హిందూధర్మంపై జరుగుతున్న దాడిని రాజ్యాంగ బద్దంగా ఎదుర్కునే మార్గం చూపిస్తున్న శివశక్తి ని ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి కావలసిన ప్రచార చిత్రాలు మరియు సందేశాలను ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.శివశక్తి అధికార చిహ్నం.
WhatsApp సంఘం చిహ్నం.

తెలుపు రేఖ క్రింద మీ సంఘం యొక్క నామం చేర్చుకోగలరు
విజయదశమి (దసరా)