వీడియోలు

శివ శక్తి సంస్త కార్యక్రమాలకు సంబందించిన వీడియోలు

 

శివశక్తి దెబ్బకి క్రైస్తవ సభలను ఆ ఊరిలో నిషేధం విధించారు

https://youtu.be/76fHikxR87A   శివశక్తి దెబ్బకి క్రైస్తవ సభలను ఆ ఊరిలో నిషేధం విధించారు

By | ఏప్రిల్ 19th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

పా. విజయ్ కుమార్ తో బైబిల్ రామాయణాల ప్రకారం దేవుడు ఏసా? రాముడా? డిబేట్ అగ్రిమెంట్ LIVE

https://youtu.be/FEFQr9W5MQw     పా. విజయ్ కుమార్ తో బైబిల్ రామాయణాల ప్రకారం దేవుడు ఏసా? రాముడా? డిబేట్ అగ్రిమెంట్ LIVE

By | మార్చి 28th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల భగవద్గీతలు రెండువందల కాషాయపు జెండాల వితరణ

https://youtu.be/fvdhIO4lei0       ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల భగవద్గీతలు రెండువందల కాషాయపు జెండాల వితరణ

By | మార్చి 28th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

శివశక్తి దెబ్బకి ,సర్దుకొని వెళ్లిపోయిన అక్రమ మతప్రచార మాఫియా

https://youtu.be/5FMHDOR0e58       శివశక్తి దెబ్బకి ,సర్దుకొని వెళ్లిపోయిన అక్రమ మతప్రచార మాఫియా

By | మార్చి 28th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments