మత ప్రచారం

మత ప్రచారాలకు సంబందించిన వ్యాసాలు.

 

తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరం మండలం కోరుమిల్లి గ్రామం లో మత ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన శివశక్తి !!

https://youtu.be/4SwFTx4ghAQ   తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరం మండలం కోరుమిల్లి గ్రామం లో మత ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన శివశక్తి !!

By | మార్చి 2nd, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మత ప్రచారకులకు చెమటలు పట్టించిన శివశక్తి మరియు గ్రామ సభ్యులు

https://youtu.be/QXk1v_Apd08   తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మత ప్రచారకులకు చెమటలు పట్టించిన శివశక్తి మరియు గ్రామ సభ్యులు

By | ఫిబ్రవరి 13th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

క్రైస్తవ మాఫీయాకి ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న శివశక్తి ప్రస్థానం

https://youtu.be/9QzHPvYasnI క్రైస్తవ మాఫీయాకి ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న శివశక్తి ప్రస్థానం  

By | ఫిబ్రవరి 11th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

హిందూ దేవతలను దూషించిన వ్యక్తికి బుద్ధి చెప్పి క్షమాపణ చెప్పించిన తాడేపల్లి మండల శివశక్తి.

https://youtu.be/Y19AgP9DaI8   హిందూ దేవతలను దూషించిన వ్యక్తికి బుద్ధి చెప్పి క్షమాపణ చెప్పించిన తాడేపల్లి మండల శివశక్తి.

By | ఫిబ్రవరి 7th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

కులుకుతున్న కంచర-హిందువులు — కాలుస్తున్న క్రైస్తవ మాఫియా

https://youtu.be/q_48GVCc864   కులుకుతున్న కంచర-హిందువులు -- కాలుస్తున్న క్రైస్తవ మాఫియా

By | ఫిబ్రవరి 7th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

గుంటూరులో ఇంటింట మతప్రచారం చేస్తున్న క్రైస్తవ మాఫియాను అడ్డుకున్న శివశక్తి

https://youtu.be/KkA3ZYcfD-s   గుంటూరులో ఇంటింట మతప్రచారం చేస్తున్న క్రైస్తవ మాఫియాను అడ్డుకున్న శివశక్తి  

By | ఫిబ్రవరి 1st, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments