వీడియోలు

శివ శక్తి సంస్త కార్యక్రమాలకు సంబందించిన వీడియోలు

 

క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు మీ ఇంట్లో చొరబడుతున్నారా

https://youtu.be/y7l4Vp7Koi8   క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు మీ ఇంట్లో చొరబడుతున్నారా

By | జూన్ 18th, 2019|Categories: వీడియోలు|3 వ్యాఖ్యలు

మలీకిపురం గోహత్యకి సంబదించి అసలు వాస్తవాలు,స్వధర్మ వీరులు చేస్తున్న అబద్దపు ప్రచారాలకు చెంపపెట్టు

https://youtu.be/EMzQTdaa1Us   మలీకిపురం గోహత్యకి సంబదించి అసలు వాస్తవాలు,స్వధర్మ వీరులు చేస్తున్న అబద్దపు ప్రచారాలకు చెంపపెట్టు

By | మే 13th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

ప్రశ్నించడంలో తప్పులేదు , గొర్రెలను ఎదుర్కొన్న తూగో శివశక్తి

https://youtu.be/QwsuFlIHMlE ప్రశ్నించడంలో తప్పులేదు , గొర్రెలను ఎదుర్కొన్న తూగో శివశక్తి  

By | మే 13th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

జై శ్రీరాం జై శివశక్తి నినాదాలతో గొర్రెలను తరిమికొట్టిన శివశక్తి కాకినాడ సూర్యపేట హిందూ వీరులు

https://youtu.be/P4Oig3gahhM   జై శ్రీరాం జై శివశక్తి నినాదాలతో గొర్రెలను తరిమికొట్టిన శివశక్తి కాకినాడ సూర్యపేట హిందూ వీరులు

By | మే 13th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

ఎవ్వరికి దొరికిన పర్లేదు శివశక్తి కి దొరకొద్దూ

https://youtu.be/M1Fd_RtnFo0   ఎవ్వరికి దొరికిన పర్లేదు శివశక్తి కి దొరకొద్దూ

By | మే 13th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments