జై శ్రీరాం జై శివశక్తి నినాదాలతో గొర్రెలను తరిమికొట్టిన శివశక్తి కాకినాడ సూర్యపేట హిందూ వీరులు