వీడియోలు

శివ శక్తి సంస్త కార్యక్రమాలకు సంబందించిన వీడియోలు

 

మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి పోస్టల్ పంపిణీ కార్యక్రమం

https://youtu.be/-Wy6z8SQgjo       మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి పోస్టల్ పంపిణీ కార్యక్రమం

By | మార్చి 28th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments

హిందూ ఐక్యత మరియు ధర్మ ప్రచారం ,అవగాహన ర్యాలీ

https://youtu.be/xgVECDZMtaE           హిందూ ఐక్యత మరియు ధర్మ ప్రచారం ,అవగాహన ర్యాలీ        

By | మార్చి 28th, 2019|Categories: వీడియోలు|0 Comments