3305-MOBUA95566860
18/09/15Venkatesh (03681140015786)1,000.0003681140015786-TPT-VENKATESH SEPT18
18/09/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1534735530
18/09/13Anonymous Donor500.0006421610030531-TPT-JAI SHREE RAM
18/09/13Jayaprakash500.00IMPS-825620539264-JAYAPRAKASH-HDFC-XXXXXX3686-MB: TO SHIVASHAKTHI
18/09/12Anonymous Donor15,101.33IMPS-825522246668-WESTERN UNION FINANC-HDFC-XXXXXXXXXXX0322-WESTERN UNION MONEY TRANSFER
18/09/12Anonymous Donor100.00UPI-00000011475166511-9885151589@YBL-825515828621-PAYMENT FROM PHONEPE
18/09/11Anonymous Donor5,001.00UPI-00000011475166511-9885151589@YBL-825439636813-PAYMENT FROM PHONEPE
18/09/10Tarunveer5,000.0018761610001602-TPT-TARUNVEER
18/09/10Basvaraj Patil500.00NEFT CR-UTIB0000538-BASVARAJ PATIL-SHIVA SHAKTI ADYAMIKA-AXIR182534518362
18/09/10Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-SRIKANT539359@OKHDFCBANK-PAY-825321517127-UPI
18/09/08Anonymous Donor500.00UPI-916010062213957-9160819046@YBL-825128674577-PAYMENT FROM PHONEPE
18/09/07Padmanabha Sarma Veerubhotla5,000.00FT - CR - 00421300000463 - PADMANABHA SARMA VEERUBHOTLA
18/09/06Anonymous Donor10,000.00UPI-00000020026621985-SBAP-982996976@SBI-824923189014-SHIVASHAKTI
18/09/06Venkata Seshagiri RA2,000.00IMPS-824910753492-VENKATA SESHAGIRI RA-HDFC-XXXXXXXX3032-CHARITY
18/09/06Santhosh Narayana1,000.00IMPS-824916038061-SANTHOSH NARAYANA-HDFC-XXXXXX2802-NO REMARKS
18/09/06Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT CR-ALLA0211975-MR. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18249940678
18/09/06Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-824913538442-NO REMARKS
18/09/06Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-SHIVASAKTHI DONATION
18/09/06Thota N L Varaprasad100.00NEFT CR-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-SHIVA SHAKTHI-AXMB182493619617
18/09/05Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
18/09/05Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT CR-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATHMIKA CHAIT-AXMB182482970914
18/09/05Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-MONTHLY
18/09/05Anonymous Donor300.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-824820878740-PAYMENT FROM PHONEPE
18/09/05Anonymous Donor100.00MICRO ATM CASH DEP - HDFC KURNOOL AP IN - BNAKRL01
18/09/04N Shivaraju1,000.00NEFT CR-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18247644471
18/09/04Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-FOR DHARMA PRACHARAM
18/09/04Bachala Ramesh (4926)500.00IMPS-824720218703-BACHALA RAMESH-HDFC-XXXXXXXX4926-RAMESH
18/09/03Y Kalpana5,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18246613632
18/09/03Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-824610446195-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/09/03Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-824614695522-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-XXXXXXXXXXX1866-SEPTEMBER
18/09/03Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-824610431005-SURESH KUMAR P-HDFC-XXXXXXXX2878-SEPT18
18/09/03Medicharla Krishna500.00NEFT CR-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18225279732
18/09/02Anonymous Donor500.00UPI-000801009647-9440579870@UPI-824523795168-NO REMARKS
18/09/02Lokiesh9542732449500.00UPI-2984101011621-LOKIESH9542732449@OKHDFCBANK-PAY-824511312602-UPI
18/09/01Sharan Jayanti500.00NEFT CR-ICIC0SF0002-SHARAN JAYANTI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1524736518
18/08/31Madhusudhana Sharma (0367)2,000.00IMPS-824309018020-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-XXXXXXXX0367-SEPTEMBER2018
18/08/31Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-824310268683-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-XXXXXXXX6510-AUG FUND
18/08/29Riflemen RFN Venkate501.00IMPS-824123547240-RIFLEMEN RFN VENKATE-HDFC-XXXXXXXXXXXXX8527-MOBUA90694269
18/08/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -DONATION
18/08/27Chalapathirao T (4681)1,001.00IMPS-823912314289-CHALAPATHIRAO T-HDFC-XXXXXXXX4681-TOSHIVASHAKTI
18/08/25Anonymous Donor500.0050100158522968 -TPT-DONATION
18/08/21Nagapur Bheema3,000.00UPI-132001507943-NAGAPURBHEEMA@OKICICI-823320767204-SHIVA SHAKTI
18/08/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT CR-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18905625322
18/08/20Venkatesh (03681140015786)1,000.0003681140015786-TPT-VENKATESH AUG 18
18/08/20Anonymous Donor1,000.00CASH DEP BALANAGAR X
18/08/20Madhu Sudhan Murthy1,000.00IMPS-823214507365-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-XXXXXXXX8404-FOR DHARMA
18/08/20SDS Aircon And Refrigeration500.00NEFT CR-SBIN0003606-SDS AIRCON AND REFRIGERATION-SHIVA SHAKTHI ADHYATMILA CHAITHANYA-SBIN918232487722
18/08/18Shivakumar YK100.00IMPS-823003456756-SHIVAKUMARYK-HDFC-XXXXXXXXXX5354-OK
18/08/16GK Sarees Readymades100.00IMPS-822808001275-GK SAREES READYMADES-HDFC-XXXXXXXXXXX0371-FUND
18/08/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1513416033
18/08/13Anonymous Donor516.0006421610030531-TPT-JAI SHREE RAM
18/08/11Jayaprakash500.00IMPS-822313364410-JAYAPRAKASH-HDFC-XXXXXX3686-MB: TO SHIVASHAKTHI
18/08/11Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-SRIKANT539359@OKHDFCBANK-PAY-822316261830-UPI
18/08/11Sandeep Chary300.00UPI-00000034645350109-SANDEEPCHARY@YBL-822332653631-PAYMENT FROM PHONEPE
18/08/10K V K And Co25,000.00IMPS-822213406037-K V K AND CO-HDFC--SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA
18/08/10Madhusudhana Sharma (0367)5,116.00IMPS-822205012554-MADHUSUDHANA SHARMA -HDFC-XXXXXXXX0367-SHIVASHAKTHI
18/08/09Anjaneyulu Chikkula1,500.00IMPS-822111880116-ANJANEYULU CHIKKULA-HDFC-XXXXXXXXXXXXX1269-MOBUA85646643
18/08/09Lakshman GT1,000.00UPI-00000020362211568-LAKSHMANGT1973-1@OKHDFCBANK-PAY-822112227958-AUG CONTRIBUTION
18/08/08Subramanyam P V2,000.00IMPS-822007145662-SUBRAMANYAM P V-HDFC-XXXXXXXXXX1445-SRI RAMA JAYAM
18/08/08Anonymous Donor1,000.00UPI-5234564814-8095284028CITI@PAYTM-822001056984-MY LITTLE CONTRIBUTION
18/08/08Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT CR-ALLA0211975-MR. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18220652612
18/08/08Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-AUG MONTH DONATION
18/08/07Rama Koteswara Rao5,116.00IMPS-821910082391-RAMA KOTESWARA RAO T-HDFC-XXXXXXXX0943-DONATION
18/08/07Rajagopal Maddali5,000.00IMPS-821915997257-RAJAGOPAL MADDALI(JT-HDFC-XXXXXXXX7047-MADDALI
18/08/06Y Kalpana5,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18218426104
18/08/06Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-821809612469-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/08/06Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-821810852303-SURESH KUMAR P-HDFC-XXXXXXXX2878-AUGSUBSCRIPTION
18/08/06Thota N L Varaprasad100.00NEFT CR-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-SHIVA SHAKTHI-AXIR182184002061
18/08/04Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
18/08/04Sundeep200.00IMPS-821611777058-SUNDEEP-HDFC-XXXXXX0321-MB: HI
18/08/04Anonymous Donor150.00UPI-912010032102892-PSK0072007@OKAXIS-821612712183-FUND
18/08/03Anonymous Donor1,000.00UPI-018301561626-9948599009@UPI-821513960057-SS JULY AUG DONATION
18/08/03Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT CR-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATHMIKA CHAIT-AXMB182153074492
18/08/03Sathish Reddy Bandi1,000.00IMPS-821500378955-SATHISH REDDY BANDI-HDFC-XXXXXXXXXXX2675-DHARMARAKS
18/08/03N Shivaraju1,000.00NEFT CR-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18215539449
18/08/03Anonymous Donor1,000.00FT18217318683546
18/08/03Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-821508382430-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-XXXXXXXXXXX1866-TRANSFER
18/08/03Anonymous Donor500.00UPI-916010062213957-9160819046@YBL-821532719013-PAYMENT FROM PHONEPE
18/08/02Anonymous Donor500.00UPI-000801009647-9440579870@UPI-821411036062-NO REMARKS
18/08/02Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-FOR DHARMA PRACHARAM
18/08/02Kurucheti Sai Prasad500.00IMPS-821413426940-KURUCHETI SAI PRASAD-HDFC-XXXXXXXX5835-FRIENDS
18/08/01Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-MONTHLY
18/08/01Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-821312129545-NO REMARKS
18/08/01Medicharla Krishna500.00NEFT CR-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18224157959
18/07/30Anonymous Donor300.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-821117865682-PAYMENT FROM PHONEPE
18/07/28Laxmi Narasimha Rao Yanamandra10,000.00IMPS-820901678752-LAXMI NARASIMHA RAO -HDFC-XXXXXXXX5127-AUSTRALIA RAO Y
18/07/28Laxmi Narasimha Rao Yanamandra5,100.00IMPS-820901678328-LAXMI NARASIMHA RAO -HDFC-XXXXXXXX5127-BHARANI BUSSARI
18/07/28Anonymous Donor1,000.0050100002708794-TPT-FUND
18/07/27Anonymous Donor2,000.00UPI-07432000003967-7095028850@YBL-820816127796-PAYMENT FROM PHONEPE
18/07/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -DONATION
18/07/27I Sivakuar Prasad1,000.00NEFT CR-SBIN0021966-I SIVAKUAR PRASAD-SHIVA SHAKTI ADITYAMIKA CHITANYA V-SBIN218208185493
18/07/27Kurucheti Sai Prasad500.00IMPS-820812086842-KURUCHETI SAI PRASAD-HDFC-XXXXXXXX5835-FRIENDS
18/07/25Anonymous Donor1,000.00CASH DEP BALANAGAR X
18/07/25Kudupudi Sashidh1,000.00IMPS-820614865731-MR KUDUPUDI SASHIDH-HDFC-XXXXXXXXXXXXX7835-INETIMPS00059270659
18/07/25Donor (00000030273259856)1,000.00UPI-00000030273259856-8464866854@YBL-820632083339-5OO JULY 500 AUG CONTRIBUTION JAI SRI RAM
18/07/25Thota Sreekanth400.00IMPS-820621973429-MR THOTA SREEKANTH-HDFC-XXXXXXXXXXXXX5533-MOBUA81546795
18/07/25Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-820612350828-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-XXXXXXXX6510-JULY FUND
18/07/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT CR-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18891409590
18/07/20Anonymous Donor2,000.00UPI-00000031268710119-9030883688@SBI-820112453577-PAY TO ACCOUNT XXXXXX9646
18/07/20Gangikunta Krishna1,000.00NEFT CR-UTIB0000070-GANGIKUNTA KRISHNA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-AXIR182018778518
18/07/19GK Sarees Readymades100.00NEFT CR-ANDB0002890-GK SAREES READYMADES-SIVASAKTI-ANDBN18223756870
18/07/18Anonymous Donor3,000.00UPI-563510110008741-9652717776@YBL-819992090739-PAYMENT FROM PHONEPE
18/07/18Anonymous Donor1,000.00IMPS-819922775385-ALLAHABAD-HDFC-XXXXXXX1651-MONTHLY DONATION
18/07/17Anonymous Donor2,116.00CHQ DEP - MICR CLG - BANK HOUSE WBO HYDE
18/07/17Anonymous Donor500.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-819813551821-NO REMARKS
18/07/16Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1492514543
18/07/16Anonymous Donor500.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-819717378932-PAYMENT FROM PHONEPE
18/07/16Naveen Chickballapur Gopalarao500.00NEFT CR-UTIB0001455-NAVEEN CHICKBALLAPUR GOPALARAO-SHIVA SHAKTHI-AXIR181977015083
18/07/15Tarunveer10,000.0018761610001602-TPT-TARUNVEER
18/07/14Sai Ashok Medic200.00IMPS-819513684786-MR SAI ASHOK MEDIC-HDFC-XXXXXXXXXXXXX4193-INETIMPS00058485727
18/07/13Ravi Kiran B500.00IMPS-819411774828-RAVI B-HDFC-XXXXXX6033-
18/07/13Jayaprakash500.00IMPS-819413808373-JAYAPRAKASH-HDFC-XXXXXX3686-MB: TO SHIVASHAKTHI
18/07/12Venkatesh (07951610035001)1,000.0007951610035001-TPT-JULY18 VENKATESH
18/07/12Madhu Sudhan Murthy (8404)1,000.00IMPS-819315321980-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-XXXXXXXX8404-JULY2018
18/07/11Anonymous Donor5,000.00UPI-00000062187748451-9908740643@UPI-819220056349-NO REMARKS
18/07/11Praveen Kumar S3,000.0000131870001010 -TPT-PRAVEEN FROM MUMBAI
18/07/11Kaleswara Rao K (4725)1,000.00IMPS-819219965748-MR KALESWARA RAO K-HDFC-XXXXXXXXXXXXX4725-MOBUA78364537
18/07/11One Only Siva500.00UPI-00000062112928555-ONENONLYSIVA-1@OKHDFCBANK-PAY-819222208778-SIVA RAMA KRISHNA
18/07/11Thota N L Varaprasad100.00NEFT CR-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-SHIVA SHAKTHI-AXMB181925673863
18/07/10Anonymous Donor5,000.00UPI-50100139771046-43623645@HDFCBANK-PAY-819123429824-CONTRIBUTIONS
18/07/10Anonymous Donor5,000.00CASH DEP BAPATLA
18/07/10Anonymous Donor4,500.0050100195877828 -TPT-CONTRIBUTION
18/07/09Anonymous Donor516.0006421610030531-TPT-JAI SREE RAM
18/07/07Janakiram Sastry K10,000.00NEFT CR-LAVB0000999-JANAKIRAM SASTRY K-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA-LVBN18188627667
18/07/06Maguluri Devasrinivas (1866)600.00IMPS-818707141399-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-XXXXXXXXXXX1866-TRANSFER
18/07/06Bachala Ramesh (4926)500.00IMPS-818721068252-BACHALA RAMESH-HDFC-XXXXXXXX4926-JULY
18/07/05Chollangi Hari Babu500.00NEFT CR-SBIN0016315-MR. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN418186466544
18/07/04Y Kalpana5,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18185994500
18/07/04Anonymous Donor900.0005181050006777-TPT-MONEY TRANFER
18/07/04Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-SHIVASAKTHI
18/07/04Anonymous Donor100.0005181050006777-TPT-MONEY TRANSFER
18/07/03Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-818409248797-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/07/03V V S Subrahmanyam Pendyala2,000.00NEFT CR-SBIN0007087-V V S SUBRAHMANYAM PENDYALA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN218184117038
18/07/03N Shivaraju1,000.00NEFT CR-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18184609529
18/07/03Chalapathirao T (4681)1,000.00IMPS-818411630983-CHALAPATHIRAO T-HDFC-XXXXXXXX4681-SHIVASHAKTI
18/07/03Anonymous Donor1,000.00CASH DEP SHADNAGAR FA
18/07/03Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-MONTHLY
18/07/03Anonymous Donor1,000.00FT18184185100845
18/07/03Anonymous Donor500.00UPI-000801009647-9440579870@UPI-818407694026-JULY 2018
18/07/03Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-FOR DHARMA RAKSHANA
18/07/02Praveen Kumar Naga Aravapalli3,000.00NEFT CR-CITI0000003-PRAVEEN KUMAR NAGA ARAVAPALLI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CAHINTHANYA VEDI-CITIN18882623520
18/07/02Anonymous Donor2,000.0050100113074390-TPT-TR
18/07/02Nidhra Sampath Kumar1,000.00IMPS-818319846771-NIDHRA SAMPATH KUMAR-HDFC-XXXXXXXXXXX2411-
18/07/02Lakshman GT1,000.00UPI-6112071006-LAKSHMANGT1973-1@OKICICI-818322036934-JULY CONTRIBUTION
18/07/02Anonymous Donor500.00UPI-916010062213957-9160819046@YBL-818338968575-PAYMENT FROM PHONEPE
18/07/02Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-VENKATESH
18/07/02Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-818319312014-SURESH KUMAR P-HDFC-XXXXXXXX2878-
18/07/02Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-SRIKANT539359@OKHDFCBANK-PAY-818323674056-UPI
18/07/01Medicharla Krishna500.00IMPS-818213819177-MEDICHARLA KRISHNA-HDFC-XXXXXXXXXXX0557-SIVA
18/06/30Anonymous Donor3,000.0015541050005425-TPT-SHIVASHAKTHI
18/06/30Anonymous Donor1,000.00UPI-247501501157-9676699546@PAYTM-818111558033-NA
18/06/29K V K And Co50,000.00IMPS-818019519359-K V K AND CO-HDFC--SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA
18/06/29Doradla Surendr10,000.00IMPS-818017629031-MR DORADLA SURENDR-HDFC-XXXXXXXXXXXXX1985-MOBUA74796496
18/06/29Anonymous Donor2,000.00UPI-07432000003967-7095028850@YBL-818012239714-PAYMENT FROM PHONEPE
18/06/29Sai Bhushan Rao1,000.00IMPS-818019947102-SAI BHUSHAN RAO UPPL-HDFC-XXXXXXXX5034-GOOD WORK
18/06/29Anonymous Donor1,000.00UPI-111010100071227-8121985911@PAYTM-818021624589-NA
18/06/29Srikant (5892)500.00UPI-01022191005892-SRIKANT539359@OKHDFCBANK-PAY-818011770991-JUNE MONEY
18/06/29Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-818006906148-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-XXXXXXXX6510-DONATION
18/06/28Sahadev Kunapuli1,500.00UPI-000801009647-SAHADEVKUNAPULI@UPI-817922503381-APR MAY JUNE
18/06/28Chadalapaka S N78.00IMPS-817916843594-MR CHADALAPAKA S N-HDFC-XXXXXXXXXXXXX6678-INETIMPS00057127690
18/06/27Anonymous Donor350,000.00CHQ DEP - MICR - 12 - BANK HOUSE WBO HYD
18/06/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -DONATION
18/06/26Anonymous Donor2,000.00CASH DEP SECUNDERABAD
18/06/26Jayaprakash1,000.00IMPS-817717207958-JAYAPRAKASH-HDFC-XXXXXX3686-MB: TO SHIVASHAKTHI
18/06/25Donor (00000030273259856)500.00UPI-00000030273259856-8464866854@YBL-817609636230-JUNE CONTRIBUTION FROM PHANI
18/06/23Anonymous Donor1,000.00UPI-00000011384031393-9866237304@YBL-817457994960-PAYMENT FROM PHONEPE
18/06/23Sandeep Chary300.00UPI-00000034645350109-SANDEEPCHARY@YBL-817417463760-PAYMENT FROM PHONEPE
18/06/22Thota N L Varaprasad100.00NEFT CR-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-SHIVA SHAKTHI-AXMB181739450696
18/06/21Saikat Maitra2,000.00NEFT CR-CITI0000004-SAIKAT MAITRA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18877224080
18/06/21Sailaja Kalle Marasanapalle1,116.00NEFT CR-CITI0000007-SAILAJA KALLE MARASANAPALLE-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-CITIN18877206793
18/06/21Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT CR-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATHMIKA CHAIT-AXMB181729376064
18/06/20Anonymous Donor2,000.00CASH DEP MAHABUBNAGAR
18/06/20Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-817121370101-SURESH KUMAR P-HDFC-XXXXXXXX2878-NA
18/06/18Lakshman GT1,000.00UPI-34990100001451-LAKSHMANGT1973-1@OKSBI-816909633966-CONTRIBUTION FOR THE MONTH OF JULY
18/06/18Venkata Seshagiri RA1,000.00IMPS-816914915075-VENKATA SESHAGIRI RA-HDFC-XXXXXXXX3032-CHARITY
18/06/17Kaleswara Rao K (4725)1,000.00IMPS-816810573107-MR KALESWARA RAO K-HDFC-XXXXXXXXXXXXX4725-MOBUA72019991
18/06/17Kaidala Nityanandam500.00UPI-00000062278783731-KAIDALANITYANANDAM@OKAXIS-816808423167-UPI
18/06/17Anonymous Donor50.00UPI-00000020221472452-8790600549@YBL-816856258067-JAI HIND
18/06/15Medicharla Krishna500.00NEFT CR-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18222608039
18/06/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1472157978
18/06/14Siva Kumar Karpurapu3,000.00IMPS-816511365341-SIVA KUMAR KARPURAPU-HDFC-XXXXXXXXXXX6440-PAY TILL JUN
18/06/14Anonymous Donor516.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-816515071343-NO REMARKS
18/06/13Anonymous Donor999.99IMPS-816414714864-RENT-HDFC-XXXXXXXX4121-SHIVA SHAKTHI TRUST
18/06/13Ch G Somanath516.00IMPS-816414194401-CH G SOMANATH-HDFC-XXXXXXXXXX0531-JAISRIRAM
18/06/13SDS Aircon And Refrigeration500.00NEFT CR-SBIN0003606-SDS AIRCON AND REFRIGERATION-SHIVA SHAKTHI ADHYATMILA CHAITHANYA-SBIN618164732429
18/06/13Venkata Kishore Podili500.00IMPS-816421752945-VENKATA KISHORE PODI-HDFC-XXXXXXXX1626-SIVASHAKTHI
18/06/12Anonymous Donor500.00UPI-00000032190245693-9581846163@SBI-816317745701-GOOD
18/06/12Anonymous Donor500.00UPI-109410100016114-9493377263@YBL-816332845660-PAYMENT FROM PHONEPE
18/06/11Sathish Reddy Bandi500.00IMPS-816202004586-SATHISH REDDY BANDI-HDFC-XXXXXXXXXXX2675-DHARMARAKS
18/06/10Anonymous Donor500.00UPI-109410100016114-9493377263@YBL-816128858200-USE IT FOR AGAINST FRAUD CONVERSION
18/06/10Tangirala Ravi Krishna500.00UPI-00000052004018009-9246179932@UPI-816112344917-TANGIRALA RAVI KRISHNA
18/06/09Donor (03171610061345)5,000.0003171610061345 -TPT-DONATION
18/06/09V Narsing Rao1,000.00IMPS-816020836519-V NARSING RAO-HDFC-XXXXXXXXXXX5972-DONATION
18/06/08KSR Raju Oduru500.00UPI-059801505060-KSRRAJU.ODURU@OKICICI-815911051434-UPI
18/06/07Nagi Reddy Myla1,500.00NEFT CR-UTIB0000008-NAGI REDDY MYLA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-AXIR181585100112
18/06/07Madhu Sudhan Murthy1,000.00IMPS-815814434524-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-XXXXXXXX8404-MONTHLYJUNE2018
18/06/07Maguluri Devasrinivas (1866)500.00IMPS-815807747546-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-XXXXXXXXXXX1866-TRANSFER
18/06/07Pellala Rao200.00IMPS-815816742013-PELLALA RAO-HDFC-XXXXXX1503-MB: SHIVA SHAKTHI ORGANATION
18/06/06N Shivaraju1,000.00NEFT CR-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18157606894
18/06/06Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT CR-ALLA0211975-MR. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18157552503
18/06/05Venkatesh (07951610035001)1,000.0007951610035001 -TPT-VENKATESH
18/06/05Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-VENKATESH
18/06/04Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-815508132330-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-3000
18/06/04Anonymous Donor500.00UPI-711402010000440-9440243778@UPI-815511173911-NO REMARKS
18/06/04Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-FOR DHARMA RAKSHANA
18/06/03Anonymous Donor1,500.00FT18154693768109
18/06/03Ravi B (6033)1,000.00IMPS-815402683037-RAVI B-HDFC-XXXXXX6033-
18/06/03Bachala Ramesh (4926)500.00IMPS-815409332271-BACHALA RAMESH-HDFC-XXXXXXXX4926-JUNE
18/06/01Anonymous Donor2,000.0050100113074390-TPT-TR
18/06/01Anonymous Donor500.00UPI-50100047114927-9160819046@YBL-815234545272-PAYMENT FROM PHONEPE
18/06/01Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-SHIVASAKTHI
18/05/31N V Satya Ramku1,000.00IMPS-815123671667-MR N V SATYA RAMKU-HDFC-XXXXXXXXXXXXX3176-MOBUA67218977
18/05/29Anonymous Donor1,000.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-814963099090-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/29Nampally Srikanth Va250.00IMPS-814920521643-NAMPALLY SRIKANTH VA-HDFC-XXXXXXXXXXX6137-
18/05/28Kaleswara Rao K (4725)1,000.00IMPS-814806571861-MR KALESWARA RAO K-HDFC-XXXXXXXXXXXXX4725-MOBUA66122000
18/05/27BM Kumari5,238.0018761610001602-TPT-BM KUMARI
18/05/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -DONATION
18/05/26Rama Krishna Rao Y400.00IMPS-814607890406-RAMA KRISHNA RAO Y-HDFC-XXXXXXXX2129-RAMAKRISHNA
18/05/23Venkat Reddy K500.00IMPS-814314528389-VENKAT REDDY K-HDFC-XXXXXXXXXXXX0312-JAI SREE RAM
18/05/22Laxmi Narasimha Rao Yanamandra5,200.00IMPS-814206159206-LAXMI NARASIMHA RAO -HDFC-XXXXXXXX5131-BHARANI BUSSARI
18/05/22Donor (00211050331346)500.0000211050331346-TPT-SHIVASHAKTHI
18/05/21Aleti Narender Reddy500.00NEFT CR-KKBK0000958-ALETI NARENDER REDDY-SHIVASHAKTI-KKBKH18141792618
18/05/21Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-814116342481-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-XXXXXXXX6510-SIVASAKTHI MAY FUND
18/05/19Srinivas Satish Peyyeti1,116.00NEFT CR-IBKL0NEFT01-SRINIVAS SATISH PEYYETI-SHIVA SHAKTI-180519I166795000
18/05/19Anonymous Donor7.00UPI-124610100080933-9573506585@YBL-813936388435-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/18Peddireddy Reddy10,000.00NEFT CR-SBIN0000846-PEDDIREDDY REDDY HUBLI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA-SBIN418138731812
18/05/18Ch Trinath (8558)2,000.00IMPS-813803707066-CH TRINATH-HDFC-XXXXXX8558-MONTHLY DONATION
18/05/18Anonymous Donor1,000.00UPI-00000031268710119-9030883688@SBI-813808948010-PAY TO ACCOUNT XXXXXX9646
18/05/17Anonymous Donor100.00UPI-00000033528978781-9573545899@YBL-813718711473-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/16Lakshman GT1,500.00UPI-6112071006-LAKSHMANGT1973-1@OKICICI-813613911953-FOR HINDU SAMKRAKSHANA FUNF
18/05/16Sandeep Chary300.00UPI-00000034645350109-SANDEEPCHARY@YBL-813672509053-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/16Thota N L Varaprasad100.00NEFT CR-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-SHIVA SHAKTHI-AXMB181368083916
18/05/15Anonymous Donor516.0006421610030531-TPT-JAI SRI RAM
18/05/15Donor (00000030273259856)500.00UPI-00000030273259856-8464866854@YBL-813517822419-JAI SRI RAM MAY DONATION
18/05/14Rama Koteswara Rao5,000.00IMPS-813404210379-RAMA KOTESWARA RAO T-HDFC-XXXXXXXX0943-D
18/05/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1451592760
18/05/14Anonymous Donor2,000.00UPI-07432000003967-7095028850@YBL-813439618135-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/14Vedula Siva1,000.00UPI-914010038660527-VEDULASIVA@YBL-813451752774-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/14Anonymous Donor500.00UPI-6483028137-SCSCHARRY-1@OKAXIS-813417326981-DONATION
18/05/12Anonymous Donor7.00UPI-881019578446-9573506585@YBL-813224565761-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/11Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345-TPT-MONTHLY
18/05/11Mudunuri Sanjay500.00IMPS-813112922492-MR MUDUNURI SANJAY-HDFC-XXXXXXXXXXXXX3458-MOBUA62334035
18/05/11Suresh Kumar P (2878)500.00NEFT CR-ICIC0SF0002-SURESH KUMAR P-SHIVASHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIKA-1450148793
18/05/11Medicharla Krishna500.00NEFT CR-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18221369607
18/05/10Dr Mantena Suryanarayana Raju45,000.00NEFT CR-SBIN0011665-DR MANTENA SURYANARAYANA RAJU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN818130759262
18/05/10Ravi Kiran Muthineni10,001.00NEFT CR-ICIC0SF0002-RAVI KIRAN MUTHINENI-SHIVA SHAKTHI ORG-1449311290
18/05/09V Narsing Rao1,300.00IMPS-812913270539-V NARSING RAO-HDFC-XXXXXXXXXXX5972-DONATION
18/05/09Anonymous Donor1,000.00CASH DEP SECUNDERABAD
18/05/08Anonymous Donor500.0050100006493553-TPT-FOR HINDU DHARMA
18/05/08Arukala Vamshi Krishna400.00IMPS-812810561283-ARUKALAVAMSHIKRISHNA-HDFC-XXXXXXXXXX0194-SHIVASHAKTI
18/05/07Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345 -TPT-GENERAL
18/05/07Aleti Narender Reddy500.00NEFT CR-KKBK0000958-ALETI NARENDER REDDY-SHIVASHAKTI-KKBKH18127610732
18/05/07Anonymous Donor500.0006421050014050-TPT-DONATION
18/05/05S Krishna Murty Naidu1,000.00NEFT CR-SBIN0021650-MR S KRISHNA MURTY NAIDU-SHIVASAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VE-SBIN518125265674
18/05/04Anonymous Donor50,000.00CASH DEP KUKATPALLY V
18/05/04Anonymous Donor34,200.00CASH DEP KUKATPALLY V
18/05/04Anonymous Donor30,000.00CASH DEP KUKATPALLY V
18/05/04Anonymous Donor4,500.0008331140009991-TPT-TRF
18/05/04Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-812414570142-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/05/04Nidhra Sampath Kumar1,000.00IMPS-812412858155-NIDHRA SAMPATH KUMAR-HDFC-XXXXXXXXXXX2411-
18/05/04Madhu Sudhan Murthy (8404)1,000.00IMPS-812411071126-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-XXXXXXXX8404-DHARMARAKSHANA
18/05/04Venkata Seshagiri RA1,000.00IMPS-812423842351-VENKATA SESHAGIRI RA-HDFC-XXXXXXXX3032-CHARITY
18/05/04Domala Ramya600.00IMPS-812423089047-DOMALA RAMYA-HDFC-XXXXXXXXXXX8721-
18/05/04Chollangi Hari Babu500.00IMPS-812410631358-MR CHOLLANGI HARI-HDFC-XXXXXXXXXXXXX6906-MOBUA60187945
18/05/04Maguluri Devasrinivas (1866)500.00NEFT CR-ANDB0000505-MAGULURI DEVASRINIVAS-SHIVA I-ANDBN18221103838
18/05/03Anonymous Donor25,000.0050100217252242-TPT-GOVINDA
18/05/03Rammohan Rao Perla5,116.00NEFT CR-ICIC0SF0002-RAMMOHAN RAO PERLA-SIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIKA-1444115106
18/05/03Kunapa Reddy Kumaar5,000.00IMPS-812317146902-KUNAPAREDDYKUMAAR-HDFC-XXXXXXXXXXXX0842-
18/05/03Y Kalpana3,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18123161640
18/05/03Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
18/05/03SDS Aircon And Refrigeration1,000.00NEFT CR-SBIN0003606-SDS AIRCON AND REFRIGERATION-SHIVA SHAKTHI ADHYATMILA CHAITHANYA-SBIN318123706964
18/05/03Venkatesh (03681140015786)1,000.0003681140015786 -TPT-VENKATESH 1K MAY18
18/05/03N Shivaraju1,000.00NEFT CR-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18123434932
18/05/02Asia Express Exchange1,500.00NEFT CR-FDRL0009997-ASIA EXPRESS EXCHANGE-MR SHIVASAKTHI-FFWS18122016739
18/05/02Kiran Kumar Mah100.00IMPS-812200795691-MR KIRAN KUMAR MAH-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0527-MOBUA59440294
18/05/01N Sudheer Babu15,000.00NEFT CR-CITI0000004-N SUDHEER BABU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN18854689541
18/05/01Venkata Kishore Podili13,205.00IMPS-812118791480-VENKATA KISHORE PODI-HDFC-XXXXXXXX1626-NAGENDRA
18/05/01Anonymous Donor3,000.00UPI-44411308761-9676116650@YBL-812148990981-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/01Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-812112399605-NO REMARKS
18/05/01Venkata Kishore Podili1,000.00IMPS-812116613635-VENKATA KISHORE PODI-HDFC-XXXXXXXX1626-APR, MAY FUND
18/05/01Anonymous Donor500.00UPI-50100047114927-9160819046@YBL-812100023411-PAYMENT FROM PHONEPE
18/05/01Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393 -TPT-VENKAT
18/05/01Srikanth NKK100.00UPI-104810100175082-SRIKANTH.NKK@OKHDFCBANK-PAY-812109549623-FOR SRIKANTH MEMBERSHIP AMOUNT
18/04/30C Venkateswarlu Alia500.00IMPS-812020148744-C VENKATESWARLU ALIA-HDFC-XXXXXXXXXXX2964-FBFIRENDHI
18/04/29D V Sudhakara Rao501.00IMPS-811919491007-D V SUDHAKARA RAO-HDFC-XXXXXXXX6714-JAI SREE RAM
18/04/29Kaidala Nityanandam500.00UPI-00000062278783731-KAIDALANITYANANDAM@OKAXIS-811922859298-MY FB ID NANDA VS NANDA
18/04/29Anonymous Donor300.00IMPS-811918241825-USER-HDFC-XXXXXXXXXXXXX2824-SHIVASHAKTI
18/04/29Anonymous Donor200.00UPI-00000036549298416-9429374666@YBL-811964474051-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/27Y Kalpana5,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18117421396
18/04/27Anonymous Donor1,500.0005231610023691 NET BANKING SI -DONATION
18/04/27Anonymous Donor100.00UPI-00000032572011718-9553355385@YBL-811717507886-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/26Ravi Kiran B1,000.00IMPS-811616171187-RAVI KIRAN B-HDFC-XXXXXX6033-IB: IMPS TO 50200027609646
18/04/25Anonymous Donor1,000.0005231610060340-TPT-DONATION
18/04/25Jagadeesh Kesineni1,000.00IMPS-811501398708-JAGADEESHKESINENI27-HDFC-XXXXXXXX2384-
18/04/23Anonymous Donor1,000.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-811348242035-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/23Anonymous Donor1,000.00CASH DEP MADHURAWADA
18/04/23Sarandeep Malyavanth (6510)300.00IMPS-811314698889-SARANDEEP MALYAVANTH-HDFC-XXXXXXXX6510-DONATION
18/04/22Anonymous Donor5,000.00UPI-563510110008741-9652717776@YBL-811215337572-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/22Anonymous Donor500.00UPI-916010062213957-9160819046@YBL-811272147385-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/21Pellala Rao500.00IMPS-811112614355-PELLALA RAO-HDFC-XXXXXX1503-MB: SHIVA SHAKTHI FOUND
18/04/20Sai Bhairav Rajesh Ayyagari1,200.00NEFT CR-UTIB0000395-SAI BHAIRAV RAJESH AYYAGARI-SHIVA SHAKTI-AXIR181100534664
18/04/19Jayaprakash1,000.00IMPS-810918112673-JAYAPRAKASH-HDFC-XXXXXX3686-MB: TO SS BY JAYAPRAKASH
18/04/18Murali Hindu1,000.0003771050067411-TPT-MURALI HINDU
18/04/18G Srikanth500.00NEFT CR-KKBK0000958-G SRIKANTH-SHIVASAKTHI-KKBKH18108796546
18/04/17Hema Harsha V S4,000.00IMPS-810713171400-HEMA HARSHA V S-HDFC-XXXXXXXXXX1010-SHIV SHAKTI
18/04/17Purushotham Ravada500.00IMPS-810706307276-PURUSHOTHAM RAVADA-HDFC-XXXXXX4552-
18/04/17Thota N L Varaprasad100.00NEFT CR-UTIB0000553-THOTA N L VARAPRASAD-SHIVA SHAKTHI-AXMB181079644501
18/04/16Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1432175457
18/04/16Raja Sekhar Gudipati3,000.00NEFT CR-SBIN0060146-MR RAJA SEKHAR GUDIPATI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA-SBIN918106020070
18/04/16Anonymous Donor1,000.00UPI-00000031268710119-9030883688@UPI-810615078955-NO REMARKS
18/04/15Vamsi Borra15,000.0018761610001602 -TPT-VAMSI BORRA
18/04/12Anonymous Donor2,000.00UPI-07432000003967-7095028850@YBL-810216486436-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/12Siva Kumar Karpurapu1,000.00IMPS-810217848552-SIVA KUMAR KARPURAPU-HDFC-XXXXXXXXXXX8878-PAY FRO HINDU
18/04/12Ch G Somanath516.00IMPS-810214189805-CH G SOMANATH-HDFC-XXXXXXXXXX0531-JAI SREE RAM
18/04/12Suresh Kumar P (2878)500.00IMPS-810213455858-SURESH KUMAR P-HDFC-XXXXXXXX2878-
18/04/12Annam Purna Chandra100.00IMPS-810223380808-ANNAM PURNA CHANDRA -HDFC-XXXXXXXXXXX7494-PURNACHAND
18/04/11Ch Trinath (8558)2,000.00IMPS-810122764374-CH TRINATH-HDFC-XXXXXX8558-MONTHLY CONTRIBUTION
18/04/11Anonymous Donor1,000.00CASH DEP SECUNDERABAD
18/04/10Nidhra Sampath Kumar1,000.00NEFT CR-UTIB0000515-NIDHRA SAMPATH KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATHMIKA CHAIT-AXMB181007466844
18/04/09V Narsing Rao1,300.00IMPS-809919951429-V NARSING RAO-HDFC-XXXXXXXXXXX5972-DONATION
18/04/09Anonymous Donor1,100.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/04/09Anonymous Donor1,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/04/09Donor (03171610061345)1,000.0003171610061345 -TPT-GENERAL
18/04/09Anonymous Donor1,000.00FT18099106620779
18/04/09Venkata Seshagiri RA1,000.00IMPS-809914708842-VENKATA SESHAGIRI RA-HDFC-XXXXXXXX3032-CHARITY
18/04/07Raghunath Babu Narl10,001.00IMPS-809711594066-RAGHUNATH BABU NARL-HDFC--SUJEEV
18/04/07Dudala Sunil Kumar1,000.00NEFT CR-ALLA0211975-MR. DUDALA SUNIL KUMAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18097258653
18/04/06Anonymous Donor5,000.00UPI-911010048897491-7981495602@UPI-809617416195-NO REMARKS
18/04/06N Shivaraju1,000.00NEFT CR-IOBA0001519-N SHIVARAJU-SHIVA SHAKTHI VEDIKA-IOBAN18096601241
18/04/06Donor (00000030273259856)1,000.00UPI-00000030273259856-8464866854@YBL-809636422756-JAI SRI RAM
18/04/06Maguluri Devasrinivas (1866)500.00IMPS-809622118339-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-XXXXXXXXXXX1866-DHARMAMKOS
18/04/06Anonymous Donor300.00UPI-00000030837963570-9494548895@YBL-809636629989-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/05K Bhaskar (4390)2,000.00IMPS-809512397789-K BHASKAR-HDFC-XXXXXXXXXX4390-TR
18/04/04Y Kalpana2,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18094236115
18/04/04Anonymous Donor1,000.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-809419004715-NO REMARKS
18/04/04Madhu Sudhan Murthy (8404)1,000.00IMPS-809412823397-MADHU SUDHAN MURTHY-HDFC-XXXXXXXX8404-SHIVASHAKTI
18/04/04Bachala Ramesh (4926)500.00IMPS-809409168975-BACHALA RAMESH-HDFC-XXXXXXXX4926-RAMESH.CG
18/04/04Chollangi Hari Babu500.00NEFT CR-SBIN0016315-MR. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN818094934167
18/04/04Anonymous Donor500.0050100006493553 -TPT-HINDU DHARMA PRACHAR
18/04/04Medicharla Krishna500.00NEFT CR-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SAKTI-ANDBN18220051573
18/04/04Rama Krishna Rao Y200.00IMPS-809413924405-RAMA KRISHNA RAO Y-HDFC-XXXXXXXX2129-RAMKY
18/04/03Praveen Kumar Naga Aravapalli3,000.00IMPS-809307357247-PRAVEEN KUMAR NAGA A-HDFC-XXXXXX1444-TO SHIVASHAKTHI
18/04/03Anonymous Donor1,000.0003681140015786-TPT-1K APRIL18
18/04/03Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393-TPT-VENKAT
18/04/02Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-809214704042-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/04/02Praveen Kumar S1,116.0000131870001010 -TPT-PRAVEENKUMAR S
18/04/02Anonymous Donor600.00UPI-916010062213957-9160819046@YBL-809239739519-PAYMENT FROM PHONEPE
18/04/01Sahadev Kunapuli1,000.00UPI-000801009647-SAHADEVKUNAPULI@UPI-809122186656-MY HUMBLE DONATION
18/04/01Anonymous Donor1,000.0004921140011445 -TPT-DONATION
18/03/31Vaishu Vamsi Reddy101.00UPI-868410110012661-VAISHU.VAMSIREDDY@OKHDFCBANK-PAY-809017339645-DONATIONS FOR SHIVA SHAKTI
18/03/30Ch Vamsi100.00IMPS-808912231289-CH VAMSI-HDFC-XXXXXX1808-
18/03/29M Sriram5,000.00IMPS-808819057938-M SRIRAM-HDFC-XXXXXXXXXX2049-MB: TWRDS RANJIT ANNA
18/03/28Anonymous Donor5,001.0005121050078297 -TPT-SEVA
18/03/26Guraka Rakesh Kumar Reddy8,000.00NEFT CR-SCBL0036001-MR GURAKA RAKESH KUMAR REDDY-SHIVA SHAKTHI ADYATHMIKA CHAITANYA-LB36701803267637
18/03/26Lakshman Reddy Chinnam1,000.00NEFT CR-UTIB0000008-LAKSHMAN REDDY CHINNAM-SHIVA SHAKTHI-AXIR180851404405
18/03/25Kusampudi Rakesh Varma10,000.00IMPS-808410621196-KUSAMPUDI RAKESH VAR-HDFC-XXXXXXXX5970-INVESTMENT
18/03/25Anonymous Donor1,000.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-808436249149-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/24Machavaram Praveen Kumar2,000.00IMPS-808314577191-MACHAVARAM PRAVEENKU-HDFC-XXXXXXXX3183-RAKESH
18/03/23Guneswara Rao Mada1,500.00IMPS-808222377100-GUNESWARA RAO MADA-HDFC-XXXXXXXX2392-MB: DONTAION
18/03/22Venkateswarlu Vutukuri10,500.00NEFT CR-ICIC0SF0002-VENKATESWARLU VUTUKURI-SHIVASHAKTITRUST-1416377872
18/03/22Suresh Srinivasan5,000.00NEFT CR-CITI0000004-SURESH SRINIVASAN-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIK-CITIN18835949085
18/03/22Anonymous Donor2,000.00CASH DEP NAGAMALLITHO
18/03/22Anonymous Donor100.00UPI-00000057039525273-8374714477@SBI-808116224501-PAY TO ACCOUNT XXXXXX9646
18/03/21Ravi Kiran Muthineni10,011.00NEFT CR-ICIC0SF0002-RAVI KIRAN MUTHINENI-SHIVA SHAKTHI ORG-1416185943
18/03/21K Kanaka Shekar5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-K KANAKA SHEKAR-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1416186726
18/03/21Shriram Bhandari5,000.00IMPS-808018749999-SHRIRAM BHANDARI-HDFC-XXXXXXXX6197-INVESTMENT
18/03/21Ramki1,000.00UPI-00000031835342774-RAMKI0026-1@OKHDFCBANK-PAY-808015788714-I AM HINDU
18/03/21Vamsi Krishna Yadav1,000.00IMPS-808023523004-VAMSI KRISHNA YADAV -HDFC-XXXXXXXXXX5641-NULL
18/03/21Ranjith Kumar Vadiyala10.00NEFT CR-IBKL0NEFT01-RANJITH KUMAR VADIYALA-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA-180321I159004630
18/03/20Anonymous Donor500.00UPI-111010100071227-8121985911@PAYTM-807919958020-NA
18/03/20Maloth Santhosh300.00IMPS-807917555484-MR MALOTH SANTHOSH-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0190-MOBUA48505195
18/03/19Anonymous Donor100.00UPI-006001557837-9642714931@UPI-807813723426-NO REMARKS
18/03/16Anonymous Donor25,958.48INWSGD536@48.43 070318I049903495
18/03/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1411620163
18/03/14Domala Ramya300.00NEFT CR-UTIB0000030-DOMALA RAMYA-SHIVASHAKTHI-AXMB180738663180
18/03/13Anonymous Donor10,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/03/13Anonymous Donor10,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/03/12V Narsing Rao1,300.00IMPS-807112539009-V NARSING RAO-HDFC-XXXXXXXXXXX5972-NARSING VANGARI
18/03/12Venkatesh (50100114731393)500.0050100114731393 -TPT-JAI SHIVA SHAKTI
18/03/09N Sudheer Babu9,000.00NEFT CR-CITI0000004-N SUDHEER BABU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN18830411567
18/03/09Anonymous Donor1,116.00UPI-50100047114927-9160819046@YBL-806872710014-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/09Anonymous Donor200.0004921140011445 -TPT-MEMBERSHIP
18/03/08Anonymous Donor7,000.00CASH DEP KASIBUGGA
18/03/08Venkatesh (0085)5,116.00IMPS-806721158727-MR VENKATESH-HDFC-XXXXXXXXXXX0085-TRN
18/03/08Subramanyam P V2,000.00IMPS-806718139375-SUBRAMANYAM P V-HDFC-XXXXXXXXXX1445-DONATION
18/03/08N Sudheer Babu1,000.00NEFT CR-CITI0000004-N SUDHEER BABU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-CITIN18830209861
18/03/07Geetha N1,100.00IMPS-806617520644-GEETHA N-HDFC--TO SHIVASHAKTI SHIVASHAKTI
18/03/07Sunil Kumar Dudala1,000.00NEFT CR-ALLA0211975-MR. SUNIL KUMAR DUDALA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-ALLAH18066047681
18/03/06Pravvens IITK1,116.00UPI-00000010536197469-PRAVEENS.IITK@OKSBI-806500832539-DONATION
18/03/06Muddasani Reddy1,116.00NEFT CR-KKBK0000958-MUDDASANI REDDY-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA-KKBKH18065776880
18/03/06Anonymous Donor1,000.0050100006493553 -TPT-FOR DHARMA PRACHARAM
18/03/06Anonymous Donor501.00UPI-00000010031250610-9900095176@UPI-806508095421-DONATION
18/03/06Anonymous Donor500.00UPI-00000037283351474-9849547541@YBL-806507749342-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/06Anonymous Donor500.00UPI-328102010201825-9989899767@YBL-806584698911-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/06Anonymous Donor108.0050100109478405 -TPT-JAI SRI RAM
18/03/05Kotla Neelakanta Rao10,116.00NEFT CR-SBIN0015780-KOTLA NEELAKANTA RAO-SHIVASHAKTI ADHYATMITKA CHAITANYA-SBIN618064717368
18/03/05Anonymous Donor10,000.00CASH DEP MVP COLONY
18/03/05Anonymous Donor5,000.0050100006108672-TPT-FUND TO PROTECT DHARMAM
18/03/05Medicharla Krishna5,000.00NEFT CR-ANDB0002559-MEDICHARLA KRISHNA-SIVA SHAKTI-ANDBN18218935086
18/03/05Siva Kumar Karpurapu3,000.00NEFT CR-UTIB0001017-SIVA KUMAR KARPURAPU-HYD SIVA SHAKTHI-AXIR180645567440
18/03/05Anonymous Donor2,000.00CASH DEP SECUNDERABAD
18/03/05Anonymous Donor1,116.0006421330008055 -TPT-DONATION
18/03/05Sonovision1,000.00IMPS-806421625322-SONOVISION-HDFC-XXXXXXXXXXX6385-
18/03/05Anonymous Donor500.00UPI-711402010000440-9440243778@UPI-806422029344-NO REMARKS
18/03/05Aleti Narender Reddy500.00NEFT CR-KKBK0000958-ALETI NARENDER REDDY-SHIVASHAKTHI-KKBKH18064887924
18/03/04Anonymous Donor10,000.00UPI-00000020112623747-9705909001@UPI-806313242611-NO REMARKS
18/03/04Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-806314876856-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/03/04Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
18/03/04Addada V S Narayana1,500.00IMPS-806309010039-ADDADA V S NARAYANA-HDFC-XXXXXXXXXXX9281-
18/03/04Prabhakara Rao Gunn1,001.00IMPS-806314756388-PRABHAKARA RAO GUNN-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0630-MOBUA44738619
18/03/04Anonymous Donor1,000.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-806320456280-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/04Purushotham Ravada500.00IMPS-806313030912-PURUSHOTHAM RAVADA-HDFC-XXXXXX4552-
18/03/04Maguluri Devasrinivas (1866)500.00IMPS-806308581357-MAGULURI DEVASRINIVA-HDFC-XXXXXXXXXXX1866-DHARMORAKS
18/03/04Kaidala Nityanandam500.00UPI-00000062278783731-KAIDALANITYANANDAM@OKAXIS-806312189476-HINDU DHARMA PARIRAKSHANA
18/03/04Anonymous Donor300.00UPI-00000030837963570-9494548895@YBL-806308873719-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/04Anonymous Donor100.00UPI-604810310001646-9337723823@UPI-806319403535-MMM
18/03/03Anonymous Donor10,000.00UPI-0462000101023544-9246376888@UPI-806212719094-NO REMARKS
18/03/03Srinivasulu Pol5,000.00IMPS-806214540226-MR SRINIVASULU POL-HDFC-XXXXXXXXXXXXX6567-MOBUA44540870
18/03/03Y Kalpana2,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18062014874
18/03/03Chollangi Hari Babu500.00NEFT CR-SBIN0016315-MR. CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN518062501258
18/03/02Sonovision2,000.00IMPS-806115551543-SONOVISION-HDFC-XXXXXXXXXXX6385-
18/03/02Tenneti Vijay Shankar1,500.00UPI-00000062005161462-TENNETIVIJAYSHANKAR@SBI-806120414690-VIJAY SHANKAR TENNETI
18/03/02Vasireddy Subhash1,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-VASIREDDY SUBHASH-SHIVA SHAKTI-1403431485
18/03/02Venkata Kishore Podili1,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-VENKATA SESHAGIRI RAO ANUMALASETTY-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIK-1403165014
18/03/02D DurgaPrasad500.00UPI-00000031925355635-DDURGAPRASAD1993@OKAXIS-806118509500-FUNDING
18/03/02Anonymous Donor300.00UPI-50100161050725-9620920354@UPI-806116379725-HIND
18/03/02Palagummi Siva Nage201.00IMPS-806119005534-PALAGUMMI SIVA NAGE-HDFC-XXXXXXXX6272-
18/03/01Sirimalla Naveen5,116.00IMPS-806020387060-SIRIMALLA NAVEEN-HDFC-XXXXXXXXXXX2468-
18/03/01Sahadev Kunapuli1,000.00UPI-000801009647-SAHADEVKUNAPULI@UPI-806009606795-NO REMARKS
18/03/01Anonymous Donor1,000.00UPI-50100142467871-9652569795@YBL-806030810021-PAYMENT FROM PHONEPE
18/03/01Anonymous Donor100.00UPI-00000037296083633-7989943043@UPI-806023147595-NO REMARKS
18/02/27Anonymous Donor5,000.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
18/02/26Siva Rama Krishna Prasad Adusumilli10,011.00NEFT CR-ICIC0SF0002-SIVA RAMA KRISHNA PRASAD ADUSUMILLI-JT--SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-1399861540
18/02/26Chalapathirao T (4681)116.00IMPS-805714349080-CHALAPATHIRAO T-HDFC-XXXXXXXX4681-TOSHIVASHAKTI
18/02/23Domala Ramya300.00NEFT CR-UTIB0000030-DOMALA RAMYA-SHIVASHAKTHI-AXMB180542479851
18/02/22Srinivas (0101)500.00IMPS-805311015743-SRINIVAS-HDFC-XXXXXXXXXXXXXXX0101-
18/02/22Srinivas (0101)1.00IMPS-805311015551-SRINIVAS GGGG-HDFC-XXXXXXXXXXXXXXX0101-
18/02/19Sai Babu Puppala3,000.00NEFT CR-UTIB0000369-SAI BABU PUPPALA-SHIVA SHAKTI-AXMB180501349500
18/02/18Anonymous Donor300.00UPI-00000034146149986-9553416122@YBL-804939719129-PAYMENT FROM PHONEPE
18/02/17Nagaraj7,500.0008331140009991 -TPT-NAGARAJ
18/02/17Viswakanth Bhagavath1,116.00NEFT CR-SYNB0004459-VISWAKANTH BHAGAVATH-SHIVA SHAKIT ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIKA-P18021789540434
18/02/17K Rambabu30.00IMPS-804812085964-K RAMBABU-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0201-FRIEND
18/02/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1393212558
18/02/14Arjun Agrawal5,000.00IMPS-804517204371-ARJUN AGRAWAL-HDFC-XXXXXX0063-MB SHIVA SHAKTI
18/02/14Anonymous Donor1,300.00CASH DEP M G ROAD WAR
18/02/14Koppuravuri Narasimha Rao1,000.00FT - CR - 22591740000619 - KOPPURAVURI NARASIMHA RAO
18/02/13S S Cool Solutions500.00IMPS-804408050308-S S COOL SOLUTIONS-HDFC-XXXXXXXXXXXX1143-SHIVSHAKTI
18/02/12Durga Bandaru10,000.00NEFT CR-KKBK0000958-DURGA BANDARU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA V-KKBKH18043691753
18/02/12Anonymous Donor5,116.00CASH DEP TIRUPATHI
18/02/12V Narsing Rao1,000.00IMPS-804309202003-V NARSING RAO-HDFC-XXXXXXXXXXX5972-DONATE
18/02/12Chollangi Hari Babu500.00NEFT CR-SBIN0016315-MR CHOLLANGI HARI BABU-SIVASHAKTHI-SBIN618043788967
18/02/11Anonymous Donor1,000.0004921140011445 -TPT-DHARMO RAKSHATHI RAK
18/02/11Lanka Sitaram516.00UPI-004801519250-LANKA.SITARAM@OKICICI-804213114784-KARUNAKARSUGGUNA
18/02/10Sirimalla Naveen2,700.00IMPS-804119894233-SIRIMALLA NAVEEN-HDFC-XXXXXXXXXXX2468-
18/02/10Ramineni Srinivasa R2,000.00IMPS-804113793495-RAMINENI SRINIVASA R-HDFC-XXXXXXXXXXX9935-
18/02/10Srilalitha1,500.00UPI-148010031128-VVSSP@DENABANK-804116524243-FOR UPKEEP OF DHARMA SRILALITHA
18/02/10Appalaraju Konni1,116.00IMPS-804116168492-APPALARAJU KONNI-HDFC-XXXXXXXX2489-PRUDVIRAJ HINDU
18/02/09M Tirumala Reddy10,000.00NEFT CR-CNRB0009999-M TIRUMALAREDDY-SHIVA SHAKTHI-P18020916406296
18/02/09Subbarao Kunisetty1,111.00UPI-50100055343362-SUBBARAOKUNISETTY@OKHDFCBANK-PAY-804004743664-UPI
18/02/09Raja Ramesh Reddy Ko1,000.00IMPS-804011329152-RAJA RAMESH REDDY KO-HDFC-XXXXXX2448-DONATION FROM http://WWW.FREEGURUKUL.ORG
18/02/09Sudharshan Badala500.00IMPS-804009146314-SUDHARSHAN BADALA-HDFC-XXXXXXXXXXXX2144-SRI
18/02/09Anonymous Donor500.00UPI-00000036549298416-9429374666@YBL-804006686261-PAYMENT FROM PHONEPE
18/02/09Anonymous Donor300.00UPI-00000030837963570-9494548895@YBL-804036688600-PAYMENT FROM PHONEPE
18/02/09K Srinivas Medical300.00IMPS-804019469169-K SRINIVAS MEDICAL-HDFC--SHIVA SHAKTHI
18/02/08Kota Malleswara10,000.00IMPS-803922628125-MR KOTA MALLESWARA-HDFC-XXXXXXXXXXXXX4181-MOBUA39842998
18/02/08Ravi Babu Bhavanari10,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-RAVI BABU BHAVANARI-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-1389497462
18/02/08Sahadev Kunapuli1,116.00UPI-000801009647-SAHADEVKUNAPULI@UPI-803922728784-DONATION SAHADEV KUNAPULI
18/02/08Kodithala Shiva Kuma485.00IMPS-803922574079-KODITHALA SHIVA KUMA-HDFC-XXXXXX9256-COMMENTS
18/02/08Maloth Santhosh300.00IMPS-803914530132-MR MALOTH SANTHOSH-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0190-MOBUA39757257
18/02/07K Raghavendra10,000.00NEFT CR-UTIB0000244-K RAGHAVENDRA-SHIVA SHAKTI ACV-AXMB180388235607
18/02/06Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-803709822911-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
18/02/06Madapu Rama Krishna500.00NEFT CR-IDIB000B027-MADAPU RAMA KRISHNA-SHIVA SHAKTI-IDIBH18037189579
18/02/05Seemakurthi Kumar2,000.00IMPS-803614926585-SEEMAKURTHIKUMAR-HDFC-XXXXXXXXXXX8542-KUMAR
18/02/05Y Kalpana2,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18036802171
18/02/05Anonymous Donor2,000.00CASH DEP GUNTUR
18/02/03Venkata Kishore Podili1,000.00IMPS-803418171271-VENKATA KISHORE PODI-HDFC-XXXXXXXX1626-FEB-MAR AMOUNT
18/02/03Kondababu Medida1,000.00IMPS-803413636706-KONDABABU MEDIDA-HDFC-XXXXXXXXXXX0080-
18/02/03Deva Srinivas M500.00IMPS-803420731017-MR DEVA SRINIVAS M-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0032-MOBUA38561115
18/02/01Ravi Kiran Muthineni10,001.00NEFT CR-ICIC0SF0002-RAVI KIRAN MUTHINENI-SHIVA SHAKTHI ORG-1383641366
18/02/01Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
18/01/31B Chandrudu Naik116.00UPI-00000030902592895-MRBCHANDRUDUNAIK@UPI-803109012234-NO REMARKS
18/01/27Anonymous Donor100.00UPI-00000030930464870-9985179601@UPI-802716749221-NO REMARKS
18/01/24Ravi Kiran Muthineni101.00NEFT CR-ICIC0SF0002-RAVI KIRAN MUTHINENI-SHIVA SHAKTHI ORG-1378914842
18/01/17Anonymous Donor2,500.0005121530007150 -TPT-JAN DONATION
18/01/17Vision Engineering Indust1,000.00NEFT CR-ORBC0101153-IBUSER-VISION ENGINEERING INDUST-SHIVA SHAKTI-SAA51989843
18/01/15Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1373251802
18/01/12Anonymous Donor1,000.00FT18014080643089
18/01/11Anonymous Donor500.0050100196790619-TPT-MONTHLY DONATION
18/01/11Domala Ramya400.00NEFT CR-KKBK0000958-DOMALA RAMYA-SHIVASHAKTHI-KKBKH18011849023
18/01/10Deva Srinivas M500.00IMPS-801007553309-MR DEVA SRINIVAS M-HDFC-XXXXXXXXXXXXX0032-MOBUA33769345
18/01/09Kondababu Medida1,000.00IMPS-800917410952-KONDABABU MEDIDA-HDFC-XXXXXXXXXXX0080-
18/01/08Anonymous Donor1,500.0005451610471138 -TPT-AMOUNT
18/01/06Anonymous Donor500.0019901000015914 -TPT-CONTRIBUTION
18/01/04Madapu Rama Krishna500.00NEFT CR-IDIB000B027-MADAPU RAMA KRISHNA-SHIVA SHAKTI-IDIBH18004469732
18/01/04Anonymous Donor100.00UPI-057610100091036-8886929774@YBL-800446880833-DONATION
18/01/03Y Kalpana2,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH18003010167
18/01/02Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
18/01/01Anonymous Donor5,000.0050100217252242 NET BANKING SI -CHANDA
18/01/01Shashi G M Kiran3,000.00IMPS-800115378351-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
17/12/22Anonymous Donor1,000.00CASH DEP ADONI
17/12/20Nagaraju Vankadaru1,116.00NEFT CR-IBKL0001795-NAGARAJU VANKADARU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITANYA-IBKL171220904658
17/12/20Rachuru Raghava Viswanath1,000.00NEFT CR-ANDB0001379-RACHURU RAGHAVA VISWANATH-SIVASAKTI-ANDBN17215601475
17/12/19Anonymous Donor5,000.0050100068656582 -TPT-5K
17/12/16Dr Mantena Suryanarayana Raju49,800.00NEFT CR-SBIN0011665-DR MANTENA SURYANARAYANA RAJU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN217350416866
17/12/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1352931949
17/12/14Dr Mantena Suryanarayana Raju200.00NEFT CR-SBIN0011665-DR MANTENA SURYANARAYANA RAJU-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA-SBIN917348622349
17/12/13Anonymous Donor2,000.0005121530007150 -TPT-DEC 2017
17/12/13Venkata Kishore Podili500.00NEFT CR-ICIC0SF0002-VENKATA KISHORE PODILI-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA VEDIK-1352672060
17/12/13Domala Ramya300.00NEFT CR-KKBK0000958-DOMALA RAMYA-SHIVASHAKTHI-KKBKH17347836399
17/12/10Jasthi Shivaram100.00IMPS-734413858961-MR JASTHI SHIVARAM-HDFC-XXXXXXXXXXXXX3158-INETIMPS00042662784
17/12/05Shashi G M Kiran2,500.00IMPS-733915556659-SHASHI G M KIRAN-HDFC-XXXXXXXX6636-FROMNIMITTEKAM
17/12/04Y Kalpana2,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH17338333425
17/12/04Anonymous Donor2,000.0050100113074390-TPT-TR
17/12/04Madapu Rama Krishna500.00NEFT CR-IDIB000B027-MADAPU RAMA KRISHNA-SHIVA SHAKTI-IDIBH17338369381
17/12/03Suresh Kumar Boyapat10,000.00IMPS-733720932321-SURESH KUMAR BOYAPAT-HDFC-XXXXXX1813-TO SIVASAKTHI
17/12/01Anonymous Donor5,000.0050100217252242 NET BANKING SI -CHANDA
17/11/29HareRam50,000.0050100217252242 -TPT-HARERAM
17/11/28M Tirumala Reddy10,000.00NEFT CR-CNRB0009999-M TIRUMALAREDDY-SHIVA SHAKTHI-P17112845411597
17/11/22Anonymous Donor100,000.00CASH DEP BALANAGAR
17/11/15Anonymous Donor5,000.0050100217252242 -TPT-CHANDA
17/11/15Sobhan Babu Duggiral1.00IMPS-731918364986-SOBHAN BABU DUGGIRAL-HDFC-XXXXXXXXXXX4511-
17/11/14Malladi Srinivasa Sastry5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-MALLADI SRINIVASA SASTRY-SHIVASHAKTHI-1333055144
17/11/13Lolla Soma Sekhar100.00NEFT CR-UTIB0003033-LOLLA SOMA SEKHAR-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA-AXIR173174827690
17/11/09Laxmi Narasimha Rao Yanamandra5,000.00NEFT CR-ICIC0SF0002-LAXMI NARASIMHA RAO YANAMANDRA-SHIVA SHAKTI ADHYATMIKA CHAITHANYA VEDIK-1329819328
17/11/09Chikke Gowda Hariprasad100.00IMPS-731320770729-CHIKKE GOWDA HARIPRA-HDFC-XXXXXXXXXXXX2301-NA
17/11/07Anonymous Donor2,500.00CHQ DEP - HYDERABAD - MICR - 12 - BANK H
17/11/04Y Kalpana2,000.00NEFT CR-PUNB0068700-Y KALPANA-SHIVA SHAKTI-PUNBH17308172407
17/11/01Anonymous Donor2,000.0050100113074390 -TPT-TR
17/10/29Anonymous Donor501.00UPI-564410110000053-9052588848@UPI-730217818692-NO REMARKS
17/10/27Vempati Pedaankara1,116.00IMPS-730011933833-VEMPATIPEDAANKARA-HDFC-XXXXXXXXXXX3077-VP_ANKA_RAO
17/10/27Anonymous Donor400.00IMPS-730013044153-SEEK-HDFC-XXXXXXXXXXXXX2605-HINDU
17/10/26Anonymous Donor10.00IMPS-729911173574-SEEK-HDFC-XXXXXXXXXXXXX2605-HIDU
17/10/23Madhana Mastanrao1,116.00IMPS-729614750134-MADHANA MASTANRAO-HDFC-XXXXXXXXXX7754-MISCELLANEOUS
17/10/19I Love Hindus2,000.0000041000190253 -TPT-I LOVE HINDUS
17/10/18Sriranga Sayi Abbaraju3,000.00NEFT CR-SBIN0016296-MR SRIRANGA SAYI ABBARAJU-SHIVA SHAKTHI ADHYATMIKA CHAITANYA-SBIN417291648783
17/10/18Anonymous Donor1,000.00UPI-2609101010274-9912090712@YBL-729144786922-PAYMENT FROM PHONEPE
17/10/17Anonymous Donor1,000.00IMPS-729021913722-TESTUASE-HDFC-XXXXXXXXXXXXX3269-MOBUA20076548
17/10/17Anonymous Donor500.00IMPS-729015810876-TESTUASE-HDFC-XXXXXXXXXXXXX1276-MOBUA20015382
17/10/17Anonymous Donor500.00NEFT CR-ICIC0000104-RELIANCE PAYMENT SOLUTIONS LTD-HDFC BANK-CMS682891426
17/10/17Padmanabhuni500.00IMPS-729017489660-PADMANABHUNI-HDFC-XXXXXX4556-
17/10/17Domala Ramya300.00NEFT CR-KKBK0000958-DOMALA RAMYA-SHIVASHAKTHI-KKBKH17290876947
17/09/17Karunakar Sugguna5,116.00First deposit

విరాళాల గురుంచి తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

శివశక్తి సంస్థ విరాళాలు ఎందుకు సేకరిస్తుంది?
ఇది స్వచ్చందంగా చేతులు కలిపిన యువకుల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సంస్థ. ఏ కార్యక్రమం చేపట్టాలన్నా, లఘుచిత్రాలు రికార్డు చేయాలన్నా నిధులు అవసరం.

శివశక్తి విరాళాలు ఎలా ఖర్చు పెడుతుంది?
మీరు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయి నిస్సందేహంగా ధర్మం కోసమే ఖర్చు పెట్టబడుతుంది. జిల్లాల వారీగా కార్యాచరణ సంఘాలను తయారు చేయడానికి,  కార్యక్రమాలను విస్తరించడానికి, కార్యక్రమ ఖర్చులు, ప్రయాణ ఖర్చులు, సెల్ ఫోన్ ఖర్చులు, గౌరవ వేతనాలు, ఉద్యోగుల వేతనాలు మరియు ఇంకా ఏదైనా ధర్మం కోసం ఉపయోగపడే ఖర్చు లాంటివి.

శివశక్తి ఎలాంటి పారదర్శకత పాటిస్తుంది?
ప్రతి లావాదేవీ బ్యాంకు ద్వారా జరిపే విధానం ఉంది. విరాళాల వివరాలు ఈ వెబ్ సైట్ లో అందించ బడతాయి. ప్రతి ఆర్ధిక సంవత్సరం పన్ను నమోదు పత్రం కూడా website లో పొందు పరచబడుతుంది.