వీడియో విశ్లేషణలు

వివిధ వీడియోల విశ్లేషణలు

 

404, 2020

శివశక్తి నుండి రెండువందల మంది నిరుపేదలు, నిరాశ్రయులకు భోజన వితరణ

By | ఏప్రిల్ 4th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/Tcu0rD2Ljyo   శివశక్తి నుండి రెండువందల మంది నిరుపేదలు, నిరాశ్రయులకు భోజన వితరణ

404, 2020

మనుషులు ఇలా కూడా ఉంటారా? ఈ విషయం వింటే దిమ్మ తిరుగుద్ది

By | ఏప్రిల్ 4th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/_Ebv35GLeuE   మనుషులు ఇలా కూడా ఉంటారా? ఈ విషయం వింటే దిమ్మ తిరుగుద్ది

404, 2020

కర్ఫ్యూ పై కరుణాకర్ సుగ్గున గారి స్పందన

By | ఏప్రిల్ 4th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/V80rFZVfeZk   కర్ఫ్యూ పై కరుణాకర్ సుగ్గున గారి స్పందన  

404, 2020

ఐరోపా దేశాల్లో క్రైస్తవం పతనం

By | ఏప్రిల్ 4th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/R34k23XlOZI   ఐరోపా దేశాల్లో క్రైస్తవం పతనం ఎలా అయ్యింది.‌ ఆధారాలు: https://news.gallup.com/poll/248837/c... https://news.gallup.com/poll/1690/Rel... https://www.givinginstitute.org/page/... https://factsandtrends.net/2018/01/16... (New York Times referred this: https://www.nytimes.com/2016/11/06/gi...) https://www.churchofengland.org/more/...