విజయ్ కుమార్

బెంబేలెత్తిపోతున్న బైబిల్ బోధకులు

By | జూలై 26th, 2017|Categories: మత విశ్వాసం|Tags: , , , |

హిందూమత గ్రంధాలలో లేని అర్ధాలు పుట్టించి, ఉన్న విషయాలను వక్రీకరించి క్రైస్తవమత ప్రచారకులు తమకనుకూలంగా ప్రచారాలు జరుపుతున్న ఈ కాలంలో, బైబిల్ లో ఉన్న విషయాలను ప్రస్తావిస్తూ ఒక మాజీ క్రైస్తవుడు వ్రాసిన "బైబిల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు" అనే పుస్తకంపై చర్చకు ఆహ్వానిస్తే, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రముఖ క్రైస్తవ సంస్థలమని చెప్పుకుంటున్న వారి స్పందన ఎలాఉందో చూడండి. "బైబిల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు" పుస్తకం [...]

బైబిల్ లో ఉన్న నమ్మలేని నిజాలను వివరించిన కరుణాకర్ సుగ్గున – 2 వ భాగం

By | ఏప్రిల్ 1st, 2017|Categories: వీడియోలు|Tags: , |

వి. పి. రెడ్డి  గారి వాదనకు నా సమాధానం.