మత ప్రచారం

మత ప్రచారాలకు సంబందించిన వ్యాసాలు.

 

మతమాఫీయాని అడ్డుకున్న పెద్దాపురం గ్రామ శివశక్తి

https://youtu.be/pooZ-TM_Os0   మతమాఫీయాని అడ్డుకున్న పెద్దాపురం గ్రామ శివశక్తి

By | మార్చి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

సనాతన ధర్మం గురుంచి,అక్రమ మత ప్రచారాల గూర్చి అద్భుతమైన ప్రసంగం

https://youtu.be/MKrU2FDgFGg   సనాతన ధర్మం గురుంచి,అక్రమ మత ప్రచారాల గూర్చి అద్భుతమైన ప్రసంగం  

By | మార్చి 5th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

విదేశీ మత ప్రచారకులనుతరిమికొట్టిన శివశక్తి

https://youtu.be/OyX-C7xFHs4   విదేశీ మత ప్రచారకులనుతరిమికొట్టిన శివశక్తి  

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

మారుమూల పల్లె ప్రాంతాల్లో సైతం అక్రమ మతప్రచారాలని తిప్పికొడుతున్న శివశక్తి!

https://youtu.be/1gDfGcQSJTo మారుమూల పల్లె ప్రాంతాల్లో సైతం అక్రమ మతప్రచారాలని తిప్పికొడుతున్న శివశక్తి!

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

తప్పక చూడండి అక్రమ మత ప్రచారకులపై విజృంభించిన గుంటూరు శివశక్తి!

https://youtu.be/aRYUrPDpcU0 తప్పక చూడండి అక్రమ మత ప్రచారకులపై విజృంభించిన గుంటూరు శివశక్తి!  

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

దొరక్క దొరక్క శివశక్తి సింహలకే దొరుకుతారేమిరా! మనోడి మాటలకే గుండె హడలిపోయి ఉంటది !

https://youtu.be/ughBg8nrbqc   దొరక్క దొరక్క శివశక్తి సింహలకే దొరుకుతారేమిరా! మనోడి మాటలకే గుండె హడలిపోయి ఉంటది !

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments