లక్ష దీపోత్సవం సందర్బంగా   మైదుకూరు సభలో కరుణాకర్ గారి ప్రసంగం