వి.పి. రెడ్డి

బెంబేలెత్తిపోతున్న బైబిల్ బోధకులు

By | జూలై 26th, 2017|Categories: మత విశ్వాసం|Tags: , , , |

హిందూమత గ్రంధాలలో లేని అర్ధాలు పుట్టించి, ఉన్న విషయాలను వక్రీకరించి క్రైస్తవమత ప్రచారకులు తమకనుకూలంగా ప్రచారాలు జరుపుతున్న ఈ కాలంలో, బైబిల్ లో ఉన్న విషయాలను ప్రస్తావిస్తూ ఒక మాజీ క్రైస్తవుడు వ్రాసిన "బైబిల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు" అనే పుస్తకంపై చర్చకు ఆహ్వానిస్తే, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రముఖ క్రైస్తవ సంస్థలమని చెప్పుకుంటున్న వారి స్పందన ఎలాఉందో చూడండి. "బైబిల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు" పుస్తకం [...]

బైబిల్ లో ఉన్న నమ్మలేని నిజాలను వివరించిన కరుణాకర్ సుగ్గున – 2 వ భాగం

By | ఏప్రిల్ 1st, 2017|Categories: వీడియోలు|Tags: , |

వి. పి. రెడ్డి  గారి వాదనకు నా సమాధానం.

బైబిల్ లో ఉన్న నమ్మలేని నిజాలను వివరించిన కరుణాకర్ సుగ్గున – 1 వ భాగం

By | మార్చి 15th, 2017|Categories: వీడియోలు|Tags: |

వి.పి. రెడ్డిగారి దుమ్ముదులిపే కార్యక్రమం.  మొదటి భాగం.

బాల్య వివాహాలకు కారణం ఎవరు? తండ్రి – కుమార్తెల వివాహం అంగీకరించిన ఆటవిక సమాజం ఎవరిది?

By | మార్చి 5th, 2017|Categories: వీడియోలు|Tags: |

ఓ వెర్రి వి.పి. రెడ్డిగారు, బాల్య వివాహాలకు కారణం ఎవరో,  తండ్రి - కుమార్తెల వివాహన్ని అంగీకరించిన ఆటవిక సమాజం ఎవరిదో, కొదమసింహం కరుణాకర్ చెబుతారు కొంచం వినండి.