నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడా పక్కనే గల తక్కెళ్ళపాడ్ గ్రామంలో అనుమతిలేని అన్యమత ప్రచారాన్ని అడ్డుకొని తిరిగి పంపించిన శివశక్తి సబ్యులు వెంకన్న గారు