శివశక్తి జిల్లా అధ్యక్షుల వివరాలు:

ఆంధ్రప్రదేశ్:

విజయనగరంరమేష్ బాబు9912 983 485
విశాఖ పట్టణంశ్రీనివాస్9948 618 919
తూర్పు గోదావరిఅరిగేళ్ల రామకృష్ణ9912 767 676
పశ్చిమ గోదావరిసలాది నరేష్9848 622 482
కృష్ణాశివ9393 579 665
గుంటూరుసెడింబి ప్రసాద్9246 730 838
నెల్లూరుడాన్వి శ్రీనివాస్9441 795 287
కడపకిరణ్ కుమార్9885 039 494
కర్నూల్లక్ష్మణ్9502 226 000
అనంతపురంమారెన్న9703 885 995

తెలంగాణా:

వరంగల్శ్రీధర్ చారి8121 212 423
మహబూబ్ నగర్లావణ్య కాంత్9848 742 856
ఖమ్మంశివకృష్ణ8187 815 251
నల్గొండగోపినాధ్9866 285 998