🔸ఆలయాన్ని అపవిత్రం చేసిన వారిపై దైవాగ్రహం..!
🔸రక్తం కక్కి చచ్చిపోయిన ఉన్మాది..!
🔸దెబ్బకి పోలీసులకు లొంగిపోయిన మతోన్మాదులు..!