మత ప్రచారం

మత ప్రచారాలకు సంబందించిన వ్యాసాలు.

 

కృష్ణానది పుష్కరఘాట్ వద్ద బాప్టిజం అడ్డుకున్న శివశక్తి

https://youtu.be/l82LNl_aaVM కృష్ణానది పుష్కరఘాట్ వద్ద బాప్టిజం అడ్డుకున్న శివశక్తి

By | ఫిబ్రవరి 1st, 2019|Categories: మత ప్రచారం, మత విశ్వాసం|0 Comments

అక్రమ మత మార్పిడిల పాలిటీ యమపాశం శివశక్తి కరుణాకర్ పుస్తకాలు …

https://youtu.be/0vWIdE8f3eo   అక్రమ మత మార్పిడిల పాలిటీ యమపాశం శివశక్తి కరుణాకర్ పుస్తకాలు ...

By | జనవరి 18th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

శ్రీకాకుళం ఒరిస్సా బోర్డర్ లో వున్న గిరిజన ప్రాంతాల్లో మత ప్రచారం అడ్డుకున్న గిరి పుత్రులు

https://youtu.be/Kko-n0A7_5E   శ్రీకాకుళం ఒరిస్సా బోర్డర్ లో వున్న గిరిజన ప్రాంతాల్లో మత ప్రచారం అడ్డుకున్న గిరి పుత్రులు

By | జనవరి 16th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

విజయవాడ డీ మార్ట్ ఎదురుగా పర్మిషన్ లేని మత ప్రచారాన్ని అడ్డుకున్న శివశక్తి సబ్యులు

https://youtu.be/w3ZvKVAW3cI   విజయవాడ డీ మార్ట్ ఎదురుగా పర్మిషన్ లేని మత ప్రచారాన్ని అడ్డుకున్న శివశక్తి సబ్యులు

By | జనవరి 16th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments

జైశ్రీరామ్ విజయవాడ శివశక్తి అద్భుత ఘనవిజయం గొర్రెలను తరిమికొట్టిన శివశక్తి సభ్యులు స్వామి హరి గారు

https://youtu.be/4uZaoI89DH0   జైశ్రీరామ్ విజయవాడ శివశక్తి అద్భుత ఘనవిజయం గొర్రెలను తరిమికొట్టిన శివశక్తి సభ్యులు స్వామి హరి గారు

By | జనవరి 16th, 2019|Categories: మత ప్రచారం|0 Comments