వీడియో విశ్లేషణలు

వివిధ వీడియోల విశ్లేషణలు

 

1505, 2020

ఎడారి మతాలు,సనాతనధర్మం. అసలు నిజాలు (కులవ్యవస్థ)

By | మే 15th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/QhJOxGTRUIg   ఎడారి మతాలు,సనాతనధర్మం. అసలు నిజాలు (కులవ్యవస్థ)

205, 2020

డబ్బు బంగారం తీసుకుని పట్టుచీరలు తగలపెట్టించారు

By | మే 2nd, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/nUer1E2Hf5g   డబ్బు బంగారం తీసుకుని పట్టుచీరలు తగలపెట్టించారు

2804, 2020

శివశక్తి సభ్యులు సహకారంతో భీమవరంలో నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ

By | ఏప్రిల్ 28th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/BcPrDLCvwmc    

2804, 2020

శివశక్తి సంస్థ తరఫున 70నిరుపేదకుటుంబాలకికూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమం

By | ఏప్రిల్ 28th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/-GTY49yDB-k    

2804, 2020

యేసు తండ్రి ఎవరు? పవిత్ర పిశాచ,లేక యెహోవా నా?పాస్టర్ కి గుణపాఠం

By | ఏప్రిల్ 28th, 2020|Categories: వీడియో విశ్లేషణలు|0 Comments

https://youtu.be/LoRC79nfwFE