నక్సల్స్ ఘాతుకానికి జవానుల కుటుంబాల్లో విషాద ఛాయలు…
కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న కథనాలు..