వీడియో విశ్లేషణలు

వివిధ వీడియోల విశ్లేషణలు

 

2305, 2020

ఎవరిది నిస్వార్ధ సేవ మదర్ థెరిస్సాద? లేక?

By | మే 23rd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/ZswHCwb-2iw   ఎవరిది నిస్వార్ధ సేవ మదర్ థెరిస్సాద? లేక?

1505, 2020

లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు ఆహార పంపిణీ

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/qqxbXid_3H4   లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు ఆహార పంపిణీ  

1505, 2020

మదర్ తెరిస్సా గురించి నమ్మలేని నగ్నసత్యాలు

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/WDNvskRVXFo   మదర్ తెరిస్సా గురించి నమ్మలేని నగ్నసత్యాలు  

1505, 2020

జాషువా ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటి ?

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/CPhPO90TOGE   జాషువా ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటి ?

1505, 2020

ఒక నియంత,క్రూరుడు పట్ల మథర్ థెరిస్సా వైఖరి

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/Np-VwXgaiH8   ఒక నియంత,క్రూరుడు పట్ల మథర్ థెరిస్సా వైఖరి